چهارشنبه 17 اسفند 1390

مهدویت و جهانی شدن

دکتر حسين مسعودني، مريم جليلي

مرجع : کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت

چکيده:
جهاني شدن پديده اي است که از اواخر قرن بيستم به طور عمده مطرح گرديده است. اين مفهوم اشاره به فشردگي و کاهش فاصله مکان و زمان دارد و با کاربرد اصطلاح دهکده ي جهاني از سوي مار شال مک لوهان و نقش امريکا در رهبري جهان توسط برژينسکي از 1970 بعد گسترش يافت. جهاني شدن پروسه اي است که سعي در ادغام، يکپارچه گرايي و همسان سازي دارد و خود به مراحل مختلف تقسيم مي گردد و ابعاد گوناگوني از سياست، اقتصاد و فرهنگ را در برمي گيرد.
....

ادامه
 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
چهارشنبه 17 اسفند 1390

جهانی شدن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بررسی وضعیت زن مسلمان در رابطه با ابعاد مختلف جهانی شدن در زمینه‏های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و... و نقش و موضع‌گیری و مشكلاتی كه در این راستاد دارد و یا با آن موجه است، بسیار ضروری است به زبانی دیگر باید دید وضعیت زن مسلمان كه علاوه بر تعلقات قومی، فرهنگی و سنتی خاص خود از لحاظ دینی، به آیین اسلام وابسته و ارزشها و آموزه‏ها و احكام آن را باور دارد، در رابطه با كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان كه خود یكی از مظاهر جهانی شدن است و در مقام ملتزم كردن حكومتها به رفع تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنها و ترویج فرهنگ یكسان نگری از لحاظ ارزشی و حقوقی بین دو جنس نوع بشر یعنی زن و مرد، می‏پردازد چگونه است؟ .....

ادامه

 

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
ﺳﻪشنبه 9 اسفند 1390

حقوق بشر جهانی در حیطه نقد

 

محمدرضا باقرزاده

 

چکیده
مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟


در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.
واژگان کلیدی: حقوق بشر ، حقوق بشر دراسلام ، اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمولی

ادامه.

(0)نظرات توسط: GLOBAL
ﺳﻪشنبه 9 اسفند 1390

نظريه ها و ابعاد جهاني شدن

نويسنده : ندا مهاجراني

 

نظريه هاي جهاني شدن اغلب درصدد تعريف، مفهوم بندي، توصيف و تبيين اين فرايند در قالب مفاهيم انتزاعي و فرضيه هاي کلي هستند. بنابراين براي دستيابي به تصويري روشن تر و عيني تر از فرايند جهاني شدن بايد به شناخت نمودها و مصداق هاي آن همت گماشت.
1 ) سياسي :
جهاني شدن فرايندي است که در آن فرايندهاي اجتماعي و فواصل زماني و مکاني خود را از دست مي دهند و ماهيت غير مرزي پيدا مي کنند. در واقع مقصود از جهاني شدن سياست اين است که مسائل و مباحثي که قبلا به حوزه داخلي و حيطه حاکميت دولت ها تعلق داشتند ، با گذشت زمان ابعاد جهاني بيشتري پيدا مي کنند. برخي از مسائل مانند مهاجرت، تخريب محيط زيست يا سلاح هاي کشتار جمعي ماهيتا جهاني هستند. برخي ديگر مانند بحران هاي داخلي کشورها به لحاظ فشارهاي متعددي توسط دولت ها، شرکت هاي فرا ملي، سازمان هاي غير دولتي و نظام هاي ارتباطات جهاني به طور خودکار ابعاد جهاني پيدا مي کنند. از منظر سياسي، جهاني شدن تاثيرات شگرفي در فرهنگ و مناسبات سياسي در سطح جهاني از خود بر جاي خواهد گذاشت. ترويج انديشه جهان وطني در سطح روابط بين الملل و اقوام، ارتقاي دموکراسي و رشد فرهنگ سياسي در سطح جهان، تبديل اقتدار سنتي جوامع به قدرت نظام مند و رقابتي، رشد و گسترش حقوق شهروندي، تقويت و رشد آگاهي در قالب جامعه مدني، تحول در بينش هاي سياسي، تغيير شيوه نگرش به حيات سياسي، تبادل اطلاعات، عقايد، افکار و ارزش هاي سياسي در سطح کلان و بين المللي و نهاد مند شدن تکثر و آزادي انتخاب در قالب مدل هاي توسعه سياسي و جامعه مدني، بخش قابل توجهي از تاثيرات جهاني شدن در عرصه سياسي در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. در اين بين برجسته ترين نمود سياسي جهاني شدن، سقوط نظام هاي تماميت خواه و اقتدار گراي سياسي، گرايش به دموکراسي و تکثر (پلوراليسم ) سياسي و احترام به حقوق بشر است. ....

ادامه

(0)نظرات توسط: GLOBAL
دوشنبه 1 اسفند 1390

مقاله ای با عنوان روند های سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن

 

مقاله ای با عنوان روند های سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن اثر آقای دکتر حسین شفیعی طراز کوهی،دانشیار محترم  گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) در سایت ذیل ارائه می گردد که شمائی جامع از نقش این دو عنصر در فرآیند جهانی شدن دارد

قابل دسترس در:

http://journals.ut.ac.ir/page/download-OwsT0r__eW4.artdl

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
دوشنبه 1 اسفند 1390

دولت و جهاني شدن حقوق (از حقوق بين الملل تا جهاني شدن حقوق)

. اين مورد همچنين مي تواند بدين شكل هم متجلي گردد كه مقامات دولتي الزام به رعايت اصول مذهب مشخصي را داشته باشند. دومين مثال وضعيت دولتهاي فدرال است. كستره صلاحيت مقامات فدرال مخي تواند متنوع باشد، بدين ترتيب كه اين گستره مي تواند ناشي از اراده تمركز زدايي و يا مبتني بر اراده ايجاد اتحاد باشد. سومين مثال پديده جوامع و اتحاديه هاي دولتها است،كه كليه قاره ها و تمامي قلمروها، بخصوص قلمرو اقتصادي را در بر مي گيرد، كه در اين مثال شاهد انتقالي و تفويض اختياراتي، كه منجر به تحديد حاكميت دولتها مي شوند، تا بحال فقط بطور محددي موفق بوده اند كه اين حتي شامل اتحاديه اروپا به عنوان الگو نيز مي شود. رهبران دولتها،بخصوص در آسيا. و خاورميانه، حاضر به پذيرش اين سازمان ها نيستند و گاهي هم قانون اساسي دولتهايشان آنان را از اين كار منع مي كند. انديشه اي كه بتواند در قالب يك قدرت (حاكميت) فراملي توسعه يابد از سوي اكثريت دولتها رد شده است. براي مثال پذيرش سخت قواعد آمره (Jus Cogens) (از سوي دولتها) اين ادعا را ثابت ميكند. برعكس گرايش به تداوم قاعده تغيير ناپذير حاكميت مطلق دولتها وجود دارد، ضمن آگاهي كامل از اين كه در دنياي جديد حالكيت مطلق فقط اسطوره اي رسمي بيش نيست.....

ادامه

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL