اجتماعات مدنی و حقوق بشر

نظریه کمیته حقوق بشر بر اساس بند 4ماده 5، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

برهم زدن تجمع مسالمت آمیزی که هدف آن بزرگداشت قربانیان سرکوب استالینی مغایر با حق ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز بدون محدودیت است

برای مشاهده رویه قضایی مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 11 آذر 1391

حق تشکیل و پیوستن به تشکل

 دادگاه اروپایی حقوق بشر صراحتا حکم داد " که شهروندان باید قادر به تشکیل موسسه حقوقی باشند به منظور عمل کردن دسته جمعی در حیطه منفعت متقابل که یکی از جنبه های حائز اهمیت فراوان حق آزادی تشکل است ، بدون این که این حق تمایل داشته باشد از هر مصداقی محروم گردد

برای مشاهده خبر مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 28 مرداد 1391

تجمعات نبایستی بطور غیر ارادی منحل گردند

دیوان اروپایی حقوق بشر تایید می نماید که"  در شرایط خاص زمانی که یک پاسخ فوری در تشکیل تظاهراتی بنفع رویداد سیاسی می توانست توجیه شده باشد ، رای انحلال تجمع مسالمت آمیز منحصرا بدلیل فقدان اطلاع قبلی مقتضی ، بدون هیچ رفتار غیر قانونی شرکت کنندگان ، محدودیت نامتناسب آزادی تجمع مسالمت آمیز محسوب می شود

برای مشاهده رویه مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 28 مرداد 1391

بهره مندی از حق تجمع مسالمت آمیز

 نظر به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر "فردی از بهره مندی حق تجمع مسالمت آمیز ،در نتیجه خشونت پراکنده یا سایر اعمال قابل مجازات مرتکب شده توسط دیگران در جریان تظاهرات منع نمی شود ، اگر فرد مورد بحث در نیات و رفتارش صلح جو باقی بماند .

برای مشاهده رویه مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 28 مرداد 1391

پلیس نبایستی از گازهای اشک آور علیه معترضان صلح جو استفاده نماید

این پرونده حاکی از شکایت یک معلم است که در زمان تظاهرات در نشست ناتو در سال 2004 در استانبول مورد بدرفتاری از ناحیه پلیس واقع گردیده است . پلیس از گازهای اشک آور علیه او استفاده نموده است. او غیر مسلح بوده است و با سایر همکارانش رفتار مسالمت آمیزی داشته  با این حال مورد ضرب و شتم از ناحیه پلیس قرار گرفته است و به مدت 11 ساعت در ایستگاه پلیس نگه داشته شده است. در اقدام اول ، دادگاه اشاره کرد که گاز اشک آور و اسپری فلفل می تواند سبب بروز مشکلات تنفسی و تهوع و استفراغ و سوزش و درد قفسه سینه گردد. دادگاه همچنین متذکر گردید که هر چند گاز اشک آور ، سلاح شیمیایی توسط کنوانسیون 1993 منع توسعه و تولید و انباشت سلاح های شیمیایی منع نگردیده است لکن طبق قوانین خاص کنوانسیون منع شکنجه استفاده از آن در فضاهای محدود هشدار داده شده است که به طور بالقوه خطرناک می باشد 

برای مشاهده رویه قضایی مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 26 فروردین 1391

پرونده آستین و دیگران علیه انگلستان ( خشونت پلیس در تظاهرات 1 مه 2001 علیه جهانی شدن )

 پرونده مذکور به بررسی شکایت شکایان در زمینه توقیف آنها در خیابان ها که برای تظاهرات علیه جهانی شدن در تاریخ 1 مه 2001 تجمع نموده بودند و پلیس مانع ترک آنها از محل بعد از تظاهراتشان شده بود یکی از شاکیان توضیح می دهد که در آن روز دختر 11 ماه خود را به همراه نداشت و برای دو افسر پلیس توضیح داده بود که بعد از اتمام تظاهرات خواهان مراجعه هر چه سریعتر به منزلش می باشد لکن آنها با ایجاد ممانعت چند ساعته از پراکندن افرادی که در تجمع حضور یافته بودند سبب نگرانی این مادر را فراهم آورده بودند

برای مشاهده رو.یه قضایی مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 27 اسفند 1390

بازداشت 5 روزه برای جلوگیری از حضور در تظاهرات علیه نشست گروه جی هشت

 صبح روز چهارم ژوئن 2007 دادگاه بخش دستور داد که شاکیان پرونده حاضر به مدت 5 روز بازداشت شوند .استدلال دادگاه بر این نکته تاکید دارد که بازداشت آنها به جهت جلوگیری از ارتکاب جرم قابل پیش بینی از سوی آنها بوده است . آنها به بهانه رعایت نظم عمومی و امنیت اجتماعی بازداشت شدند . آنها قصد داشتند که در اجتماع اعتراضی که به جهت نشست سران جی بیست شرکت نمایند. دادگاه اروپایی حقوق بشر آلمان را به نقض مواد 5 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در باب حق امنیت فردی و آزادی اجتماعات می باشد محکوم نمود

 

برای مشاهده رویه قضایی مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 19 آذر 1390

استفاده بیش از حد زور پلیس ترکیه در مقابل تظاهر کنندگان

در 29 ژوئن 2004؛ دو فرد به نامهای گولر و آنجل در یک تظاهرات علیه اجلاس سران ناتو در آن زمان در استانبول به همراه حدود 500 نفر دیگر شرکت نمودند. تعداد زیادی پلیس قبل از موعد تظاهرات به محل اعزام شده بودند همه آنها مجهز به کلاه و ماسک های ضد گاز بودند. بعد از گوش دادن به بیانیه صادره تظاهرکنندگان شروع به متفرق شدند نمودند . با این وجود گروه کوچکی از تظاهرکنندگان  با سنگ و چوب به پلیس حمله نمودند. پلیس از گازهای اشک آور برای پراکنده کردن این گروه استفاده نمود. این دو فرد جز دستگیر شدگانی هستند که مدعی اند پلیس به طور وحشیانه ای آنها را مورد ضرب و شتم قرارداده است. هر دو آنها را پزشک روز بعد معاینه نمود. متعاقب گزارش پزشکی با اشاره به کبودی بدن آنها ، آنها به مدت هفت روز معاف از کار شدند. این دو فرد متعاقبا تقاضای دادرسی عادلانه در مورد ضرب و شتم افسران پلیس نسبت به خود شدند.  دادگاه با عنایت به ماده  3 (ممنوعیت رفتار غیر انسانی ) ماده 10 (آزادی بیان ) ، ماده 11 ( حق آزادی اجتماعات و تشکل ) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اروپایی ، اقدام به رای صادره در 4 اکتبر 2011 نمود که در رای مذکور نیروهای پلیس محکوم به استفاده بیش از حد زور در تظاهرات سال 2004 گردیدند 

برای مشاهده رای مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 16 مهر 1390

(1305/05)پرونده سیسمن و دیگران علیه ترکیه

سپتامبر 2011

 دیوان اروپایی حقوق بشر در این پرونده  به نقض حق آزادی اجتماعات و تشکل ها رای داد، این پرونده در زمینه تحریم های انظباطی اتخاذی علیه  شاکیان می باشد که مدعی اند پوستر های را روی دیوار اداره خویش نصب نموده اند که مرتبط به  شرکت در تظاهرات اول مه می باشد . دیوان متذکر گردید که جریمه اتخاذی مانع فعالیت آزادانه اعضای اتحادیه است

برای مشاهده رای مذکور اینجا را کلیلک نمایید

چهارشنبه 6 مهر 1390

شرایط توسل به زور

 در چارچوب قاره آمریکا ، به نظر دیوان آمریکایی حقوق بشر در صورت مشروعیت توسل به زور ، چنین توسل به زوری باید با اوضاع و احوال خاص قضیه توجیه شده و متناسب باشد . برای مثال توسل به زور در وضعیت دفاع مشروع از توسل به زور به منظور خلع سلاح کردن افراد درگیر در یک خشونت متفاوت خواهدبود

 

برای مشاهده رای مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 4 مهر 1390

قضیه مک کر

دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه مک کر چنین حکم کرده که حقوق بشر تاکید خاصی بر لزوم انجام تحقیقات رسمی موثر هنگامی که افراد در اثر توسل به زور کشته می شوند دارد. هدف از این تحقیقات تضمین این واقعیت است که قوانین ملی مربوط به حفاظت از حق حیات به درستی اجرا شده و ماموران دولتی برای مرگ های حادث در حوزه های مسئولیتی خود پاسخگو باشند.

مستفاد از کتاب تروریسم  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه - دکتر محسن عبداللهی

برای مشاهده رای مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 4 مهر 1390

قضیه آبلا

 در حقیقت این تصمیم مهم ترین تصمیم شبه قضایی موجود در تفکیک میان یک شورش از درگیری مسلحانه ضد دولتی است که می توان حتی آن را در مقوله تروریسم نیز طبقه بندی کرد . قضیه مربوط به حوادثی است که در خلال روزهای 23 و 24 ژانویه سال 1989 رخ داد. در روز 23 ژانویه تظاهرات و اجتماع خیابانی در شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار شد. در جریان این تظاهرات چهل و دو فرد مسلح به نیروهای دولتی حمله کردند. این حمله و پاسخ به آن منتهی به یک نبرد سی ساعته میان مهاجمان و نیروهای نظامی آرژانتین شد که نتیجه آن کشته شدن بیست و دو نفر از مهاجمان و تعدادی از نیروهای دولتی بود این دولت حادثه مذکور را یک برخورد با جنایت اجتماع غیر قانونی مجرمانه توصیف نمود که هدف آن تغییر قانون اساسی بوده و مستوجب پنج الی بیست سال زندان است. این جرم در قانون جزای آرژانتین به جرم شورش نیز تعریف شده است

 

 مستفاد از کتاب تروریسم حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه - دکتر محسن عبداللهی

برای مشاهده رای مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 4 مهر 1390

قضیه مک کنن علیه پادشاهی بریتانیا

در مورد ضرورت و تناسب توسل به زور مرگبار در رویه قضایی باید اذعان کرد که صریح ترین و مرتبط ترین قضیه در این مورد قضیه مک کنن علیه پادشاهی بریتانیا است که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1995 رسیدگی و حکم شده است .مک کنن یکی از اعضای ارتش جمهوری خواه ایرلند بود که در سال 1988با مشارکت دو عضو دیگر در یک عملیات بمب گذاری علیه یکی از واحدهای نظامی انگلستان که برای یک مراسم گرد هم آمده بودند ، شرکت کرد. عملیات قبل از انجام لو رفت و نیروی پلیس جبل الطارق به همراه نیروهای نظامی برای دستگیری بمب گذاران وارد عمل شد. طی چندین مرتبه تیراندازی به سوی بمب گذاران سرانجام هر سه آنها توسط نیروهای نظامی کشته شدند. دیواناروپایی حقوق بشر ، حادثه مزبور را نقض حق حیات در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندانست ، ولی تاکید کرد که اقدام واکنشی سربازان در تیراندازی  برای کشتن فاقد آن درجه از احتیاطی است که از نیروهای اجرای قانون در یک جامعه دموکراتیک انتظار می رود

 

مستفاد  از کتاب تروریسم ، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه - دکتر محسن عبداللهی

 

برای مشاهده رای مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 4 مهر 1390

پرونده سیرگوردر سیگوجنسون علیه ایسلند

در این پرونده تعهدات مثبت و منفی دولت به تفصیل بررسی می گردد . همچنین این سوال اصلی پاسخ داده می شود که آیا مداخلات دولت در تشکل ها و انجمنها  نقض ماده 11 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است یا آنکه به موجب پاراگراف دوم بند دوم این ماده این مداخلات لازم می باشند؟ 

علاقه مندان می توانند جهت کسب جزئیات اینجا را کلیلک نمایید

چهارشنبه 12 مرداد 1390

حزب سوسیالیست و ترکیه

درپرونده ذیل دادگاه اروپایی حقوق بشر با اتفاق آرا ترکیه را به نقض ماده 11 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی محکوم نمود

برای مشاهده جزئیات پرونده اینجا را کلیلک نمایید

 

 

چهارشنبه 12 مرداد 1390

نقض ماده 11 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در مجارستان

در پرونده ذیل نقض ماده 11 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی را بررسی می نماید . با عنایت به اصل 62 قانون اساسی جمهوری مجارستان که اجتماعات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته است . همچنین ماده 9 قانون آزادی اجتماعات این کشور که تاکید دارد اجتماعات نبایستی جرم یا تحریک به ارتکاب جرم تلقی گرددو لکن در ادامه خواستار این است که به حقوق و آزادی دیگران نبایستی لطمه وارد شود

علاقه مندان می توانند جهت کسب جزئیات اینجا را کلیلک نمایند

1

 

چهارشنبه 12 مرداد 1390

حیطه فعالیت

حق انسان ها بر شکل دهی یا مشارکت در فعالیت های مختلف تشکل های مدنی و هم چنین حق انسان ها به برگزاری یا مشارکت در تجمع های مسالمت آمیز ازجمله حقوق شناخته شده در موازین حقوق بشر معاصرهستند. انعکاس تحولات نظری و عملیِ دارای ابعاد تخصصی حقوقی مربوط به این دو حق، محور عمده اطلاع رسانی وبلاگ حاضر خواهند بود، با این امید که در گسترش آگاهی های عمومی برای ارتقاء حقوق بشر مؤثر واقع شود.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط