ﺳﻪشنبه 17 آبان 1390

ابعاد حكمراني شايسته

حكمراني شايسته، محدوده وسیعی از مفاهیم مرتبط با حقوق و به خصوص حقوق عمومی را پوشش می‌دهد. برخلاف سایر مفاهیم رایج مانند حاكمیت قانون، كارایی، تفكیك قوا، نظارت و مواردی از این دست، به زمامداری مفهومی نیست كه تنها به یك جنبه خاص از حقوق عمومی بپردازد. شاید این گستردگی نقطه ضعف حكمراني شايسته تلقی شود كه این انتقاد نیز دور از حقیقت نیست. در واقع زمانی كه از حكمراني شايسته صحبت می‌شود مشخص نیست كه دقیقاً چه مفهومی یا چه جنبه‌ای از آن مورد نظر است. البته با توجه به این موضوع كه حكمراني شايسته راهبردی برای توسعه در كشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود این پیچیدگی مفهومی تا حدود قابل درك است. توسعه تمام ساختارها و رویه‌های استفاده از منابع را برای ایجاد خیر همگانی در كشور در برمی‌گیرد و حكمراني شايسته به عنوان راهبردی كارا به توسعه، به ناچار راهبردی خواهد بود كه با دیدگاهی كلان به تمامی این ساختارها و رویه‌های بپردازد.

این گستردگی و پراكندگی موجب شده است كه دقت كافی در حدود و مرزهای این مفهوم وجود نداشته باشد. این پراكندگی به خصوص در بررسی مؤلفه‌های حكمراني شايسته بیشتر نمایان می‌شود. مؤلفه‌های مذكور، بسته به این كه از چه دیدگاهی بررسی شوند متفاوت خواهند بود. بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان ترویج دهندگان اصلی این مفهوم، بر مؤلفه‌های اقتصادی و اصلاح ساختاری تأكید بیشتری دارند. در حالی كه ...

ادامه

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
یکشنبه 8 آبان 1390

نحوه مداخله دولت

بسیاری از اعطا كنندگان كمك به كشورهای در حال توسعه، بیشتر از آنچه كه بانك جهانی و صندوق بین‎المللی پول مد نظر دارند، ‌دخالت دولت را ترجیح می‎دهند. آژانس توسعه سوئد SIDA، در واكنش به گزارش 1997 بانك جهانی، تأسف خود را از این نظر كه گزارش، موضوع نقش دولت را در ارتباط با مشروعیت دادن و بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری نادیده گرفته است، ابراز داشته است.

بخشی از مشكلات از تداخل اهداف با ابزارها ناشی می‎شود. برای مثال خصوصی سازی یا آزاد كردن حساب سرمایه را به خودی خود نمی‎توان موفقيتبه حساب آورد بلكه اینها وسیله‎ای هستند برای رسیدن به اهداف اساسی‎تر، حتی ایجاد بازارها را نیز باید وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف كلی‎تر دانست و صرف ایجاد اقتصاد بازار اهمیتی ندارد بلكه بهبود سطح زندگی و ایجاد مبانی توسعه پایدار، مردم سالار و عادلانه مهم است.

برای اینكه بازارها خوب كار كنند، باید رقابت و مالكیت خصوصی در كنار هم باشند. دادن شركت‎های دولتی به افراد خصوصی همیشه نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد به ویژه اگر به نوعی، اهدا كردن دارایی‎های دولتی به دوستان و اقوام باشد كه كار بسیار ساده‎ای است و در صورتی كه سیاستمداران مجری خصوصی‎سازی رشوه هم دریافت نمایند، ...

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
یکشنبه 1 آبان 1390

راهبرد بانك جهانی در ارتباط با حكمرانی شایسته

 

بانك جهانی درخصوص حكمرانی شایسته به تطبیق نقش دولت بر قابلیت‎های آن و همچنین تقویت این قابلیت‎ها تاکید دارد و در گزارش سال 1997 خود نشان می‎دهد كه دولت در كشورهای پیشرفته نسبت به كشورهای درحال توسعه، نقش و وزن بیشتری دارد و علی‎رغم تمامی خصوصی سازی‎ها و آزاد سازی‎ها، سهم دولت در این كشورها و كشورهای درحال توسعه در طول زمان افزایش یافته است. بخش نخست این راهبرد با شعار كوچك سازی دولت این تفاوت را دارد كه قالب و چهارچوب از پیش تعیین شده‎ای برای كوچك سازی دولت ارائه نمی‎دهد. قاعده پیشنهادی این بود كه دولت وظایف متعددی دارد و توانمندی‎های آن مثل هر سازمان دیگر محدود است، بنابراین، باید ظرفیت‎های خود را بر اولویت‎ها متمركز نماید و اولویت‎ها از جامعه‎ای به جامعه دیگر متفاوت است. بخش دوم راهبرد، افزایش ظرفیت‎های دولت را مد نظر دارد. برای افزایش ظرفیت‎های دولت سیاست‎های پیشنهادی عبارت از: اصلاح نظام قضایی، تمركز زدایی، مبارزه با فساد، شفاف سازی نظام بودجه‎ای، شایسته سالاری و پیوستن به نظامات بین‎المللی.

 


 
 
هرمز یزدانی زنوز
(0)نظرات توسط: GOVERNANCE