حقوق بشر و محیط زیست

نشست علمي

توسط:ENHR دوشنبه 22 خرداد 1391 (1)نظرات :

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات ملل متحد و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند:
ريو + 20
توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

با حضور:

دكتر محمد حسين رمضاني قوام آبادي

دکتر علی مشهدی

زمان: دوشنبه 22 خردادماه 1391 ساعت 15 تا 17

مکان: خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی