جمعه 29 شهریور 1392

نقش معاهدات در حفظ محیط زیت:

نقش معاهدات در حفظ محیط زیت:

ه نقل از سایت سازمان حفاظت محیط زیستمدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ساز و کار های دستیابی به اهداف جهانی و ملی ریو +20 د رکشور ایجاد شده است، اظهار داشت: فعالیت های همه دستگاه ها در مسیر تحقق اهداف ریو + 20 و توسعه پایدار هماهنگ و متوازن پیش می رود.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): زهرا جواهریان با اشاره به اینکه اجلاس ریو +20 در خرداد ماه سال گذشته با حضور سران کشور ها برگزار شد، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری سند ریو +20 تحت عنوان "آینده ای که می خواهیم" ، شبکه مصوبات این اجلاس را در کمیته ملی توسعه پایدار شکل داده است.

وی ادامه داد: اهداف ریو+20 در قالب 26 موضوع طبقه بندی و دستگاه های متولی و مسئول هریک از این موضوعات مشخص شد.

به گفته مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست ساز و کار شبکه پیشنهاد شده توسط کمیته ملی توسعه پایدار می تواند در دستیابی متوازن اهداف جهانی و ملی توسعه پایدار موثر باشد.

زهرا جواهریان با تاکید بر اینکه موضوعات مختلف ریو+20 در دوره های زمانی مشخصی توسط دستگاه های مسئول می بایست پیشرفت و تغییرات داشته باشد، گفت: نتایج گزارشات در کمیته ملی توسعه پایدار با حضور اعضای دیگر کمیته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با وجود شبکه پیگیری مصوبات ریو+20، انحرافات احتمالی از برنامه های توسعه پایدار شناسایی و مورد بازنگری قرار می گیرد.

مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست یکی از دستاورد های اجلاس ریو+20، توجه به اقتصاد سبز در جهت توسعه پایدار دانست و گفت: کمیته ملی توسعه پایدار به منظور زمینه سازی برای توسعه اقتصاد سبز ،‌کمیته تخصصی اقتصاد سبز را با همکاری وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی ، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کمیته ملی توسعه پایدار تشکیل شد.

 گفتنی است، بیست سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به «اجلاس سران زمین» در سال 1371 هجری خورشیدی (1992 میلادی) در شهر ریودوژانیروی برزیل گذشت؛ کنفرانسی که طی آن واژه «توسعه پایدار» متولد گردید و فصل جدیدی در تاریخ تمدن بشری گشوده شد. 
کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو +20» در تاریخ 20 تا 22 ژوئن 2012(31 خردادماه تا دوم تیرماه 1391) با شرکت تعداد قابل توجهی از سران کشورها، نمایندگان سازمانهای بین المللی، و نمایندگان تشکلهای مردم نهاد و جوامع دانشگاهی در مجددا در شهر ریودوژانیرو تشکیل شد.