دوشنبه 29 آبان 1391

حکمرانی برای اهداف توسعه هزاره

حکمرانی برای اهداف توسعه هزاره((MDGs مسایل هسته ای و شیوه های مطلوب    

یکی از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد تجدید ساختار دولت برای ترویج حکمرانی مطلوب در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد است.

حکمرانی مطلوب مترادف با حکمرانی دموکراتیک است.حکمرانی مطلوب وقتی امکان پذیر است که ارزشها و هنجارهای دموکراتیک در جامعه و نهادهای آن رعایت شده و انتخابات آزاد و منصفانه و همچنین تناوب عادلانه قدرت صورت گیرد.اهمیت حکمرانی مطلوب و تقویت اعتماد در دولت نقطه عطف مهمی در زمینه اهداف توسعه هزاره است.به همین دلیل است که هفتمین انجمن جهانی در تجدید ساختار دولت بر ایجاد اعتماد در دولت متمرکز بود .

هفتمین انجمن جهانی در تجدید ساختار دولت توسط بخش مدیریت عمومی و مدیریت توسعه سازمان ملل متحد و وزارت امور اقتصادی و اجتماعی با همکاری اعضای IPG و همکاران از درون سیستم سازمان ملل متحد و سازمانهای خارجی سازماندهی شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید

اعلامیه توسعه هزاره سازمان ملل متحد

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
پنجشنبه 4 آبان 1391

اسناد حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند 

برای مشاهده کلیک کنید

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
دوشنبه 1 آبان 1391

مفهوم حاکمیت قانون و ارتباط ان با دموکراسی و حقوق بشری

  در اینجا لازم است ابتدا به مفهوم حاکمیت از دید دانشمندان پرداخته شود، آنگاه ارتباط آن با برخی مفاهیم اساسی روشن گردد و آنگاه اشاره ای به حاکمیت قانون در رویه مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد داشته باشیم.

1-1-        مفهوم حاکمیت قانون

از دید حقوقی، حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوق تلقی می‌شود و اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی، متکی به حاکمیت قانون است. از نقطه نظر اقتصادی، اهمیت حاکمیت قانون برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار انکارناپذیر است. از یک دیدگاه، حاکمیت قانون را می‌توان در پرتو اصل تفکیک قوا و به‌طور مضیق تعبیر و آن را ناظر بر مصوبات نهاد قانون‌گذاری یا پارلمانی دانست. در این مفهوم، قانون مبین حاکمیت و ارادة ملی، بیان ارادة آزاد و رسمی عموم است که از طریق نهاد قانون‌گذاری که خود تجلی اراده ملت و آینه تمام‌نمای آن است عرضه و ارائه می‌شود.[3]

«قانون را به مفهوم عام آن نیز می‌توان به کار برد. در این مفهوم قانون ضوابط عام و کلی است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می‌کند، حد و مرز اعمال تابعان قانون را مشخص می‌نماید و به تنظیم روابط افراد، گروه‌ها و جامعة مدنی می‌پردازد».[4].

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

(1)نظرات توسط: GOVERNANCE
دوشنبه 1 آبان 1391

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

http://did.ir/catalog/index.aspx?cn=D4884E9حکمرانی مطلوب: در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

 

منبع:

موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقو قی شهر دانش

 

تاریخ:

۲۵ اسفند ۱۳۸۹ , March 16 2011

 

978-964-8200-36-6,  ۲۰۰ص.,  تهران

نویسنده (گان):

نقچی مفرد، حسام؛

کدبازیابی:

D4884E9

چکیده:

حکمرانی مطلوب که بر تقید دولت به حرمت نهادن بر حقوق بشر و ‌آزادی‌های اساسی شهروندان دلالت دارد رابطه میان دولت و شهروند خویش را از حوزه امور صرفا داخلی خارج ساخته و حاکمیت مطلق دولت در این زمینه را سخت در معرض تهدید قرار داده است. جهانی شدن حقوق بشر این پتانسیل را در خود نهفته دارد که هر فرد انسانی را از جایگاهی رفیع به‌عنوان شهروندی جهانی برخوردار نماید و جامعه بین‌المللی را به‌سوی مدینه فاضله جهانی سوق دهد. نویسنده معتقد است حکمرانی مطلوب سنتزی است که از چالش میان حاکمیت دولت و جهانی شدن حقوق بشر حاصل شده است.

موضوع(ات):

حقوق بشر ؛ جهانی شدن - جنبه‌های حقوقی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

عادی

نوع مدرک:

معرفی کتاب

 

شاخه‌های مرتبط:

درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر >
درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > جهانی شدن >

 
 
 
 

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE