ویژگی های دادرسی کیفریِ افتراقیِ جهانی شده در جرایم سازمان یافته

چهارشنبه 1 آذر 1391 توسط: CRIMJUSTIC

دانشکده حقوق

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

سلسله نشست های دوره دکتری

نشست سی وهشتم

"ویژگی های دادرسی کیفریِ افتراقیِ جهانی شده در جرایم سازمان یافته "

سخنران :

بهروز جوانمرد

(دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی )

تاریخ : سه شنبه7/9/1391

زمان : ساعت 17

محل برگزاری : دانشکده حقوق – اتاق 203

شرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد

مشاهده نظرات - 0 |

دیوان (دادگاه) کیفری بین المللی، یک دهه پس از تولد

چهارشنبه 1 آذر 1391 توسط: CRIMJUSTIC

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
به مناسبت دهمین سال تاسیس دیوان(دادگاه) کیفری بین المللی برگزار می نماید :
دیوان (دادگاه) کیفری بین المللی، یک دهه پس از تولد

سخنرانان: (به ترتیب الفبا)

دکتر علی آزمایش
دکتر محمد علی اردبیلی
دکترعلیرضا دیهیم
دکتربهزاد رضوی فرد
دکترامیرحسین رنجبریان
دکترسید قاسم زمانی
دکترباقر شاملو
دکتر محمدجواد شریعت باقری
دکترنسرین مصفّا
دکترحسین میرمحمد صادقی

 

زمان: 13 آذر 1391

ساعت: 14 الی 19

مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی - شرکت برای عموم آزاد است

مشاهده نظرات - 0 |