دوشنبه 27 شهریور 1391

معرفی برخی از آثار جدید پژوهشی کمیسیون در خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری یاد شده در مورخ  25 شهریور 1391، تازه‌های پژوهشی کمیسیون را اطلاع رسانی نمود که یک مورد به حقوق اقتصادی اجتماعی مربوط می شود. برای ملاحظه خبر یاد شده کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
یکشنبه 10 مهر 1390

معرفی گزارشات وکتاب های جدید مرکز اسکان بشر ملل متحد

۱-شهرها و تغییرات آب وهوایی .گزارش جهانی ۲۰۰۱۱

۲- روزجهانی اسکان بشر.شهرها وتغییرات جغرافیایی ۲۰۰۱مکزیک

 

 

۱-Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements 2011    

    Cities and Climate Change reviews the linkages between urbanization and climate change, two of the greatest challenges currently facing humanity in the 21st Century, and whose effects are converging in dangerous ways. It illustrates the significant c...

۲-World Habitat Day 2011 - Cities and Climate Change    

    The Global Observance of World Habitat Day this year will be held in Aguascalientes, Mexico under the theme of Cities and Climate Change.

برای اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه شود:

http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=15&catid=669

(0)نظرات توسط: ECOSOHR