حقوق بشر و بیوتکنولوژی

ورود محصولات بیوتکنولوژی به بازار

گیاهان تراریخته که از طریق کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی تولید می گردند امروزه بطور گسترده ای در حال تولید هستند . ایران نیز در این حوزه دارای متخصصین فراوانی است که تلاش های بسیاری جهت وارد کردن تراریخته ها در چرخه بازار انجام داده اند . در این مقاله نحوه ورود این محصولات به بازار مورد بررسی قرار گرفته است .

برای مشاهده متن کامل اینجا را کلیک کنید .

شنبه 5 آذر 1390

آینده خشونت علیه زنان ( حقوق بشر و ژنتیک مدرن

ساجاتا نویسنده این متن است که در هند متولد شده و در همان جا با مفاهیمی در خصوص ارزش و بهای زن ربرو شده که برای او گیج کننده ومبهم بوده ، زیرا ازطرفی زنانی مانند ایندیرا گاندی که یک رهبر نیرومند برای هند به شمار می آمد وجود دارند و از طرف دیگر نوزادان دختر را به جرم دختر بودن می کشند چرا که معتقدند ازرش آنها نسبت به پسران کمتر است .

این امر امروزه با توجه به پیشرفت های بیوتکنولوژیکی که بوجود آمده ،  شکل دیگری یافته مانند روش های انتخاب جنسیت پیش از تولد که به ترویج این فرهنگ غلط دامن زده است . هر چند که معمولا تحت عناوینی از قبیل برقراری تعادل برای خانواده و یا تنوع جنسیت مطرح می گردد .البته مضاف بر اینها نگرانی هایی نیز در خصوص اصلاح نژاد و تغییر صفات نا مطلوب به مطلوب نیز وجود دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه اینجا را کلیک کنید .

شنبه 30 مهر 1390

حکومت بیوتکنولوژی

به گفته جورج آناس ، توسعه در بیو تکنولوژی امکان تغییرات بشری و حتی رویه هایی که بشر را در معرض خطر قرار می دهد فراهم نموده است . ما نیاز فوری به یک سازمان جهانی جهت نظم بخشیدن به این امور را داریم . آلبرت انیشتین معتقد بود که تخیل از دانش بسیار مهم تر است . چنین شخصی می توانست از آینده نیز فراتر رود . تخیل اخلاقی مهم تر از تخیل علمی است. از مسائل چالش برانگیز علمی در آغاز قرن 21 ، مسئله توسعه سیستم جهانی اخلاق زیستی بوده است که به تضمین تکنولوژی های بیوپزشکی در راستای ارتقا سطح زندگی بشر ونه در جهت تنزل سطح کیفی آن و یا پایان بخشیدن به آن می تواند کمک کند .

جهت مطالعه مقاله اینجا را کلیک کنید .

شنبه 30 مهر 1390

حمایت از بشر در برابر مخاطرات آینده از طریق تدوین معاهده بین المللی برای ممنوعیت شبیه سازی انسانی و دستکاری ژنتیکی در بشر

نوع بشر مدام در خصوص مسائل مختلف زندگی از قبیل خانواده ،جامعه و حتی  شادی هایش در نگرانی بسر می برد زیرا در زمانی زندگی می کنیم که فشار های روحی و روانی متعددی مانند جنگ ها و بلایای طبیعی ما را احاطه نموده است . معمولا انسان ها ممکن است بطور گذرا در رابطه با این مسائل در حوزه کشور خود کمی تمرکز و تامل نمایند ولی در یک سطح وسیع تر مانند خطراتی که کل بشریت و یا تمام زمین را تهدید میکند کمتر توجه دارند .

آنچه در این مقاله بحث شده در مورد شبیه سازی انسانی و دستکاری های ژنتیکی در ژنوم بشری است آن هم نه از باب یک کشور و گروه خاص بلکه از دیدگاه توجه به نوع بشر ، ودر همین راستا یک گفتمان بین المللی را برای این منظور پیشنهاد می کند از طریق تدوین یک کنوانسیون بین المللی تحت عنوان " کنوانسیون حمایت از نوع بشر " که بوسیله  آن تمام تلاش ها برای استفاده از این روش برای بارداری و یا اصلاح عمدی ژنتیک بشر غیر قانونی اعلام گردد .

در اینجا بطور مختصر قوانین بین المللی این حوزه در پنج سال گذشته و ارتباط آنها با استدلال بر له یا علیه بکار گیری این روش ها بیان می گردد.

جهت مشاهده مقاله اینجا را کلیک کنید .

شنبه 30 مهر 1390

آیا اجماع بین المللی برای استفاده مناسب از تکنولوژی های مدرن شکل گرفته است؟

آیا هیچ توافق بین المللی برای استفاده مناسب از تکنولوژی های ژنتیکی بشری مدرن شکل گرفته است ؟

پیشرفت های بیوتکنولوژیکی مدرن ، امروزه ظرفیت های بالقوه فراوانی دارند برای تبدیل شدن به ابزاری دو لبه که هم می تواند سود رسانی کند و هم از طرف دیگر منجر به ضرر رسانی گردد .

در صورتی که بصورت مسئولانه توسعه پیدا کنند و بر اساس تعهدات حقوق بشری و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند می توانند پیشرفت های پزشکی و ارتقاء سطح سلامت جامعه را در پی داشته باشند .

چنانچه مورد سوء استفاده قرار گیرند عواقب خطرناکی را به دنبال خواهند داشت که می توان به ایجاد تبعیض و نابرابری در وضعیت سلامت و بهداشت جامعه اشاره نمود . به عنوان نمونه می توان به ایدئولوژی اصلاح نژاد اشاره کرد که با استفاده از این فناوری  پایه های جامعه مدنی ونیز ویژگی های مشترک انسانی  تضعیف خواهد گردید .هم چنین در ترکیب با فناوری های جدید مثل نانوتکنولوژی و زیست شناسی مصنوعی ظرفیت تبدیل شدن به ابزاری علیه بشریت را دارند .

برای دستیابی به منافع این تکنولوژی ها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی می توان آنها راکنترل نمود .

جهت مطالعه مقاله می توانید اینجارا کلیک کنید .

شنبه 16 مهر 1390

تبيين ابعاد حقو ق بشري مساله انتخاب جنسيت جنين پيش از تولد با اهداف غير درماني ، با تكيه بر رويه جاري كشورها

کار گروه بیوتکنولوژی و حقوق بشر امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشراسلامی ، گزارشی با عنوان " تبیین ابعاد حقوق بشری مساله انتخاب جنسیت جنین پیش از تولد با اهداف غیر درمانی ، با تکیه بر رویه جاری کشورها " تدوین و منتشر نمود .

در این نوشتار که جهت تهیه کل مطلب می توان به سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی رجوع کرد ، بطور مختصر استفاده از روش انتخاب جنسیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشتمل بر دلایل موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان چند نکته را از منظر موازین حقوق بشر اعلام داشته است .

جهت مطالعه مقدمه و چکیده گزارش می توانید از اینجا کلیک کنید.

دوشنبه 14 شهریور 1390

ملاحظاتی پیرامون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر

ملاحظاتی پیرامون «اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر»

نویسنده : ناصر قربان نیا

چکیده: امروزه فناوری زیستی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی توسعه یافته است. در پرتو سرعت پیشرفت فناوری زیستی، احترام به اصول اخلاق زیستی هم به یک ضرورت تبدیل شده استاعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین (1993) در بند یازده تصریح می کند: «پیشرفت خاص، به ویژه در طب زیستی و علوم حیاتی و در فناوری اطلاعات ممکن است به طور بالقوه عواقب نامطلوب برای تمامیت، کرامت و حقوق انسانی افراد داشته باشد و از این رو درخواست می کند برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و منزلت انسانی در این حوزه های مورد توجه جهانی، همکاری بین المللی صورت گیرد.» کنفرانس عمومی یونسکو در حوزه های مرتبط با اخلاق زیستی اقدامات قابل توجهی مبذول کرده است. اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر و اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، دو اعلامیه صادره توسط یونسکو هستند که از اتقان، انسجام، شفافیت و جامعیت برخوردارند.نتیجه گیری: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، ایراداتی داردکه از آن جمله می توان به ضعف ساختاری، بی توجهی به تعهد اشخاص حقیقی، ضعف در بیان اهداف، تبیین نادرست اصول حاکم بر اخلاق زیستی، نقص در بیان اصل عدم تبعیض و اهتمام مفرط به رضایت آزادانه اشاره نمود. مقدمه، قلمرو و اهداف اعلامیه به درستی تبیین نشده است. اصول بنیادین اخلاق زیستی می بایست به نحو شفاف و محققانه بیان گردد. اعلامیه به تعهد اشخاص حقیقی، کم توجهی نموده و منحصرا دولت ها را مخاطب قرارداده است. یکی دیگر از مهمترین اشکالات اعلامیه، عدم توجه به امکان تحدید اراده در پرتو کرامت انسانی است.

متن کامل مقاله

چهارشنبه 26 مرداد 1390

مقاله توضیحی انتقادی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حاضر در شماره ۳۹ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان مهرماه ۱۳۸۸ به چاپ رسيده است.

درآمد
شهريور ماه ۱۳۸۸ با انتشار رسمي قانوني عجين گرديد كه سابقه اي در نظام تقنيني ما نداشته است. قانون ايمني زيستي، قانوني است كه در چهارم شهريورماه از سوي رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ گرديد، و بسياري از خبرگزاري ها با اين عنوان كه: رئيس جمهور قانون ايمني زيستي را براي اجرا ابلاغ نمود! به آن پرداختند؛ اما برخي نيز از اين عبارت كه ''قانون ايمني زيستي، خطرناك ترين قانون تاريخ ايران؟'' است، استفاده كردند

ادامه مطلب

 

 

 

 
 
شنبه 15 مرداد 1390

درباره وبلاگ

در این وبلاگ دغدغه های مربوط به پیشبرد حقوق بشر در حوزه زیست فنآوری (بیوتکنولوژی) و تحولات جدید مورد پیگیری قرار می گیرند. هدف ساده این است که بدین طریق زمینه مشارکت هرچه بیشتر علاقمندان به موضوع در سراسر ایران و اقصی نقاط جهان برای تقویت فعالیت تخصصی در این حوزه فراهم آید.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط