زیرساخت‌های جرم‌زدایی منصفانه در حقوق كیفری ایران و فقه امامیه

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

جرم زدایی منصفانه عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زایل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص با بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترل های غیر کیفری است .از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرایند تغییر است که دوسویه دارد : سویه نخست نهاد عدالت کیفری و سویه دوم ، نهاد های غیر کیفری

نیم نگاهی به پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

م‍ب‍ان‍ی‌، اص‍ول‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

پرسش اساسی و مهم در این رساله این است که چرا و چه نوع رفتاری توسط قانونگذار جرم تلقی میشود ؟مبانی و اهداف جرم انگاری چیست ؟بر اساس چه نظریه ای منع یا الزام کیفری رفتار ی مشروعیت پیدا کرده و توجیه میشود ؟مرز میان پاسخ کیفری که شناسنامه ی جرم بودن رفتار است با سایر پاسخ های غیر کیفری اعم از رسمی و نارسمی کجاست و چگونه باز شناخته میشود؟

نیم نگاهی به رساله

مشاهده نظرات - 0 |

درامدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

کار اصلی حقوقدان کیفری از زمانی آغاز میشود که قانونگذار عملی را جرم می انگارد اما اگر یک گام به عقب تر برگردیم این سوال مطرح میشود که قانونگذار بر مبنای چه معیار و ملاکی از طریق ساز و کار جرم انگاری خود را مجاز به دخالت در حوزه حقوق و آزادی ها میداند؟

مشاهده مقاله

مشاهده نظرات - 0 |

جرم زدائي

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

مفهوم جرم زدایی و واژه جرم زدایی پیشینه‌ی طولانی ندارد، با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایندهای جرم زدایی در زمان‌های مختلف وجود داشته است؛ هر چند به شکل برنامه‌ نبوده است. زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بی‌وقفه داشته است هرچنددر عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری مطرح شده است.

مشاهده مقاله

مشاهده نظرات - 0 |

عناوين مجرمانه

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

از ويژگي هاي اين مجموعه مي توان به موارد زير اشاره کرد؛ 1.) استخراج افعال و ترک افعالي که وصف کيفري دارند از مواد قانون و انشاء آن به زبان ساده، 2.) ايجاد رابطه منطقي و نظم حقوقي بين مواد مستخرجه، 3.) قراردادن هر يک از عناوين مجرمانه در يک دسته بندي کلي براي نمونه عناويني چون کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، چک پرداخت نشدني که همگي از خانواده جرايم عليه اموال هستند در يک فصل جاي گرفته اند. اشاره به مواد منسوخه و ارايه توضيح لازم براي بعضي از مواد که ضرورت داشته است.

کتاب حاضر توسط معاونت آموزش قوه قضاییه به نگارش درآمده و بوسیله انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

مشاهده نظرات - 0 |

جرم انگاري حداکثري

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

يکي از مهم ترين چالش‌هاي نظام عدالت کيفري در دوران معاصر پديده نوظهور جرم انگاري حداکثري است. از آنجا که وجود قوانين بيش از اندازه در حيطه حقوق جزا مويد تحديد حقوق و آزاديهاي شهروندان از سوي هيات حاکم است به جز محدوده حقوق جزا، موضوع از ابعاد ديگري نظير حقوق عمومي و حقوق بشر نيز واجد اهميت مي‌شود. در اين کتاب نگارنده در صدد است علاوه بر بررسي موضوع با تاکيد بر حقوق ايران، در پرتو توجه به حقوق ساير نظام‌هاي حقوقي نظير آمريکا و انگليس به تحليل دلايل و مباني ظهور جرم انگاري حداکثري و راهکارهاي برون‌رفت از آن اشاره نمايد.

کتاب حاضر توسط محمد شمعی و سارا شهباز به نگارش درامده و بوسیله انتشارات جنگل به چاپ رسیده.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

مشاهده نظرات - 0 |

در آمدي بر جرم انگاري و جرم زدايي

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

جرم مفهومي است پرطنين,چند وجهي و سوال برانگيز براي هر انديشمند و صاحب نظر در حوزه علوم انساني.از اين رو پاسخ به اين پرسش که ((جرم چيست؟)) بسياري را به تامل واداشته است.ارائه تعريفي از جرم,به ناچار ما را با ديدگاهها و مکاتب مختلف فلسفي,حقوقي ديني جرم شناختي جامعه شناختي و روان شناختي روبه رو مي سازد.چرا که عالمان هريک از علوم مذکور با به کارگيري پيش فرض هاي ذهني مرتبط با حيطه تجربي و علمي کار خود,اين واژه را تبيين و تفسير و تعريف کرده اند.

این کتاب توسط محمد شمعی به نگارش درامده و بوسیله انتشارات جنگل به چاپ رسیده است .

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

مشاهده نظرات - 0 |

ساختارگرايي در آيين دادرسي کيفري /مورد پژوهشي: فقه شيعه و انديشه اروپايي

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

 کتاب حاضر با جستجو و تطبيق ساختار آيين دادرسي کيفري در نظام کشورهاي اروپايي با نظام فقهي شيعه به نتايج متعددي در خصوص وجوه اشتراک و افتراق اين دو نظام مختلف دادرسي با ساختار فکري متفاوتي رسيده است

این کتاب توسط خانم راحله سواری دهقی به نگارش درامده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

مشاهده نظرات - 0 |

ضابطان قضايي وظايف، اختيارات و مسؤوليت ها

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

دراین کتاب به برخی سوالات به صورت مستدل پاسخ داده میشود از جمله: 1.آيا ضابطان قضايي مي توانند در موارد مظنون شدن به يک شخص، او را مورد بازرسي بدني قرار دهند؟ 2.آيا چادر مصافرتي حريم خصوصي محسوب مي‌شود؟ 3.قانون جديد آيين دادرسي کيفري با قانون سابق در ارتباط با ضابطان قضايي چه تفاوتهايي دارد؟ 4.در صورت تصويب لايحه پليس قضايي، تکليف ضابطان قضايي چه خواهد بود؟ 5.آيا ضابطان قضايي بدون وجود احضاريه مي توانند اشخاص رابراي انجام تحقيق و بازجويي «دعوت» کنند؟ 6.آيا ضابطان در جرايم مشهود مي توانند وارد حريم خصوصي ديگران شوند؟ 7.ضابطان در چه مواردي مجاز به تيراندازي براي متوقف کردن يک شخص هستند؟8.آيا پليس افتخاري ضابط قضايي شناخته مي شود؟

این کتاب توسط دکتر صادق جعفر منش به نگارش درآمده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

مشاهده نظرات - 0 |

نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري با آخرين اصلاحات مصوب1394

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

کتاب حاضر در سه بخش تنظيم شده است. بخش نخست «نوآوري‌هاي مربوط به مراحل پنج گانه‌ي فرايند دادرسي کيفري بخش دوم با عنوان «نوآوري‌هاي مربوط به ساختار و صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري»  و در بخش پاياني، با توجه به الحاق آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح، آيين دادرسي الکترونيکي، آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي و آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي و آيين دادرسي جرايم اشخاص حقوقي به اين قانون، بررسي بخش‌هاي مذکور و نوآوري‌هاي هر يک مورد توجه قرار مي گيرد.

این کتاب توسط دکتر محمد مصدق نوشته شده و توسط انتشارات جنگل،جاودانه به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

مشاهده نظرات - 0 |

پیام تسلیت وزیر دادگستری به محمدباقر نوبخت

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

وزیر دادگستری درگذشت برادر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تسلیت گفت.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

تشکیل دبیرخانه مقابله با جرایم انتخاباتی/افزایش ضریب خشونت در رفتار شهروندان

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در هفته جاری دبیرخانه‌ای را به دستور دادستان کل برای مقابله با جرایم انتخاباتی تشکیل خواهیم داد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

انتصاب روسای جدید ادارات پزشکی قانونی شرق و معاینات مرکزی تهران

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

طی احکامی از سوی دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، سرپرستان ادارات پزشکی قانونی شرق و معاینات مرکزی تهران منصوب شدند.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

انتشار کتاب قانون آیین دادرسی کیفری 92 توسط معاونت حقوقی

شنبه 21 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه الحاقات و اصلاحات بعدی به اهتمام معاونت حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد

شنبه 21 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

مشاهده مطلب

 

مشاهده نظرات - 0 |

دومین نشست تخصصی «صیانت از حقوق بشر در نظام عدالت کیفری» ایران و ایتالیا برگزار شد.

شنبه 21 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

به گزارش ایسکانیوز، در این نشست دو روزه، دکتر لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونان ستاد، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه، قضات بلندپایه و اساتید حقوق دانشگاه ها از طرف ایران و پروفسور شریف بسیونی رئیس موسسه بین المللی مطالعات عالی علوم جنایی ایتالیا، مشاور امور بین المللی رئیس مجلس سنای ایتالیا، جمعی از قضات بلند پایه و اساتید دانشگاه های این کشور حضور خواهند داشت.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

Human Rights and Law Enforcementحقوق بشر و الزام قانونی

دوشنبه 16 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

ازمجموعه آموزش تخصصی شماره 5

کتابچه راهنمای آموزش حقوق بشر برای پلیس

مشاهده مطلب به زبان انگلیسی

مشاهده نظرات - 0 |

دستگیری برادر بی‌رحمی که خواهرش را خفه کرده بود

دوشنبه 16 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

مردی که به‌ طرز وحشیانه‌ای خواهر ۳۳ ساله‌اش را به قتل رساند، بلافاصله توسط عوامل انتظامی پلیس آگاهی دستگیر شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

دستگیری عامل قتل در دعوای دسته جمعی

دوشنبه 16 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

عامل قتل یک مرد ۳۰ ساله در یکی از روستاهای کرمانشاه در کم‌تر از یک هفته شناسایی و دستگیر شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرایم

دوشنبه 16 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: سازمان‌های مردم نهاد و اجتماع محور در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارند.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

رفع کاستی‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه

دوشنبه 16 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی، گفت: هر چند در قوانین جدید نقاط قوت بیشتری به چشم می‌خورد، ولی کاستی‌هایی هم وجود دارد که با ایجاد وحدت در رویه‌های قضایی می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

پسر جوان با رضایت اولیای دم از دار مکافات نجات یافت

یکشنبه 15 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

پسر جوانی که در یک درگیری خیابانی دست به قتل زده بود، با رضایت اولیای دم از مجازات اعدام رهایی یافت.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

گفت‌وگو با قاتل بی‌رحم پسربچه تهرانی/ دوست دارم اعدام شوم

یکشنبه 15 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

به گزارش ایسکانیوزروزنامه ایران گفت‌وگویی با قاتل سپهر کوچولو منتشر کرده و آورده است: مادر سپهر کوچولو که هنوز در شوک مرگ داغ پسر نمکینش است در حالی که به‌شدت گریه می‌کرد با قامتی خمیده به اتاق بازپرس منافی آذر در شعبه سوم دادسرای امور جنایی وارد شد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

یکشنبه 15 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

رییس دادگاه عمومی و انقلاب یزد با بیان این که تعامل دستگاه قضا و نیروی انتظامی باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید با هماهنگی و تعامل به اهداف خود برسند.

مشاهده مطلب

 

مشاهده نظرات - 0 |

ارسال پرونده یک قربانی اسیدپاشی به شعبه هم‌عرض

یکشنبه 15 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

اکبر مرتضوی در مورد برگزاری اولین جلسه دادگاه موکلش در شعبه هم‌عرض، گفت: پس از صدور رای از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی پرونده را به شعبه هم عرض ارسال کرد.

مشاهده مطلب

 

مشاهده نظرات - 0 |

«قانون» مجرم شناخته شد

یکشنبه 15 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

هیات منصفانه مطبوعات مدیرمسئول روزنامه «قانون» را مجرم تشخیص داد.

مشاهده مطلب

 

مشاهده نظرات - 0 |

HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICEحقوق بشر در اجرای عدالت

شنبه 14 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

 مجموعه آثار تخصصی آموزش سری9/1 

راهنمای تسهیل گر حقوق بشر برای قضات .دادستان ها و وکلا

مشاهده مطلب به زبان ا نگلیسی

مشاهده نظرات - 0 |

HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICEحقوق بشر در اجرای عدالت

شنبه 14 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

مجموعه آثار تخصصی آموزش سری 9

کتابچه راهنمای حقوق بشر برای قضات ، دادستان ها و وکلا

مشاهده مطلب به زبان انگلیسی

مشاهده نظرات - 0 |

محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد کشف تلفن همراه و سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی

دوشنبه 9 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته در بازرسی که از بندهای 7 و 8 زندان اوین به عمل آمد از آقای هاشمی یک تلفن همراه با سیم‌کارت و تعدادی سکه اعم از ربع، نیم و گرمی حدود 30 عدد کشف شده است.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فرا ملی

شنبه 7 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 ق.م.ا پیش‌بینی کرده است. همچنین  بند 3 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، بند ب ماده 19 بیانیه قاهره نیز به این حق اشاره نموده‌اند.

مشاهده مقاله

مشاهده نظرات - 0 |

ارجاع پرونده قتل معاون وقت وزیر صنعت به شعبه هم‌عرض

شنبه 7 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران از ارجاع پرونده قتل معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به شعبه 10 دادگاه کیفری یک برای رسیدگی مجدد خبر داد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

ضرب و جرح عمدی در صدر جرایم مازندران

شنبه 7 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

دادستان ساری گفت: در مازندران ضرب و جرح عمدی در صدر جرایم قرار دارد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

دوشنبه 2 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد.
منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود.

مشاهده مقاله

مشاهده نظرات - 0 |