عرصه های فرهنگی و حقوق بشر

پژوهش جدیدی در حیطه حقوق رسانه ها

 

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت آئین نامه های قانونی مربوط به حوزه رسانه ها تهیه ومنتشر نمود که برای فعالین حوزه فرهنگی قابل توجه است . متن گزارش  را ملاحظه نمائید:

 

ادامه مطلب

یکشنبه 22 آبان 1390

ابعاد حقوقی حق مشارکت مردم در حیات فرهنگی

پاراگراف یک ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی حقی را مقرر داشته که از حیث حقوقی سئوالات وابهامات زیادی در مورد آن  مطرح شده است.از همین رو کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در نظریه تفسیری شماره 21 خود مفصلا پاسخ سئوالات را داده وابعاد حقوقی حق یاد شده را تبیین کرده است. برای آشنائی با مباحث مطروحه در نظریه یاد شده متن آن را ملاحظه نمائید:

 

ادامه مطلب

یکشنبه 22 آبان 1390

ابراز نگرانی نسبت به برخی محدودیت های وارده بر آزادی بیان

گزارشگر آزادی بیان سازمان ملل بر رعایت آزادی بیان خصوصا در فضای سایبری تاکید و نسبت به برخی محدودیت ها که در پی اعتراضات اخیر در کشورهای مختلف نسبت به اینترنت اعمال شده ابراز نگرانی کرد.خبر مربوطه را به نقل از سایت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مشاهده کنید.

 

ادامه مطلب

یکشنبه 22 آبان 1390

نگرش رهبری انقلاب به آزاد انديشي

 

چندی است در محافل مختلف صحبت از آزاد اندیشی می شود ودر این خصوص به نظرات مقام رهبری اشاره می شود. احتمال داده شد که برخی مخاطبان ارجمند یکی از نظرات ایشان که با عنوان منشور آزاد اندیشی شهرت یافته را ندیده باشند فلذا مطلبی در این خصوص به نقل از یکی از رسانه ها تقدیم می شود.

 

ادامه مطلب

یکشنبه 22 آبان 1390

بررسی نظریه تفسیری جدید کمیته حقوق بشر سازمان ملل در حیطه آزادی نظر وبیان

 

اخیرا امور تحقیق وپژوهش کمیسیون نظریه تفسیری یاد شده را در نشستی علمی با حضور اساتید و حقوقدانان مورد بررسی قرار داد.هم چنین دو گزارش در این خصوص منتشر نمود که اولی تلخیصی از نظریه به همراه برخی اطلاعات وداده های مرتبط را در دسترس مخاطبان قرار می دهد ودومی، ترجمه کامل نظریه است . آنگونه که امور پژوهشی کمیسیون اعلام داشته است در مورخ 2/9/90 قرار است این نظریه توسط کمیسیون وپژوهشگاه حوزه ودانشگاه در نشستی علمی در قم از منظر اسلامی نیز نقد وارزیابی شود. علاقمندان به ملاحظه دو گزارش منتشره کمیسیون به لینک زیر مراجعه نمایند:

شنبه 14 آبان 1390

حیطه فعالیت

عرصه های فرهنگی تنوع زیادی دارند که برخی از آنها با عنوان حقوق فرهنگی در اسناد و موازین حقوقی شناخته شده هستند وبرخی هنوز در قالب موازین حقوقی موردشناسائی قرار نگرفته اند. این وبلاگ حقوق فرهنگی انسانها برابر آنچه در اسناد حقوقی منعکس است ودیگر زمینه های فرهنگی از منظر حقوق بشر را مورد بحث قرار می دهد. نظر به گستره وسیع موضوع ، انتظار می رود کارشناسان ذیربط وعموم علاقمندان به ارتقاء اطلاع رسانی وتولید فکر در این حیطه ، وبلاگ حاضر را یاری و در آن مشارکت وسیع نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط