اجتماعات مدنی و حقوق بشر

گزارش بازدید کشورها از سوی گزارشگر ویژه حق تجمعات و تشکل ها

پنجشنبه 28 خرداد 1394

گزارش سال 2014گزارشگر ویژه حقوق تجمعات و تشکل ها

پنجشنبه 28 خرداد 1394

مجموعه گزارش های گزارشگر ویژه حقوق تجمعات و تشکل ها

پنجشنبه 28 خرداد 1394

فکت شیت حقوق اجتماعات و تشکل ها

پنجشنبه 28 خرداد 1394

تارنمای ویژه گزارشگر ویژه حق اجتماعات و تشکلها سازمان ملل متحد

پنجشنبه 25 دی 1393

قوانین داخلی کشورها در استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون

 

این گزارش 2014 از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی ، خودسرانه به شورای حقوق بشر
 سازمان ملل متحد نیاز به اصلاح قانون داخلی در استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون .برای مشاهده قوانین مذکور اینجا را کلیلک نمایید

پنجشنبه 25 دی 1393

اشاره به تهدیداتی که جامعه مدنی را هدف قرارداده است

گزارش مذکور توسط مانیا کیایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حق اجتماعات و تشکلها در راستای برشمردن تهدیداتی که جامعه مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد .

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

پنجشنبه 25 دی 1393

بیانیه گزارشگر ویژه حق اجتماعات و تجمعات در پایان سفر خود از عمان

چهارشنبه 23 مهر 1393

تجمع انجمن کارگران در پارک آزادی در کامبوج به روایت تصویر

شنبه 20 ارديبهشت 1393

نقد و بررسی فضای محدود آزادی بیان و اجتماعات در کامبوج در سال 2013

شنبه 20 ارديبهشت 1393

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر

 گزارش مذکور مشمول اقدامات موثر و بهترین راهکار برای اطمینان از پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب تظاهرات مسالمت آمیز می باشد

برای مشاهده خبر مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 26 اسفند 1391

گزارش 366کمیته آزادی تشکل

کمیته آزادی تشکل در تاریخ 1 و 12 نوامبر 2012 در جلسه 291 خود اجرای توصیه های کمیسیون تحقیق به منظور بررسی رعایت آزادی تشکل و حمایت از این حق مندرج در مقاوله نامه های شماره 87 و 98 در بلاروس را ارزیابی نمود   

برای مشاهده خبر مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 29 آبان 1391

گزارش 365کمیته آزادی تشکل

دوشنبه 29 آبان 1391

گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در سوریه

شنبه 10 تير 1391

پاسخ به پرسش نامه ها

 پاسخ به پرسش نامه بهترین شیوه مرتبط با حقوق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکلهاست. در 22 نوامبر 2011 ، گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکلها با ارسال پرسش نامه ی به تمامی کشورهای عضو ، نهادهای ملی و منطقه ای  حقوق بشری و سازمانهای غیر دولتی و سایر ذینفعان که در صدد شناسایی بهترین شیوه برای ترویج و حمایت از حقوق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکلها می باشد

برای مشاهده مفاد پرسش نامه  مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 3 تير 1391

پرسش و پاسخ در زمینه حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز

 سند حاضر گزارش ویژه حقوق تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها پیرو قطعنامه 15/21 می باشد . این سند که مشتمل بر پرسش های گزارشگر ویژه حق اجتماعات مسالمت آمیز و تشکل ها و همچنین پاسخ های کشورهای مربوط می باشد

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 3 تير 1391

ماموریت به گرجستان

گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها طی سفر رسمی به گرجستان از تاریخ 16 تا 13 فوریه 2012 از شهرهای من جمله تفلیس بازدید و با مقامات دولتی و سازمانهای غیر دولتی و اتحادیه های صنفی و مقامات احزاب سیاسی و نماینده جامعه بین المللی مستقر در تفلیس دیدار نمود. گزارش حاضر نتیجه یک ارزیابی دقیق از وضعیت حقوق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکلها در این کشور است. این گزارش با توجه به مستنداتی که از طریق مصاحبه ها با قربانیان و فعالان بدست آمده است، ارائه  گردید

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 3 تير 1391

گزارش گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکل ها

گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها اولین گزارش موضوعی خویش را به شورای حقوق بشر پیرو  قطعنامه  15/21ارائه نمود . این گزارش که مشتمل بر چهار بخش می باشد برگرفته از مقدمه و فعالیت های صورت گرفته اعم از کشورهای بازدید شده و بررسی وقایع مختلف در زمینه مرتبط و بهترین راهکار مرتبط با حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز ، همچنین زمینه پاسخگویی موثر نقض این حقوق و در آخر توصیه های کلی و جزئی در این زمینه می باشد

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 3 تير 1391

جدول تخلفات کشورهای اروپایی بر حسب مواد کنوانسیون حقوق بشر اروپایی

در این جدول ترکیه بیشتر تخلف را در زمینه ماده 11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در باب آزادی اجتماعات می باشد از سال 1959لغایت 2010داشته است

 

برای مشاهده اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 26 آذر 1390

گزارش موقعیت حقوق بشر در پاناما

اصل 37 قانون اساسی پاناما ، حق تشکیل اجتماعات را بدون حمل سلاح مطابق با قانون به رسمیت شناخته است و بایستی 24 ساعت قبل از تجمع ، به مقامات محلی اطلاع داده شود . مقامات ، اختیاراتی را در جهت جلوگیری از سوء استفاده از این حق به پلیس اعطا نموده اند. گزارش ذیل به بررسی چارچوب قانونی حق اجتماعات و نحوه برخورد مقامات را مورد ارزیابی قرار می دهد

 

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 21 شهریور 1390

سومین گزارش موقعیت حقوق بشر در شیلی

 با عنایت به ماده 15 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ؛ اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح به رسمیت شناخته شده است و اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه بر طبق قانون مقرر شده است در گزارش ذیل در سال1977 و  موقعیت حقوق بشر بالخص حقوق آزادی اجتماعات و تشکلها در شیلی است 

 

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 21 شهریور 1390

گزارش حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در سودان

 بیش از 70 نفر من جمله ژورنالیستها و اعضای گروههای اپوزسیون در تظاهرات توسط پلیس سودان دستگیر شدند برخی از آنها در حین دستگیری صدمه دیدند. برخی از آنها بعد از مدت کوتاهی بدون اتهام موجه زندانی گشتند به هر حال تعداد نامشخصی از آنها در توقیف به سر بردند . مطابق گزارش سازمان ملل برخی از دستگیر شدگان مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 19 شهریور 1390

نشست هجدهم شورای حقوق بشر

 نشست هجدهم شورای حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعات مسالمت آمیز ، بیان و تشکل ها ؛ که  از جمله حقوق بنیادین بشری است که به موجب نظام حقوق بشر منطقه ای و بین المللی بایستی حمایت و تضمین گردند . در این نشست کشورهای شرکت کننده چگونگی حمایت از این حقوق به بهترین نحو را مورد ارزیابی قرار دادند

 

1

2

 

شنبه 19 شهریور 1390

گزارش کمیته تبعیض نژادی در انگلیس

 نشست هفتاد و نهم  8 آگوست الی 2 سپتامبر

کمیته نگرانی خویش را از شورش ها و وندالیسم (خرابکاریهای شهری) در آگوست 2011 در انگلیس ابراز می نماید و با تاکید بر این که ریشه  این مشکلات هنوز به طور قطعی و مسلم مشخص نیست ؛ خواهان رسیدگی مقامات کشور مربوطه در این زمینه می باشد با تاکید بر اینکه نباید اقشاری که مورد تبعیض قرار گرفته اند جایگاهشان و شرایط زندگی شان مغفول واقع گردد

 

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 19 شهریور 1390

تظاهرات و تعیین خط مشی پلیس

 این گزارش در زمینه معیارهای حقوق بین المللی بشر بالخص معیارهای حقوق بشر در اروپا در زمینه اتفاقات ایرلند شمالی می باشد که در مبحث دوم از بخش اول آن به آزادی اجتماعات در حقوق داخلی ایرلند شمالی  به تفصیل اشاره نموده است

برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلیلک نمایید

یکشنبه 13 شهریور 1390

گزارش 358 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 354 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 350 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 353 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 351 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 349 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 342 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

نظام حقوق بشر و آزادی تشکل و توسعه :توسعه سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

گزارش 316 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

شنبه 22 مرداد 1390

گزارش کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

شنبه 22 مرداد 1390

حق آزادی بیان و مجامع مسالمت آمیز

این دومین گزارش در طول مدت ژانویه 1999 تا 30آوریل 2000که توسط مرکز حقوق بشر فلسطینی منتشر گردید. این گزارش شامل برسی وضعیت حق آزادی بیان و اجتماعات در کرانه باختری است 

علاقه مندان می توانند برای مشاهده گزارش مذکور اینجا را کلید نمایند

دوشنبه 17 مرداد 1390

حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز

از زمان تاسیس سازمان خودگردان فلسطین در ماه مه 1994 ، حق آزادی بیان و عقیده و حق تجمع مسالمت آمیز مهم ترین  دغدغه این تشکل می باشد گزارش ذیل به اختصار به این مطلب پرداخته است

برای مشاهده گزارش اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 17 مرداد 1390

گزارش گزارشگر ویژه درباره اعدام های غیر قانونی ، فوری و خودسرانه

 گزارش ذیل به مورخ 23 می 2011 که به طور کلی  به اجرای قواعد قانونی در جریان تظاهرات می پردازد . این گزارش با بررسی 76  کشور حاکی از این است  که بسیاری از نظامهای حقوقی داخلی با استانداردهای بین المللی  بالخص در زمینه  آزادی اجتماعات ،استفاده از زور در تظاهرات و اجتماعات  همخوانی ندارند

علاقه مندان می توانند برای مشاهده گزارش اینجا را کلیلک نمایند

چهارشنبه 12 مرداد 1390

گزارش مقدماتی شورای حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در سوریه

چهارشنبه 12 مرداد 1390

گزارش شورای حقوق بشر در مورد لیبی

چهارشنبه 12 مرداد 1390

شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی در زمینه وقایع اخیر لیبی

چهارشنبه 12 مرداد 1390

نگرانی های سازمان های حقوق بشر در مورد بحرین

 برخی از سازمانهای بین المللی حقوق بشر من جمله سازمان عفو بین المللی ، دیده بان حقوق بشر ، گزارشگران بدون مرز ، سازمان بین المللی حقوق بشر ، کمیساریای عالی حقوق بشر ، کارشناسان مستقل سازمان ملل ، پارلمان اروپا در زمینه حوادث فوریه 2011 بحرین نظرات خویش را بیان نموده اند . متن ذیل دربردارنده بیانه های صادر شده توسط سازمان های فوق و همچنین پاسخ ارسالی دولت بحرین می باشد

علاقه مندان می توانند جهت کسب جزئیات اینجا را کلیلک نمایند

ﺳﻪشنبه 11 مرداد 1390

گزارش شورای حقوق بشر در زمینه حق آزادی اجتماعات در کامبوج

شورای حقوق بشر قطعنامه را در زمینه گزارش گزارشگر ویژه خود در مورد حقوق مرتبط با آزادی اجتماعات و تشکل ها و همچنین بازداشت خودسرانه  افراد دراین تجمعات به تصویب رساند

علاقمندان می توانند جهت کسب جزئیات اینجا را کلیلک نمایند

ﺳﻪشنبه 11 مرداد 1390

حیطه فعالیت

حق انسان ها بر شکل دهی یا مشارکت در فعالیت های مختلف تشکل های مدنی و هم چنین حق انسان ها به برگزاری یا مشارکت در تجمع های مسالمت آمیز ازجمله حقوق شناخته شده در موازین حقوق بشر معاصرهستند. انعکاس تحولات نظری و عملیِ دارای ابعاد تخصصی حقوقی مربوط به این دو حق، محور عمده اطلاع رسانی وبلاگ حاضر خواهند بود، با این امید که در گسترش آگاهی های عمومی برای ارتقاء حقوق بشر مؤثر واقع شود.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط