دوشنبه 13 آذر 1391

دولتها بزرگترین نقض کنندگان حریم خصوصی

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و در بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی و منطقه یی حقوق بشر بر حمایت از حریم خصوصی تاکید شده است. تقریباً تمامی کشور های جهان در ماده یی از قانون اساسی خود به این حق توجه کرده اند. دست کم این قوانین، حق مصون بودن محل زندگی و امنیت ارتباطات را مورد توجه قرار داده اند.

بسیاری از قوانین اساسی که به تازگی نگاشته شده اند، حقوق اختصاصی فرد را در دسترسی و کنترل اطلاعات شخصی خود به رسمیت شناخته اند. البته در بسیاری از کشور ها نیز که در قانون اساسی شان حریم خصوصی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است، دادگاه ها برای محافظت از این حق به قوانین عادی دیگر استناد می کنند.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که نبود یک تعریف خاص به معنای کم اهمیتی این مفهوم نیست. به یک معنا تمامی موارد حقوق بشر جنبه ها و ابعادی از حق حریم خصوصی به شمار می روند

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
چهارشنبه 8 آذر 1391

پنجمین کنفرانس بین المللی نظریه حق تعیین سرنوشت

پنجمین کنفرانس بین المللی نظریه تعیین سرنوشت

پنجمین کنفرانس بین المللی نظریه ق تعیین سرنوشت

27 الی 30 ژوئن 2013 در روچستر برگزار میشود

نظریه  تعیین سرنوشت :

نظریه  تعیین سرنوشت (SDT) چارچوب وسیعی برای مطالعه انگیزه و هویت بشری بیان میکند.

نظریه  تعیین سرنوشت ،یک نظریه ما بعد الطبیعه  برای تنظیم مطالعات مربوط به انگیزه  شرح می دهد،و  نظریه ا ی  رسمی که منابع خارجی متنوع و ذاتی انگیزه را تعریف می کند و یک توصیف از نقش های مربوط به ذات  و انواع انگیزه ذاتی در توسعه اجتماعی و ادراکی و تفاوتهای فردی (ارائه می نماید ) .

رجوع کنید به :

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
چهارشنبه 8 آذر 1391

نقد و بررسی کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری

خانه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی جلسه نقد و بررسی کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری(تعامل یا تقابل) تألیف دکتر فریدون جعفری را با حضور اساتید صاحب نظر برگزار می نماید.

 

نقد و بررسی کتاب "دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری (تعامل یا تقابل)"

تألیف: دکتر فریدون جعفری

 با حضور استاد برجسته حقوق:

 دکتر محمد آشوری

 همچنین هیئت بررسی‌کننده:

 دکتر سید قاسم زمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر محمدجواد شریعت باقری

معاون آموزشی دیوان عدالت اداری

 دکتر حسین آقایی جنت مکان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

 اداره کننده جلسه:

 دکتر طهمورث بشریه

زمان:

پنجشنبه مورخ  ۹ / ۹ / ۹۱، ساعت ۱۴:۳۰.

مکان:

 خیابان کریم خان زند، خیابان نجات اللهی(ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی.

 خانه اندیشمندان علوم انسانی منتظر حضور گرم شما می‌باشد

http://didad.ir/images/gallery/424/thumb_232.jpg

 
 
 

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
چهارشنبه 8 آذر 1391

برگزاری هجدهمین و نوزدهمین نشست از سلسله مباحث مطالعات میان رشته ای در دانشگاه شهید بهشتی

ه نقل از وب سایت دانشکده حقوق شهید بهشتی (۱) (۲) - دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هجدهمین و نوزدهمین نشست از سلسله مباحث مطالعات میان رشته ای را در چارچوب برنامه «دو روز با دکتر فلسفی» به بهانه انتشار کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون» به دعوت آقای دکتر هادی وحید برگزار می نماید:

روز اول: نقد و مروری بر کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون» دکتر هدایت اله فلسفی

با سخنرانی

سرکار خانم دکتر هنگامه صابری

فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد

استاد دانشکده حقوق اسگود- دانشگاه یورک کانادا

زمان

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

روز دوم: همبستگی ملّتها در سیستم ملل متحد

معناشناسی «ما»، «مردمان»، «دولتها» در منشور ملل متحد

با سخنرانی

جناب آقای دکتر هدایت اللّه فلسفی

زمان

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

مکان

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تالار عدالت

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است

 


 

   
   
   

 

 

 

 

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
ﺳﻪشنبه 7 آذر 1391

مجالس قانونگذاری و حکمرانی مطلوبمجالس قانونگذاري و حكمراني مطلوببزرگداشت مشروطه كه اين روزها صد و دومين سالگرد آن است و اتفاقات رخ داده در مجلس شوراي اسلامي طي هفته ها و روزهاي اخير، مي تواند به عنوان فرصتي براي روشمند كردن ارزيابي عملكرد و دستاوردهاي مجالس كشور در ادوار مختلف مطرح شود يا حداقل بهانه يي باشد تا به ياد يكديگر بياوريم كه مجالس نيازمند ارزيابي و بررسي دستاوردهاي خويشند. اگر بخواهيم حركت كشور را به سوي حاكميت مردم بر مردم، اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي و تحقق ديدگاه هاي بلند امام خميني كه مجلس را در راس همه امور مي دانست ترسيم كنيم ناگزيريم ابعاد مختلف حركت را بسنجيم و فراز و فرودهاي آن را فارغ از جريانات و نگاه سياسي مورد ارزيابي قرار دهيم. اين مهم در جوامع مدرن و كشورهاي مردم سالار برعهده بخشي از حاكميت يا نهادهاي مدني و احزاب است. در واقع احزاب در اين زمينه بيشترين نقش و مسووليت را در تصوير برنامه ها و سياست هاي حزبي خود برعهده دارند. اگر چه در ايران مي توان اين نقش را براي نهادهاي ديگر برخاسته از مردم مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز متصور شد. منظر اول اين ارزيابي مي تواند نوع تعامل مجلس و ميزان اثربخشي ساز و كارهاي تعاملي آن با قوا و دستگاه هاي ديگر باشد. يعني بررسي شود هر دوره از ادوار مجلس چگونه در سطح ساختارهاي كلان حاكميت موثر واقع شده و به چه نحوي روابط خود را تنظيم كرده تا حكمراني مطلوب با انضباط و قانونمندي لازم اعمال شود. منظر دوم مي تواند ارزيابي موضوعي باشد. به اين معني كه احزاب اولويت هاي كشور و شاخص هاي حكمراني مطلوب را مشخص كرده و براساس آن موضوعاتي مانند تورم، اشتغال، آزادي هاي مصرح در قانون اساسي يا حفاظت از محيط زيست را دسته بندي كنند. بر اين اساس هر كدام از اولويت ها بايد با شاخص هاي تعريف شده يي ارزيابي شوند و مشخص شود كه مجلس در دوران چهارساله خود چه اقداماتي در اين زمينه داشته و ميزان اثربخشي هر يك چه مقدار بوده است. منظر سوم اين ارزيابي نيز ارزشيابي عملكرد فردي هر نماينده در ارتباط با طرح ها، لوايح و موضوعات مطرح شده در يك دوره است. احزاب در برخي كشورها كارنامه عملكرد نمايندگان را براساس تحليل آراي نماينده، مواضع اتخاذ شده و نطق هاي پيش از دستور به صورت كاملاً شفاف ارائه مي دهند. به اين ترتيب مشخص مي شود هر نماينده چه ميزان به شعارها، وعده ها و اصول خود پايبند بوده است. احزاب، چه درخصوص نمايندگان خود و چه نمايندگان جناح رقيب، مي توانند اين ارزيابي را ملاك موضع گيري هاي آينده قرار دهند و با ارائه اين كارنامه به راي دهندگان نيز كمك كنند افراد را در عمل بشناسند. منظر چهارم ارزيابي مي تواند مقايسه تطبيقي با پارلمان ساير كشورها و به خصوص آنهايي باشد كه كشورشان شرايط و مشكلاتي مشابه دارند. در اين زمينه كنفرانس بين المجالس مي تواند شاخص هايي را در سطح جهاني براي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي قانونگذاري كشورها ارائه كند. به اين ترتيب در يك نگاه مقايسه يي مي توان عملكرد مجالس كشورهاي مختلف جهان را نيز محك زد.

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE