حقوق بشر و محیط زیست

رشد پایدار انتشار گازها...

توسط:ENHR دوشنبه 26 تير 1391 (1)نظرات :

با تداوم رشد اقتصادی و جمعیت جهان طی دهه های آینده، روند افزایشی و پایدار انتشار گازهای گلخانه ای نیز ادامه می یابد.این رو، در شرایطی که پیش بینی می شود جمعیت جهان تا پایان قرن حاضر به 10 میلیارد نفر برسد، نمی توان شرایط امیدوار کننده ای را برای سیاره زمین متصور بود..

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.