چهارشنبه 14 اسفند 1392

کمیته دوم سازمان ملل و جهانی شدن

کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (کمیته امور مالی و اقتصادی) از سال 1999 میلادی جهانی شدن و وابستگی متقابل را در دستور کاری خود قرار داد. که قبل از آن در 18 و 19 سپتامبر یک گفتگو در مورد ثاثیرات اجتماعی و اقتصادی جهانی شدن و وابستگی متقابل و کاربرد سیاستهای اتخاذ شده در عمل را برگزار نمود. مباحث مجمع عمومی و به ویژه، اتفاقات خاص کمیته دوم کمک کرده است که انجمنی را برای تبادل دیدگاهها در میان اعضا در مورد جهانی شدن و وابستگی متقابل فراهم کند. این برای ایجاد یک اجماع جهانی در مورد اقداماتی که در سطح جهانی، منطقه ای و ملی اتخاذ شود که جهانی شدن را به یک نیروی مثبت برای گسترش منافع آن در سراسر جهان تبدیل کند، نیاز است.

بنابراین در اینجا گزارشات و قطعنامه های مجمع عمومی در این رابطه در ادامه مطلب گذاشته شده است.

(0)نظرات توسط: GLOBAL
چهارشنبه 14 اسفند 1392

برگزاری نشست اسلام و جهانی شدن

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، موضوع جهانی شدن از جمله موضوعاتی است که پژوهش درباره آن در رتبه‌های نخست پژوهش در جهان به حساب می‌آید. انتشار دائم کتب و مقالات پژوهشی فراون یا برگزاری انواع همایش‌ها و نشست‌های علمی در این زمینه در سراسر جهان نشان از اهمیت این موضوع دارد.
در جامعه ما، عمده آثار علمی موجود در موضوع جهانی شدن ترجمه آثار غربی است و جالب است که عموم کتاب‌های ترجمه شده، به این پدیده جانب‌دارانه نگاه کرده و کمتر از نقدها و مخالفت‌های رایج در خود غرب و سایر نقاط جهان صحبت به میان آورده است.

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL