نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

دوشنبه 29 تير 1394 توسط: CRIMJUSTIC

چند نظریه از مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد

دوشنبه 15 تير 1394 توسط: CRIMJUSTIC

رییس جمهوری، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

در صورت عفو اشد مجازات یک محکوم دارای چند مجازات، مجازات بعدی اجرا نخواهد شد

شنبه 5 ارديبهشت 1394 توسط: CRIMJUSTIC

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ﺷﻤﺎﺭﻩ7/93/2287 اعلام کرد: در پرونده‌هایی ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﺩ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﻘﺮﻩ ﺣﺒﺲﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 4٣١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ (ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ) ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪﻣﺸﻤﻮﻝ ﻋﻔﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ مجازات بعدی اجرا نخواهد شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

متن لایحه قانون مجازات اسلامی

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

آخرین نسخه لایحه قانون مجازات اسلامی که شورای نگهبان چند ایراد بر آن مطرح کرده بود، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ 28/10/1390 به تصویب شورا رسید که جهت مطالعه  ارائه می گردد. یادتان نرود که نسخه نهایی قانون مجازات اسلامی را پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در روزهای آتی ببنید.

برای دیدن لایحه قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

برای دیدن آخرین ایرادات شورای نگهبان کلیک کنید.

مشاهده نظرات - 0 |