حقوق بشر و بیوتکنولوژی

کمیته کارشناسی استاندارد زیستی سازمان بهداشت جهانی

کمیته فوق در سال 1947با هدف تعیین اصول راهنما و هم چنین توصیه هایی در جهت نظارت بر محصولات مرتبط با بیوتکنواوژی و واکسن های بدست آمده از این طریق و نیز مواد اولیه بیولوژیکی تاسیس یافت .

این کمیته به صورت سالیانه نشست هایی برگزار می نماید که گزارش آنها را به هیئت اجرایی مجمع جهانی بهداشت باید ارائه نماید .

اعضای کمیته متشکل از دانشمندان دانشگاهی ، موسسات تحقیقاتی ، موسسات مسوول بهداشت عمومی وصنایع داروسازی می باشند که به عنوان کارشناسان مستقل و نه به عنوان نمایندگان سازمان های متبوع خود ، می باشند .

تصمیمات و توصیه های کمیته کاملا بر اساس اصول علمی و با توجه به بهداشت عمومی در نظر گرفته می شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر لینک های زیر را کلیک نمایید .

یک)

دو )

شنبه 21 آبان 1390

عناوین برخی اسناد و سایت های بین المللی موجود در این حوزه

دوشنبه 28 شهریور 1390

پنل کنوانسیون تنوع زیستی با موضوع چالش های حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی

شنبه 19 شهریور 1390

درباره وبلاگ

در این وبلاگ دغدغه های مربوط به پیشبرد حقوق بشر در حوزه زیست فنآوری (بیوتکنولوژی) و تحولات جدید مورد پیگیری قرار می گیرند. هدف ساده این است که بدین طریق زمینه مشارکت هرچه بیشتر علاقمندان به موضوع در سراسر ایران و اقصی نقاط جهان برای تقویت فعالیت تخصصی در این حوزه فراهم آید.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط