افراد توان خواه و حقوق بشر

کنفرانس اینترنتی، نقش سفر در سلامتی افراد نخاعی و فراهم سازی تسهیلات سفر برای آنان

توسط:DPHR شنبه 28 خرداد 1390 (0)نظرات :

انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران با همکاری مرکز ضایعات نخاعی جانبازان، همایش اینترنتی با محوریت موضوعات زیر، برگزار میکند:ـ

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:ـ

http://www.isaarsci.ir/conference%20sci/conferencesci1.htm