کودکان و حقوق بشر

تقدیم گزارش سال 2017 شورای حقوق بشر به مجمع عمومی ملل متحد و توجه به ابعادی از حقوق کودک

یکشنبه 27 اسفند 1396

اسناد منتشره دفتر نمایندگی ویژه دبیرکل ملل متحد در موضوع خشونت علیه کودکان

یکشنبه 20 اسفند 1396

مجموعه گزارش های سالانه گزارشگر ویژه ملل متحد در موضوع فروش و بهره کشی جنسی کودکان

یکشنبه 20 اسفند 1396

مجموعه کتابچه های منتشره نمایندگی ویژه دبیرکل ملل متحد برای کودکان و مخاصمات مسلحانه

یکشنبه 20 اسفند 1396

مجموعه گزارش ها و قطعنامه های صادره دفتر نمایندگی ویژه دبیرکل ملل متحد برای کودکان و مخاصمات مسلحانه

یکشنبه 20 اسفند 1396

اسناد صادره یونیسف / گزارش وضعیت کودکان جهان در سال 2017 / کودکان در دنیای دیجیتال

یکشنبه 13 اسفند 1396

مجموعه اسناد مرجع دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در حوزه های مختلف حقوق بشر؛ ازجمله حقوق کودک

 

 

این اسناد مرجع به پژوهشگران و فعالان حوزه های مختلف از حقوق بشر؛ ازجمله حقوق کودک کمک می کند تا به اسناد و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و نیز آرای صادره از نهادهای شبه قضایی حقوق بشر؛ یا همان کمیته های ناظر بر اجرای کنوانسیون های مختلف؛ خصوصاً کمیته حقوق کودک ناظر بر کنوانسیون حقوق کودک دسترسی پیدا کنند

 

جهت دریافت متن انگلیسی اسناد اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 13 اسفند 1396

مجموعه انتشارات دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در موضوع آموزش حقوق بشر / ابعادی از حق کودک به آموزش

یکشنبه 13 اسفند 1396

کتاب راهنمای مربوط به معرفی کارشناسان و گزارشگران ویژه ملل متحد در محورهای مختلف حقوق بشر

یکشنبه 13 اسفند 1396

کمیسیون آمریکایی حقوق بشر منتشر کرد: گزارش اجرای حقوق کودکان ( در نظام های ملی حمایت از کودک)

یکشنبه 13 اسفند 1396

سند ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک ملل متحد خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

ارکان معاهده محور ناظر بر اجرای اسناد بین المللی، حسب شرح وظایف خود، گزارش های دوره ای ( چهارسالانه یا پنج سالانه و ...) را از دولت های عضو آن سند دریافت می کنند. موضوع این گزارش ها اقداماتی است که آن دولت ها جهت اجرای آن سند در سطح کشور خود انجام داده اند.

کمیته بعد از دریافت و بررسی این گزارش و اخذ توضیحات تکمیلی، کتبی و شفاهی از دولت در خصوص آن، متعاقباً اسنادی را به نام ملاحظات نهایی (concluding observation) صادر می کند و ضمن آن، با بیان مهم ترین دستاوردهای آن دولت، خلاها و نارسایی های مربوط به اجرای سند را به دولت متذکر و برای رفع آن پیشهاداتی ارائه می دهد و از دولت می خواهد تا ارائه گزارش بعدی که معمولاً چهار یا پنج سال دیگر است، این پیشنهادات را عملی نماید.

از این حیث، کمیته حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک (1989) که دولت ایران در سال 1372 به آن ملحق شده است، بعد از دریافت گزارش ادواری پنج سالانه سوم و چهارم دولت، سند ملاحظات نهایی را دربهمن ماه سال 1394 صادر نمود که برخی مفاد آن مربوط به حوزه کودکان دختر و ازجمله ارتقا سن ازدواج به 18 سال، ممانعت از ختنه دختران، رعایت حقوق برابر برای دختران و پسران وغیره می باشد.

 

جهت مطالعه متن انگلیسی سند اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 6 اسفند 1396

توصیه نامه شماره 36 کمیته رفع تبعیض علیه زنان؛ رکن ناظر بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مصوب 1979 در موضوع حق دختران و زنان به آموزش

 

 

کمیته رفع تبعیض علیه زنان که رکن ناظر بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مصوب 1979 ( موسوم به سیدا) می باشد، مجموعه توصیه­ های عام را در خصوص حق های مقرر در کنوانسیون صادر کرده است. این اسناد، حق های مقرر در آن کنوانسیون­ را مورد شرح و بسط قرار می دهند و شناخت کاملی را نسبت به آن حق، معنا و مفهوم آن و شناسایی تعهداتی که دولت های برای عملیاتی سازی این  حق ها بر عهده دارند، در مخاطب ایجاد می کنند.

از این حیث توصیه نامه شماره 36 کمیته به موضوع حق زنان و دختران به آموزش اختصاص دارد. علاقه مندان می ­توانند جهت مطالعه متن انگلیسی این سند به لینک زیر رجوع نمایند:

 

جهت مطالعه متن انگلیسی توصیه نامه حق دختران و زنان به آموزش اینجا را کلیک نمایید

 

جهت مطالعه دیگر توصیه نامه های کمیته رفع تبعیض علیه زنان اینجا را کلیک نمایید

 

 

یکشنبه 29 بهمن 1396

مجموعه کتابچه های (فکت شیت) آموزشی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

 

 

این کتابچه ها با زبان ساده، و به تناسب موضوع خود، حق های مختلف از حقوق بشر؛ ازجمله حق های مربوط به حوزه کودک ( نظیر حق کودکان دختر به رهایی از رویه های سنتی مضر برای سلامت آنها مانند ازدواج زودهنگام و ختنه) را مورد شرح و معرفی قرار داده اند و  مطالعه آنها به مخاطب کمک می کند که نسبت به آن حق، معنا و مفهوم آن و شناسایی تعهداتی که دولت های برای عملیاتی سازی این  حق  بر عهده دارند، آشنایی پیدا نماید.

جهت دریافت و مطالعه متن انگلیسی کتابچه اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 29 بهمن 1396

مجموعه نظریات عام کمیته حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، 1989 میلادی

 

 

 

کمیته های ناظر بر میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر؛ نظیر کنوانسیون حقوق کودک، حسب مورد، مبادرت به صدور اسنادی به نام نظریه های عام می نمایند. این اسناد، حق های مقرر در آن کنوانسیون­ ها را مورد شرح و بسط قرار می دهند و شناخت کاملی را نسبت به آن حق، معنا و مفهوم آن و شناسایی تعهداتی که دولت های برای عملیاتی سازی این  حق ها بر عهده دارند، در مخاطب ایجاد می کنند.

با این توضیح کمیته حقوق کودک که رکن ناظر بر کنوانسیون حقوق کودک می باشد، مجموعه نظریات عام را در خصوص حق های مقرر در کنوانسیون صادر کرده است. علاقه مندان می ­توانند جهت مطالعه متن انگلیسی این اسناد به لینک زیر رجوع نمایند:

شایان ذکر است دولت ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق شده است و لذا ضرورت دارد با شرح و تبیین حق های مقرر در این سند بیشتر آشنا شویم.

 

جهت مطالعه متن انگلیسی اسناد اینجا را کلیک نمایید

 

 

یکشنبه 15 بهمن 1396

سازمان بین المللی کار منتشر کرد: پایان دهی به کار کودک تا سال 2025 میلادی / بررسی سیاست ها و برنامه ها

یکشنبه 15 بهمن 1396

ارزیابی آماری کار کودک در گرجستان ( بازه زمانی سال 2015 میلادی)

یکشنبه 15 بهمن 1396

به سمت اردن عاری از کار کودک / مجموعه رویه های مطلوب نوظهور

یکشنبه 15 بهمن 1396

ارزیابی جهانی کار کودک / گزارش مربوط به سال های 2012 لغایت 2016 سازمان بین المللی کار

یکشنبه 15 بهمن 1396

گزارش دبیرکل ملل متحد در موضوع وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و ابعادی از حقوق کودک

 

 

این گزارش که به اجلاس 34  شورای حقوق بشر؛ رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد ( این اجلاس از تاریخ 9 اسفندماه 1395 لغایت 5 فروردین ماه 1396 در ژنو سوییس برگزار شد) تقدیم شد، به ویژه در بندهای 14، 17، 18، 20، 21، 23، 34، 35، 36، 45، 46 و 63 وضعیت حقوق کودک را مورد توجه قرار داده است

جهت دریافت متن انگلیسی گزارش اینجا را کلیک نمائید

چهارشنبه 30 فروردین 1396

سند توافق اجلاس 61 کمیسیون مقام زن و توجه به ابعاد مختلف حقوق کودک

 

 

شایان ذکر است این سند که در اجلاس 61 کمیسیون مقام زن ملل متحد (اجلاس مذکور از تاریخ 23 اسفند 1395 لغایت 5 فروردین 1396 در نیویورک برگزار شد) صادر شد، در قالب بندهای 2، 14، 30 و شقوق 1، 2، 8، 13، 19، 24 و 25 از بند 40 ، به تناسب موضوع، محورهای مختلف از حقوق کودک و ارتباط آن با توانمندسازی اقتصادی زنان را مورد توجه قرار داده است.

ازجمله این سند در بند 14، رویه های سنتی؛ نظیر ازدواج زودهنگام را ذیل عنوان خشونت علیه زنان فهرست نموده و تصریح دارد بر اینکه این سنت ها، توانمندسازی اقتصادی زنان و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را با مانعی بزرگ مواجه می سازد.

جهت دریافت متن انگلیسی سند اینجا را کلیک نمائید

چهارشنبه 30 فروردین 1396

گزارش توسعه انسانی 2016 برنامه عمران ملل متحد منتشر شد

چهارشنبه 30 فروردین 1396

صدور نخستین گزارش اسماء جهانگیر؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

 

 

گزارشگر مزبور، نخستین گزارش خود ر در قالب 4 بخش و 92 بند به اجلاس 34 شورای حقوق بشر ملل متحد ( که از تاریخ 9 اسفندماه 1395 لغایت 5 فروردین ماه 1396 در ژنو سوییس برگزار می شود) تقدیم داشت. از این حیث، خصوصاً بندهای 13، 16، 18، 20، 22، 23، 56، 57، 66، 70، 72، 83 و 91 از  گزارش مذکور، به موضوع حقوق کودکان اختصاص دارد

جهت دریافت متن انگلیسی گزارش به این لینک رجوع نمایید

ﺳﻪشنبه 24 اسفند 1395

گزارش دبیر کل ملل متحد در موضوع وضعیت اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

 

 

دبیر کل ملل متحد این گزارش را وفق قطعنامه شماره 70/137 مجمع عمومی ملل متحد که بر تهیه گزارش در این موضوع با تمرکز بر کودکان مهاجر تأکید داشت، در قالب نه بخش و 66 بند تهیه و تدوین و تقدیم اجلاس 71 محمع عمومی نمود.

جهت دریافت متن گزارش اینجا را کلیلک نمایید

 

ﺳﻪشنبه 2 آذر 1395

گزارش جدید یونیسف در موضوع « هوا را برای کودکان پاکیزه نماییم»

 

 

این گزارش در قالب شش بخش مجزا، موضوعاتی؛ نظیر عوامل آلودگی هوا، تبعات آلودگی هوا بر کودکان، شمار کودکان ساکن در مناطق دارای میزان بالای آلودگی هوا، حمایت از کودکان در برابر آلودگی هوا و غیره را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است

جهت مطالعه متن کامل اثر اینجا را کلیلک نمایید

ﺳﻪشنبه 11 آبان 1395

یونان: کودکان مهاجر با شرایط وحشتناک حقوق بشری مواجه هستند

 

 

این در حالی است که تقریبا یک سوم مهاجرینی که به یونان می آیند را کودکان تشکیل می دهند

ادامه مطلب

 

 

ﺳﻪشنبه 28 ارديبهشت 1395

کتاب راهنمای جدید سازمان بهداشت جهانی در موضوع ختنه زنان و دختران

 

 

این کتاب مشتمل بر توصیه هایی است که با هدف بهبودبخشی بیشتر خدمات سلامت که به بیش از 200 میلیون زن و دختر ختنه شده باید ارائه شود، تدوین شده است

جهت مطالعه جزییات بیشتر اینجا را کلیک نمایید

ﺳﻪشنبه 28 ارديبهشت 1395

سازمان ملل: کودکان جمهوری آفریقای مرکزی از گرسنگی می میرند

 

 

سازمان ملل درباره وضعیت نامناسب تغذیه و بهداشت کودکان در جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان مهم ترین عامل مرگ و میر آنان هشدار داد

ادامه مطلب

ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1395

دبیرکل ملل متحد گزارش خود در موضوع ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تقدیم اجلاس 31 شورای حقوق بشر نمود

 

 

این گزارش در قالب 4 بخش و 64 بند در تاریخ 12 اسفند سال جاری تقدیم اجلاس 31 شورای حقوق بشر ملل متحد (  که از 10 اسفند 1394 لغایت 4 فروردین  در ژنو سوییس برگزار می شود ) شد. ازجمله محورهای موضوعی گزارش دبیر کل می­ توان به مباحث مربوط به دادرسی عادلانه، حقوق مدنی و سیاسی؛ شامل حقوق کودکان و خصوصاً اعدام ایشان و نیز توصیه های مربوط به هر یک از محورهای مورد نقد اشاره نمود.

جهت دریافت متن گزارش اینجا را کلیک نمایید

ﺳﻪشنبه 25 اسفند 1394

گزارش گر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گزارش خود را تقدیم اجلاس 31 شورای حقوق بشر نمود

 

 

احمد شهید، دو گزارش خود را در قالب 4 بخش و 72 بند و نیز 4 بخش و 115 بند در تاریخ 19 اسفند سال 1394 تقدیم اجلاس 31 شورای حقوق بشر ملل متحد ( که از 10 اسفند 1394 لغایت 4 فروردین  در ژنو سوییس برگزار می شود ) نمود. ازجمله محورهای موضوعی گزارش احمد شهید می توان به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین کیفری و اجرای عدالت و نیز توصیه های مربوط به هر یک از محورهای مورد نقد اشاره نمود. احمدشهید در این گزارش موضوعاتی نظیر تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و نیز اعدام کودکان را مورد تاکید ویژه قرار داده است.

جهت دریافت متن انگلیسی گزارش های مذکور اینجا را کلیک نمایید

ﺳﻪشنبه 25 اسفند 1394

اجلاس 31 شورای حقوق بشر ملل متحد و موضوع حقوق کودکان

 

 

 

اجلاس مذکور از 10 اسفند 1394 لغایت 4 فروردین در ژنو سوییس برگزار می شود. در همین خصوص، گزارش های زیر در موضوع حقوق زنان تقدیم شورای حقوق بشر شده است:

 

گزارش سالیانه گزارشگر ویژه دبیر کل برای خشونت علیه کودکان؛

-  گزارش سالیانه نمایندگی ویژه دبیرکل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه؛

گزارش دبیرکل ملل متحد در موضوع تأثیر محرومیت خودسرانه از تابعیت بر بهره مندی کودکان از حقوق مربوط؛

- گزارش گزارشگر ویژه فروش، فحشاء و پورنوگرافی کودکان و نیز دو گزارش موردی گزارشگر در خصوص کشورهای ژاپن و ارمنستان؛

- گزارش کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در موضوع همکاری های فنی و توانمندسازی جهت ارتقاء و حمایت از حقوق تمامی مهاجرین ازجمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت؛

- مطالعه دفتر کیسیرعالی حقوق بشر ملل متحد در خصوص وضعیت مهاجران در کشورهای محل عبور؛ از جمله نوجوانان و کودکان غیرهمراه و نیز زنان و دختران.

جهت دریافت متن انگلیسی گزارش های مذکور اینجا را کلیک نمایید

ﺳﻪشنبه 25 اسفند 1394

کمیته حقوق کودک ملل متحد ملاحظات نهایی خود در موضوع حقوق کودک در ایران و 14 کشور دیگر را صادر کرد

 

 

 

کمیته حقوق کودک؛ رکن ناظر بر اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک  گزارش سوم و چهارم ادواري دولت جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر اقدامات دولت در موضوع ارتقاء وضعیت حقوق کودکان در کشور و تحولات مرتبط در حوزه قانون­گذاری، اجرایی و قضایی را در اجلاس 71 اين نهاد که از تاريخ 11 لغايت 29 ژانويه برابر با 21 دي لغايت 9 بهمن در محل مقر اروپايي سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوييس برگزار شد، مورد ارزیابی قرار داد و متعاقباً در مورخ 1394/11/15 سند ملاحظات نهایی خود را با لحاظ  گزارش های ارسالی ادواری، اظهارت شفاهی هیئت ایرانی در اجلاس و نیز اطلاعات دریافتی از سازمان های غیردولتی بین المللی در قالب 5 بخش و 99 بند صادر نمود. همچنین دیگر کشورهای مورد بررسی کمیته که سند ملاحظات نهایی آنها صادر شده است، مشتمل بر کشورهای زیر می باشند:  بنين، برونئي، دارالسلام، فرانسه، هائيتي، ايرلند، كنيا، لتوني، مالديو، عمان، پرو، سنگال،زامبيا، زيمبابوه.

 

علاقه مندان جهت ملاحظه سند مذکور اینجا را کلیک نمایند

یکشنبه 18 بهمن 1394

مجلد دوم گزارش سال 2015 سازمان بین المللی کار در موضوع کار کودکان منتشر شد

 

 

 

 

این گزارش که در بیستم خرداد سال جاری انتشار یافت، بر تبیین  رابطه بین کار کودکان و اشتغال مطلوب جوانان و ضرورت اتخاذ رویکرد سیاستی مشترک در کشورهایی که با چالش های ناشی از دو مسأله بیکاری جوانان و کار کودکان مواجه هستند،  متمرکز است

جهت دریافت متن انگلیسی سند اینجا را کلیلک نمایید

 

پنجشنبه 21 خرداد 1394

کمیته حقوق کودک ملل متحد منتشر کرد: ملاحظات نهایی نسبت به وضعیت حقوق کودک در 12 کشور

 

 

کمیته حقوق کودک رکن ناظر بر اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک،  نتایج بررسی  وضعیت حقوق کودک در 12 کشور را  که در طی اجلاس 68 این کمیته مورخ  22 دی لغایت 10 بهمن ماه مورد بررسی قرار گرفته بود، در قالب ملاحظات نهایی منتشر کرد؛ کشورهای مذکور عبارتند از : عراق، سوییس، ترکمنستان، گامبیا، جمهوری دومینیکن، سوئد، موریتانی، تانزانیا، جامائیکا، اروگوئه، کلمبیا و کامبوج

جهت مطالعه متن اسناد به زبان انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 26 بهمن 1393

نظریه تفسیری شماره 18 کمیته حقوق کودک صادر شد: در موضوع حقوق کودک و آیین های سنتی مضر برای ایشان


 

 

این نظریه  با مشارکت تومان کمیته حقوق کودک؛ رکن ناظر بر پیمان نامه بین المللی حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان؛ رکن ناظر بر پیمان نامه بین المللی منع تبعیض علیه زنان، در قالب نه بخش و نود بند مجزا صادر شده است. مهم ترین محورهای موضوعی نظریه تفسیری موصوف به شرح زیر است:

مبانی، اهداف، و گستره این سند؛

مروری بر هنجارهای مندرج در  پیمان نامه بین المللی حقوق کودک و  پیمان نامه بین المللی منع تبعیض علیه زنان؛

شاخص های شناسایی آیین های سنتی مضر؛

علت شناسی و اشکال مختلف این قسم از رسومات؛ خصوصاً موارد زیر:

- ازدواج اجباری و زودهنگام؛

- ختنه دختران؛

- جرایم ناموسی

- تعدد زوجات

چهارچوب های کل نگر برای ریشه کنی این رسومات در حوزه هایی؛ نظیر  قانون گذاری، پایش و نظارت، پیشگیری، تدوین قواعد اجتماعی و فرهنگی حق محور،  توانمندسازی زنان و دختران، ارتقای آگاهی های عامه، گفت و گوهای عمومی و تدابیر حمایتی

جهت مطالعه متن انگلیسی سند اینجا را کلیک نمایید

 

 

 

یکشنبه 18 آبان 1393

ارائه گزارش کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در موضوع پیشگیری و ریشه کنی ازدواج زودهنگام و اجباری

 

 

سند حاضر  در واقع مروری بر مباحثات مطروح در نشست دوم تیرماه این نهاد می باشد که توسط نمایندگی دائم کشور سیرالئون در ملل متحد برگزار شد و طی آن مقوله پیشگیری و ریشه کنی ازدواج زودهنگام و اجباری با تأکید خاص بر دستاوردها، چالش ها ورویه های مطلوب در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. کمیسر عالی سند حاضر را جهت بهره برداری مقتضی دولت ها و بازیگران غیردولتی، به اجلاس 27 شورای حقوق بشر ملل متحد ( که از هفدهم شهریور لغایت چهارم مهرماه سال جاری برگزار شد) تقدیم نمود

جهت مطالعه متن انگلیسی سند اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 18 آبان 1393

خطوط راهنمای عملیاتی و حقوق بشر محور کمیسیر عالی حقوق بشر ملل متحد در موضوع کاهش و ریشه کنی آمار مرگ و میر و بیماری های قابل پیشگیری کودکان زیر پنج سال

 

 

 

کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد پیرو قطعنامه شماره 11/24 شورای حقوق بشر ملل متحد سند حاضر را در قالب شش بخش مجزا تقدیم اجلاس 27 این شورا ( که از تاریخ هفدهم شهریور لغایت چهارم مهرماه سال جاری برگزار شد) نمود تا در پرتو این قواعد که خود بر موازین حقوق بشر بنا دارد، دولت ها و بازیگران غیردولتی را در ارتقای وضعیت کودکان و مشخصاً کاهش و یا ریشه کنی آمار مرگ و میر و بیماری های قابل پیشگیری کلیه کودکان زیر پنج سال مساعدت نماید. مهم ترین محورهای موضوعی این سند عبارتند از: خطوط و قواعد راهنما در خصوص تدابیر قانون گذاری مرتبط به این حوزه؛ چگونگی نظام نظارت و پایش, جبران و ترمیم خسارات و چگونگی مشارکت بین المللی

جهت مطالعه متن انگلیسی سند اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 18 آبان 1393

تقدیم گزارش سالانه دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در موضوع حقوق کودکان به شورای حقوق بشر

 

 

کمسیرعالی حقوق بشر ملل متحد، پیرو قطعنامه های شماره 32/22 و 6/25 شورای حقوق بشر که در آن از وی درخواست شده بود گزارشی در موضوع حقوق کودکان جهت ارائه به اجلاس اسفندماه 1392 ایم شورا اراده نماید, گزارش حاضر را در قالب سه بخش تهیه و به اجلاس 27 این شورا که از هفدهم شهریور لغایت چهارم مهرماه سال جاری برگزار شد,  تقدیم داشت. مهمترین محورهای این گزارش عبارتند از الف: موازین و قواعد بین المللی راجع به دسترسی کودکان به عدالت و ب: توانمندسازی کودکان در مطالبه حقوق خود

جهت مطالعه متن انگلیسی سند اینجا را کلیک نمایید 

 

یکشنبه 18 آبان 1393

گزارش جدید شورای بین المللی سازمان های مردم نهاد خشونت علیه کودکان منتشر شد

 

 

گزارش حاضر تحت موضوع ایجاد نظام عدالت کیفری غیرخشونت آمیز نظم و نسق یافته و ضمن برجسته نمودن فراگیری رو به افزایش خشونت علیه کودکان معارض قانون، به ارائه ابعادی دوستدار کودک، و غیرخشونت آمیز، از نظام عدالت کیفری خاص کودکان معارض با قانون پرداخته است

جهت مطالعه متن گزارش اینجا را کلیک نمایید

دوشنبه 4 آذر 1392

معرفی گزارش سالانه (2012) صندوق کودکان ملل متحد

 

 

گزارش حاضر در قالب 5 بخش مجزا  تهیه و منتشر شده است. از جمله محورهای موضوعی که در این گزارش مورد بررسی تحلیلی و آماری قرار گرفته است، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

ایجاد دنیایی منصفانه تر برای کودکان؛

تقویت حمایت از گروه های آسیب پذیر؛

مشارکت راهبردی برای تأثیر گذاری بیشتر؛

راهبردهای نوین حمایتی؛

جهت مطالعه متن گرزارش اینجا را کلیک نمایید

 

 

چهارشنبه 29 آبان 1392

تقدیم گزارش نمایندگی ویژه دبیرکل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه به مجمع عمومی ملل متحد

 

 

 

نمایندگی مزبور، پیرو درخواست  مندرج در قطعنامه شماره 152/67 مجمع عمومی ملل متحد، گزارش حاضر را در قالب 5 بخش و  102 بند مجزا تهیه و تقدیم این نهاد نمود. از جمله مهم ترین محورهای مطروح در این گزارش می توان به موارد زیر اشاره داشت:

نگرانی های موجود و نوظهور در حوزه کودکان و مخاصمات مسلحالنه؛

استفاده نظامی از مدارس و تبعات آن بر امر آموزش؛

بازداشت کودکان متعلق به نیروها و گروه های مسلح؛

دستاوردهای حاصله در برنامه های اقدام ارائه شده از جانب طرفین مخاصمه؛

آموزش حمایت از کودک به نیروهای نظامی و غیرنظامی؛

پایان دهی به استخدام و استفاده از کودکان در نیروهای مسلح تا سال 2016؛

ادغام مجدد کودکانی که سابقاً عضو گروه های مسلح بوده اند؛

نظارت و پاسخگویی در قبال حمله به مراکز آموزشی و درمانی؛

جاری سازی حمایت از کودکان در موافقت نامه های صلح؛

تقویت ظرفیت های ملی در اقدام علیه خشونت بر ضد کودک؛

جهت مطالعه متن سند اینجا را کلیک نمایید

 

چهارشنبه 29 آبان 1392

سازمان بین المللی کار منتشر کرد: آمار جهانی از کودکان مشغول به کار در فاصله سال های 2012-2000

 

 

گزارش حاضر ضمن برآورد آمار کودکان کار در سال 2012 ، به مقایسه آن با آخرین آمارهای موجود متعلق به  سال های2000، 2004 و 2008 پرداخته است

جهت مطالعه متن کامل سند اینجا را کلیک نمایید

دوشنبه 27 آبان 1392

زایمان زودرس موضوع فکت شیت جدید سازمان بهداشت جهانی

 

 

به موجب سند حاضر:

سالانه 15 میلیون نوزاد به شکل زودرس؛ یعنی قبل از تکمیل 37 هفته دوران بارداری به دنیا می آیند؛

در هرسال 1 میلیون نوزاد در اثر تولد زودرس جان خود را از دست می دهند؛

تولد زودرس از جمله عوامل مرگ و میر نوزاد در چهارهفته اول زندگی، و دومین علت مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در اثر ابتلا به ذات الریه می باشد؛

جهت مطالعه متن سند اینجا را کلیک نمایید

 

دوشنبه 27 آبان 1392

تقدیم گزارش عملکرد نمایندگی ویژه دبیرکل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه به اجلاس 24 شورای حقوق بشر

 

 

وی در این گزارش که به صورت شفاهی در اجلاس 24 شورای حقوق بشر (که از تاریخ 18 شهریور لغایت 5 مهرماه سال جاری در ژنو سوییس برگزار خواهد شد) ارائه خواهد شد، بالاخص تدابیری را که در یک سال گذشته  جهت عملی نمودن مأموریت خود به انجام رسانده است منعکسخواهد نمود. از جمله محورهای موضوعی وی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

چالش های فراروی کودکان در مخاصمات مسلحانه؛

تدابیر نمایندگی ویژه در اقدام علیه نقض فاحش حقوق کودکان؛

مشارکت با دیگر سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در اقدام علیه چالش های موجود فراروی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه؛

ارائه توصیه های پیشنهادی

علاقه مندان جهت مطالعه متن مکتوب گزارش می توانند به سند زیر رجوع نمایند

A/HRC/24/CRP.1

یکشنبه 31 شهریور 1392

تقدیم گزارش مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی به اجلاس 24 شورای حقوق بشر در موضوع مرگ و میر کودکان زیر پنج سال

 

 

سازمان این گزارش مطالعاتی را پیرو درخواست شورای حقوق بشر که در قطعنامه شماره 22/32 اندراج یافته بود، در قالب چهار بخش و نود و یک بند مجزا با عنوان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال یک نگرانی حقوق بشری تهیه و تقدیم اجلاس 24 شورای حقوق بشر (که از تاریخ 18 شهریور لغایت 5 مهرماه سال جاری در ژنو سوییس برگزار خواهد شد)، نمود.  سازمان در این مطالعه ضمن بررسی عوامل ریشه ای این مسأله و تحلیل آماری آن،  ضرورت اتخاذ رویکرد جامع در اقدام علیه این نگرانی قابل پیشگیری را مورد ارزیابی قرار داده است. علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن گزارش، به سند زیر رجوع نمایند

A/HRC/24/60

 

یکشنبه 31 شهریور 1392

صدور گزارش بین المللی یونیسف: وضعیت کودکان جهان در سال 2013/ کودکان دارای معلولیت

 

 

گزارش حاضر در قالب هفت بخش مجزا، مهمترین ابعاد حقوقی و چالش های فراروی کودکان دارای معلولیت را به طور مستدل و مستند مورد ارزیابی قرار داده است. از جمله مباحث مطروح در این گزارش می توان به موضوع تغییر نگرش نسبت به این گروه از کودکان، آموزش و سلامت ایشان، بازتوانی اجتماع - محور و اعمال خشونت و سؤاستفاده علیه آنها اشاره نمود.

برای مطالعه متن انگلیسی اثر اینجا را کلیک نمایید

یکشنبه 3 شهریور 1392

صدور گزارش سالانه سازمان بین المللی کار در اقدام علیه کار کودک

 

 

گزارش حاضر مشتمل بر دستاوردهای  سال 2012 برنامه بین المللی سازمان، در اقدام علیه کار کودک می باشد. این گزارش همچنین نقشی را که این برنامه باید در تقویت و استمرار مبارزه علیه کار کودک ایفا نماید، مورد بررسی قرار داده است

ادامه مطلب

یکشنبه 12 خرداد 1392

تقدیم گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد به اجلاس بیست و سوم شورای حقوق بشر در موضوع حق کودک به سلامت

 

 

گزارش حاضر پیرو قطعنامه شماره 32 / 22 شورای حقوق بشر که از کمیسرعالی  درخواست دارد تا گزارشی را در خصوص خلاصه مباحثات مطروح در نشست هم اندیشی حق کودک به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی ( مورخ 18 اسفند 1390) این نهاد تهیه  کند، در قالب سه بخش و پنجاه بند تدوین و تقدیم اجلاس ( اجلاس مذکور از تاریخ ششم لغایت بیست و چهارم خرداد ماه در ژنو سوییس برگزار خواهد شد) فوق شد. گزارش حاضر بالاخص بر چالش های فراروی تحقق حق کودک به بهره مندی از سلامت سامان یافته است

A/HRC/23/59

چهارشنبه 1 خرداد 1392

تقدیم گزارش گزارشگر ویژه قاچاق انسان؛ من جمله زنان و کودکان به اجلاس بیست و سوم شورای حقوق بشر

 

 

گزارش حاضر در قالب چهار بخش و هشتادو پنج بند مجزا سامان دهی و تقدیم اجلاس ( اجلاس مذکور از تاریخ ششم لغایت بیست و چهارم خرداد ماه در ژنو سوییس برگزار خواهد شد) فوق شد. گزارش موصوف، ضمن بررسی موضوع، بالاخص نقش تقاضا در سرعت دهی به بهره کشی و قاچاق انسان؛ خصوصاً بهره کشی و قاچاق  زنان و کودکان و نیز جایگاه رویکردهای حقوق بشر محور در اقدام علیه این تقاضا را به مداقه پرداخته است

جهت مطالعه متن سند اینجا را کلیک نمایید

چهارشنبه 1 خرداد 1392

تقدیم گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد به اجلاس بیست و سوم شورای حقوق بشر و مسأله تابعیت کودک

 

 

 

گزارش حاضر با عنوان « تبعیض علیه زنان در تابعیت و تبعات آن بر کودکان » تقدیم اجلاس ( اجلاس مذکور از تاریخ ششم لغایت بیست و چهارم خرداد ماه در ژنو سوییس برگزار خواهد شد) فوق شد.  فی الواقع  بسیاری از قوانین تابعیت متضمن تبعیض علیه زنان می باشد. از این نظرگاه،  گزارش حاضر در قالب  هفت بخش و هفتادو دو بند مجزا ضمن بررسی این قسم از تبعیض، و ارائه راهکار و توصیه جهت ریشه کنی آن، بالاخص در بخش چهار خود تأثیر قوانین تبعیض آمیز  بر تابعیت کودک را مورد نقد و بررسی قرار داده است

جهت مطالعه متن سند اینجا را کلیک نمایید

چهارشنبه 1 خرداد 1392

نقشه جهانی: کودکان و مخاصمات مسلحانه

 

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع از شمار مخاصمات مسلحانه؛ مخاصماتی که وضعیت کودکان را متأثر ساخته است، به نقشه فوق که درسامانه اطلاع رسانی دفتر نمایندگی ویژه دبیرکل  ملل متحد برای کودکان و مخاصمات مسلحانه به آدرس زیر، انعکاس یافته است، رجوع نمایند

ادامه مطلب

دوشنبه 30 ارديبهشت 1392

اجرایی نمودن نقشه راه دستیابی به ریشه کنی بدترین اشکال کار کودک تا سال 2016 - راهنمایی برای مهارت آموزی تسهیل گران

 

 

عنوان حاضر نام اثر جدید سازمان بین المللی کار است که در اردیبهشت سال جاری انتشار یافته است

منبع خبر

دوشنبه 30 ارديبهشت 1392

صدور گزارش سالانه سازمان بین المللی کار با موضوع کار کودک: آسیب پذیری اقتصادی، حمایت اجتماعی و اقدام علیه کار کودک

 

 

گزارش حاضر در اردیبهشت ماه سال جاری توسط  برنامه بین المللی اقدام علیه کار کودک این سازمان انتشار یافت. گزارش مذکور ضمن بررسی فقر و بحران اقتصادی و تأثیر آن بر روانه شدن کودکان به سمت بازار کار و نیز بررسی طرح های اشتغال زایی و بیمه های اجتماعی، طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی و اج