اجتماعات مدنی و حقوق بشر

منشور حقوق و آزادی های کانادا

 منشور حقوق و آزادی های کانادا ، حق آزادی بیان ، تشکل ها و تجمعات مسالمت آمیز را تضمین می نماید. لکن این حقوق در این منشور دارای محدودیت های می باشد شایع ترین محدودیت کجا و چگونگی اعمال این حقوق  می باشد . به خصوص در رویدادهای امنیتی بالا ، پلیس حضور خواهد داشت. عملکرد پلیس متفاوت خواهد بود در زمانی منجر به دستگیری و استفاده از خشونت می گردد

برای قانون مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 7 مرداد 1391

دستورالعمل برای تدوین قانون آزادی اجتماعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا

در این مجموعه اساس قانون برای اعمال آزادی اجتماعات و اصول اجتماعات و تکالیف دولتها در قبال حمایت از اجتماعات قانونی ، مقررات اجتماعات عمومی اعم از زمان و مکان و اجتماعاتی که ممنوع می باشد مورد بررسی قرار می گیرد

برای مشاهده دستورالعمل مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 19 شهریور 1390

قانون بکارگیری سلاح در جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 24 مرداد 1390

قانون اساسی سیرالئون

دوشنبه 24 مرداد 1390

حیطه فعالیت

حق انسان ها بر شکل دهی یا مشارکت در فعالیت های مختلف تشکل های مدنی و هم چنین حق انسان ها به برگزاری یا مشارکت در تجمع های مسالمت آمیز ازجمله حقوق شناخته شده در موازین حقوق بشر معاصرهستند. انعکاس تحولات نظری و عملیِ دارای ابعاد تخصصی حقوقی مربوط به این دو حق، محور عمده اطلاع رسانی وبلاگ حاضر خواهند بود، با این امید که در گسترش آگاهی های عمومی برای ارتقاء حقوق بشر مؤثر واقع شود.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط