اجتماعات مدنی و حقوق بشر

بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل در پایان سفر خود به جمهوری رواندا

شنبه 20 ارديبهشت 1393

پایان دادن نقض حقوق بشر در بحرین

در 28 ژوئن قبل از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، بیست هفت دولت برای اولین بار بیانیه ای تحت عنوان نقض فاحش حقوق بشر در بحرین را متوقف کنید را ارائه نمودند

برای مشاهده خبر مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 10 تير 1391

رسیدگی حملات به رسانه ها

 

نماینده آزادی رسانه ها در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سه تن از گزارشگران ویژه آزادی بیان ، اعلامیه مشترک خویش را که جنایت علیه آزادی بیان می باشد را ارائه نمودند

برای مشاهده مفاد بیانیه مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 10 تير 1391

استفاده از زور همچنان نگران کننده است

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام های خودسرانه از تشدید خشونت ها در سوریه  ابراز نگرانی نمودند و  خشونت را نفی نمودند. آنان همچنان ابراز داشتند : در حالی که دولت سوریه برخی از مراحل را برای رسیدن به صلح به کار گرفته است لکن واقعیت این است که استفاده از زور همچنان به شدت نگران کننده می باشد و بر این مطلب تاکید نمودند که اقدامات انجام شده کافی نیست

برای مشاهده بیانیه مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 27 خرداد 1391

فرهنگ مصونیت ازمجازات بایستی متوقف شود

 کامبوجی ها و سازمانهای بین المللی مدنی در این کشور در بیانیه ای محکومیت استفاده از نیروهای مسلح و خشونت علیه شهروندانی که به طور مسالمت آمیز از زمین های خویش و نیروی کار خویش دفاع می نمایند را محکوم کرد

برای مشاهده خبر مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 13 خرداد 1391

بیانیه ناوی پیلای ، کمیسر عالی حقوق بشر به شورای حقوق بشر در نوزدهمین جلسه ویژه : روبه وخامت نهادن وضعیت حقوق بشر در سوریه و کشتار حوله

شنبه 13 خرداد 1391

حقوق بشر و آزادی مطبوعات دربحرین

 این سخنرانی در 28 نوامبر 2011 با سخنرانی دکتر منصور آلجمری روزنامه نگار مستقل بحرینی در دانشکده حقوق دانشگاه هارواد به ابتکار دانشکده حقوق این دانشگاه و مرکز توسعه بین المللی و مرکز خاورشناسی این دانشگاه برگزار می گردد

برای مشاهده اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 5 آذر 1390

حیطه فعالیت

حق انسان ها بر شکل دهی یا مشارکت در فعالیت های مختلف تشکل های مدنی و هم چنین حق انسان ها به برگزاری یا مشارکت در تجمع های مسالمت آمیز ازجمله حقوق شناخته شده در موازین حقوق بشر معاصرهستند. انعکاس تحولات نظری و عملیِ دارای ابعاد تخصصی حقوقی مربوط به این دو حق، محور عمده اطلاع رسانی وبلاگ حاضر خواهند بود، با این امید که در گسترش آگاهی های عمومی برای ارتقاء حقوق بشر مؤثر واقع شود.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط