حقوق بشر و بیوتکنولوژی

توصیه 1213 شورای حقوق بشر اروپا در مورد تحولات بیوتکنولوژی و عواقب آن در کشاورزی

شنبه 30 مهر 1390

گزارش موارد مطروح مرتبط با اخلاق زیستی در دادگاه اروپایی حقوق بشر

عبارت اخلاق زیستی که در عنوان این گزارش آمده و موضوع اصلی آن نیز می باشد ، مفهوم حمایت از نوع بشر بویژه کرامت انسانی را دربردارد. در همین زمینه این گزارش به موارد مطروح در دادگاه اروپایی حقوق بشر که در ارتباط با موضوعات بیو تکنولوژی پزشکی تحت این عنوان آمده اند می پردازد بویژه حقوق باروری ، خدمات پزشکی به زوج های نابارور ، کمک به خود کشی از روی ترحم ، رضایت به در مان ها و آزمایشات پزشکی ، موضوعات اخلاقی مرتبط با HIV حفظ داده های بیولوژیکی مقامات و حق بردانستن هویت بیولوژیکی .

مجموعه ای از این موضوعات بطور فزاینده ای در دادگاه اروپایی حقوق بشر در حال رشد هستند و انتظار می رود شاهد موارد بیشتری از این دست باشیم مانند ژن درمانی ، تحقیقات سلول های بنیادین و شبیه سازی که تحت مواد 2،3،5،6 و البته بیشتر ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل بحث می باشند

جهت مطالعه متن کامل گزارش مذکور اینجارا کلیک نمایید.

شنبه 9 مهر 1390

پیش نویس قطعنامه شورای اروپا علیه انتخاب جنسیت

دوشنبه 4 مهر 1390

کنوانسیون اتحادیه اروپا

پیش نویس کنوانسیون حمایت از حقوق بشر وکرامت انسانی با تکیه بر کاربرد بیولوژی و پزشکی : کنوانسیون حقوق بشر و بیو تکنولوژی پزشکی

جهت مشاهده متن کامل پیش نویس کنوانسیون اینجا را کلیک کنید .

چهارشنبه 30 شهریور 1390

کنوانسیون تنوع زیستی

 

 

 

 

كنوانسيون تنوع زيستي، پيماني است بين الدولي كه در سال 1992 در ريودوژانيرو امضا و در سال 1993 لازم الاجرا شد و تا كنون تعداد اعضاي متعاهد به اين كنوانسيون بيش از 190 كشور مي باشد. اين پيمان طيف وسيعي از موضوعات مربوط به تنوع زيستي از جمله تنوع زيستي جنگلها، درياها و سواحل، اراضي خشك و نيمه خشك، آبهاي داخلي، جزاير و كوهستانها و تنوع زيستي كشاورزي، مناطق حفاظت شده، گونه هاي بيگانه مهاجم، تسهيل دسترسي به منابع ژنتيكي و تسهيم منافع ناشي از كاربرد آن، ابتكار جهاني رده بندي گونه ها، استفاده پايدار از تنوع زيستي، و ... را در بر مي گيرد.
اهداف سه گانه اين كنوانسيون عبارتند از: حفاظت و استفاده پايدار از منابع تنوع زيستي و تسهيل دسترسي و تسهيم منافع حاصل از آن.

كشور جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون الحاق مورخ 6/3/1375 مجلس شوراي اسلامي به عضويت اين كنوانسيون درآمده و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع فني صلاحيت دار، پيگيري امور مربوطه را به عهده دارد. با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه رياست محترم جمهور، تصميمات كنوانسيون پس از تصويب در اجلاس متعاهدين لازم الاجرا بوده و جزو تعهدات كشور در قبال سازمانهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد مي باشد. مرجع تماس ملي كنوانسيون تنوع زيستي در ايران وزارت امور خارجه است.
در حال حاضر دبيرخانه دائم كنوانسيون تنوع زيستي در دفتر موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي بخش معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست مستقر مي باشد و امور مرتبط با اين كنوانسيون را در كشور پيگيري مي نمايد.

جهت مطالعه متن انگلیسی کنوانسیون از اینجا کلیک کنید .

شنبه 19 شهریور 1390

پروتکل الحاقی ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی , سال 2000


 CARTAGENA PROTOCOL ON   BIOSAFETY

 

TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL

 

DIVERSITY


  

 

UNITED NATIONS

2000 

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON

BIOLOGICAL DIVERSITY


 جهت مشاهده متن انگلیسی از اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده متن فارسی از اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 16 شهریور 1390

اعلامیه ژنوم انسانی

اتقاق آراء پذیرفته شد وتوسط مجمع عمومی در سال 1998 به تصویب رسید .در سال بعد یونسکو دستو العمل هایی را برای اجرای این علامیه تصویب کرد .به موجب آن اعضای دولت ها متعهد شدند اقدامات خاصی را انجام دهند نظیر "ممانعت از اعمالیکه ممکن است مخالف شأن وکرامت انسانی باشند  ، مثل شبیه سازی انسان ".هم چنین کمبته بین المللی اخلاق زیستی را موظف نمود درباره "اعمالیکه ممکن است مخالف شأن وکرامت انسانی باشد " نظیر مداخله در رفتار ژن ها ، مطالعه نماید .

جهت مشاهده متن کامل اعلامیه از اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 26 مرداد 1390

اعلامیه بین المللی اطلاعات ژنتیکی بشر

  اعلامیه بین المللی درباره اطلاعات ژنتیکی انسان در سال 2003 توسط یونسکو تصویب شد .هدف این اعلامیه " حفظ احترام وکرامت انسانی ، حقوق بشر وآزادی های اساسی او در جمع آوری ، پردازش ، استفاده ونگهداری اطلاعات ژنتیکی وپروتئومیکی ونمونه های زیستی افراد بود با رعایت شروط برابری ، عدالت وهمبستگی با توجه به حق آزادی فکروبیان از جمله آزادی پژوهش".

جهت مطالعه متن کامل اعلامیه از اینجا وارد شوید

 

چهارشنبه 26 مرداد 1390

اعلامیه بین المللی اخلاق زیستی و حقوق بشر

اعلامیه جهانی اخلاق زیستی وحقوق بشر در سال 2005 بعد از دوسال تصویب شد .این اعلامیه با بکار گرفتن چارچوب حقوق انسان ، اصول تجویزی را در 15 حوزه وضع کرد شامل : شأن وکرامت انسانی وحقوق بشر ، برابری ،عدالت وانصاف ومحافظت از نسل های آینده . به عنوان مثال اعضای دولت ها توافق نمودند که "تأثیر علوم زیستی برنسل های آینده ، ازجمله برساختمان ژنتیکی آنان باید مورد توجه قرار گیرد ".این اصول طیف گسترده ای از موضوعات را نسبت به دو اعلامیه قبلی اخلاق زیستی ، پوشش میدهد .این اعلامیه هم چنین شامل مصوبه ای درمورد به کار بستن وترویج این اصول است .

برای مشاهده اعلامیه از اینجا کلیک کنید

چهارشنبه 26 مرداد 1390

معاهده بین المللی راجع به منابع غذا

معاهده بین المللی راجع به منابع ژنتیک گیاهی برای غذا وکشاورزی

 

ادامه مطلب ...

شنبه 15 مرداد 1390

قانون ایمنی زیستی

 

 

 

 

منبع:  روزنامه رسمی

شماره و تاریخ:   18784 - 1388/6/5

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1388/5/7 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه مطلب...

 

 

 

 

دوشنبه 13 تير 1390

درباره وبلاگ

در این وبلاگ دغدغه های مربوط به پیشبرد حقوق بشر در حوزه زیست فنآوری (بیوتکنولوژی) و تحولات جدید مورد پیگیری قرار می گیرند. هدف ساده این است که بدین طریق زمینه مشارکت هرچه بیشتر علاقمندان به موضوع در سراسر ایران و اقصی نقاط جهان برای تقویت فعالیت تخصصی در این حوزه فراهم آید.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط