افراد توان خواه و حقوق بشر

گزارش پژوهشی جدید مربوط به نگرش اسلامی جهت حمایت از افراد توان خواه

توسط:DPHR شنبه 14 آبان 1390 (0)نظرات :

 

اخیرا امور تحقیق وپژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران  گزارشی با عنوان یاد شده منتشر نمود که از دیدگاه متون اسلامی نکات قابل توجهی در خصوص ضرورت حمایت از افراد توان خواه منعکس نموده است.علاقمندان به مطالعه گزارش مزبور به لینک زیر مراجعه نمایند: