چهارشنبه 23 آذر 1390

نشست آموزشی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 

روز دوشنبه 22آذر ماه ، در نشست آموزشی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پس از قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز، براساس کتاب پرسش و پاسخهایی درباره حقوق بشر به ارائه نکاتی در این زمینه پرداخته شد. در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید اعضا شبکه مدافعین دیدگاههای خود در رابطه با تحولات حقوق بشری را ارائه نمودند. ارائه مطالب مربوط به کتاب توسط جناب آقای عرفان طیبی از اعضا شبکه مدافعین صورت گرفت و همچنین در جلسه ی مزبور مطالبی خاص به طور اخص و جامع توسط آقای کامران موحدی فعال حوزه اقلیت ها درباب حقوق اقلیتها در ایران نیز ارایه گردید

 

لازم به توضیح است در ارتباط با روز جهانی حقوق بشر و متناسب با شعار این روز "رسانه های اجتماعی و حقوق بشر" برنامه های دیگری نیز در دست برگزاری است که از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد گردید.

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
یکشنبه 20 آذر 1390

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر سال 2011

امروز مردم جهان برای درخواست عدالت، منزلت، برابری، مشارکت یعنی حقوقی که در بطن اعلامیه جهانی حقوق بشر نهفته است بسیج شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام به خود افزود: حقوق بشر بدون هیچ استثنایی به همه ما تعلق دارد. اما حقوق بشرفقط کلماتی بر روی صفحاتی که دهه ها از عمر آنان می گذرد بیش نیست جز اینکه این حقوق را بشناسیم، بخواهیم به آنها احترام گذاشته شود همچنین بخواهیم حقوق بشر ما و سایرین رعایت گردد و اجرا شوند.

وی گفت: بر خلاف خشونت و سرکوب فزاینده، بسیاری از این معترضین صلح جو از خود استقامت نشان داده اند. در بعضی از کشورها مبارزات ادامه دارد، در بعضی از دیگرکشورها امتیازهای مهمی به دست آمده یا حکام مستبد سرنگون شده اند در حالیکه اراده مردم پیروز گردیده است. بسیار از مردمی که خواستار آمال به حق خود هستند از طریق شبکه اجتماعی به هم مرتبط شدند. روزهای از دست رفته زمانی است که دولت ها بتوانند به طور کامل جریان اطلاعات را کنترل نمایند. امروز دولت ها با وجود تعهد موجود برای احترام به آزادی تجمع و بیان نباید مانع دسترسی به اینترنت و گونه های مختلف رسانه ها به عنوان راهی برای جلوگیری از انتقاد و مباحث عمومی، شوند.

دبیرکل سازمان ملل افزود: ما می دانیم هنوز در جهان سرکوب فراوان و گریز ار مجازات زیاد وجود دارد همچنین هنوز بسیاری از مردم هستند که حقوق آنان تحقق نمی یابد.اما در پایان این سال استثنایی برای حقوق بشر، اجازه دهید از دستاورد ها در 2011 نیرو بگیریم که شامل به حرکت در آمدن انتقال قدرت جدید، برداشتن گام های نوین به سوی تضمین برای پاسخگویی نسبت به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، همچنین ارائه آگاهی های نوین و در حال گسترش در مورد خود حقوق بشرمی شود

بان کی مون در پایان پیام خود آورده است: همانگونه که به چالش های پیش رو می نگریم، اجازه دهید ازنمونه های فعالان حقوق بشرو توان جاودانه اعلامیه حقوق بشرالهام بگیریم تا بیشترین تلاش خود را بکار گیریم برای ارتقای ایده آل ها و آمالی که سخنگوی هر فرهنگ و هر فرد هستند.

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
یکشنبه 20 آذر 1390

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بنام او که همه انسانها را به دادگری ونیکو کاری فراخوانده است*

روز بزرگداشت جهانی حقوق بشر در تقویم مناسبتهای سالیانه فرا رسید در حالی که جهان در یکساله اخیر شاهد تحولات شگرفی بود و هم چنان آبستن تحولات جدیدی در آینده است. شروع تحولات بزرگ از خیزشهای مردمی ملتهائی آغاز شد که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می دهند و طبیعتا با پشتوانه های اعتقادی، فکری و فرهنگی خاص خود هر یک آینده ای بهتر را مطالبه می کنند. در قبال این خیزشها، توصیفات و ارزیابی های مختلفی انجام شده است، بعضی با تاکید بر عنصر اعتقادی و دینی ملتهای بپا خاسته، احیا هویت دینی مردم را مهم ترین وجه برای توصیف تحولات دانسته اند و  از  بیان و برجسته سازی این امر غفلت کرده‌اند که در هنجارهای اصیل دینی مسلمانان بپا خاسته، رعایت حق و عدل و نفی ظلم و ستم و تبعیض و حکمرانی خلاف حقوق مردم، از جمله مهم ترین مطالبات است. برخی بالعکس،آن گونه که رئیس مجمع پارلمانی اروپا مدعی شد، مایلند خیزشهای مردمی ملتهای تحت ستم را شاهدی بر جهانی شدن فرهنگ غرب و ارزشهای اروپائی بدانند گوئی فقط در فرهنگ اروپائی و غربی آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر یافت می‌شود و معنا پیدا می کند!  در هر یک از دو توصیف یاد شده بخشی از حقائق، درست به مخاطب منتقل نشده و نمی‌شود. واقعیت این است که ملتهای بپا خاسته مایلند با حفظ مبانی اعتقادی و فرهنگی و دینی خود از حق تعیین سرنوشت و حکمرانی شایسته برخوردار شوند، مایلند دیکتاتورهای متکی بر حمایت قدرتهای زورگوی جهانی یا پنهان شده در پشت نقاب های مختلف توجیه گری استمرار ستم را کنار زده و قسط و عدل را در عرصه‌های مختلف اداره جامعه خود حکمفرما نمایند. روز جهانی حقوق بشر فرصت مغتنمی است تا به یکایک این ملتها و عزم و همت و قیام آنها احترام بگذاریم و از تجربیات حاصله و شیرینی ها و تلخی های ذیربط از جمله مواردی که مداخله خارجی باعث ویرانگری های وسیع در زیر ساخت های یک کشور گردید، برای اتخاذ تدابیر شایسته جهت بهبود وضعیت جامعه بشری در آینده بهره مند شویم .

در یک ساله اخیر، هم چنین جهانیان شاهد نمودهای جدید اعتراض و حق خواهی در کشورهائی نیز بودند که سالهاست دولتهای جوامع مزبور خود را الگوی رعایت حقوق وآزادی های انسانی معرفی می کنند. این رویدادها نشان میدهند که مطالبه حق وآزادی و عدالت خواسته همه ملتهاست و انسانها علیرغم تنوع فرهنگ‌ها، قومیتها، اعتقادات، سطح معیشت و شرائط خاص سیاسی، اقتصادی، تاریخی واجتماعی خاص خود، واکنشی بالنسبه یکسان در قبال ظلم  و ستم دارند. هم چنین رویدادهای یکساله اخیر بخوبی همبستگی ملتهای مختلف نسبت به یکدیگر را نشان دادند و اینکه ما انسانها نسبت به سرنوشت همدیگر حساس تر شده ایم.

نهادهای مسئول بخش حقوق بشر در سازمان ملل برابر روال هر ساله که یکی از موضوعات مهم سال را برجسته می سازند، روز جهانی حقوق بشر امسال را با برجسته سازی نقش رسانه های اجتماعی و شبکه های مردمی فعال در این حیطه برای پیشبرد حقوق بشر، گرامی داشته اند. این تمرکز بر ابزارهای اطلاع رسانی و نظارت مردمی و شبکه سازی پیام های مختلفی دارد و هر مخاطبی  می تواند در این خصوص تامل کند. از جمله پیام‌ها می تواند این باشد که از دستاوردها و پیشرفت های فناوری، به جای استفاده های نادرست و بر خلاف حقوق انسانها می بایست آن گونه استفاده های شایسته ای برد که در عین ارتقا آگاهی های عمومی و حساسیتهای همگانی نسبت به حقوق خود و دیگران، حاکمان در سراسر جهان بیشتر خود را ملزم به رعایت حقوق انسانها و دوری از ظلم و ستم ببینند، ثانیا، می توان دریافت  که هر چه نظارت عمومی و شفافیت امور خصوصاً از جهت نحوه حکمرانی، بیشتر شود بنفع جامعه بشری است و روند تحقق حقوق انسانها و رفع تبعیضها و بی عدالتی ها و تحکیم صلح و امنیت جهانی  شتاب بیشتری پیدا می کند. ثالثا ، در جهت اعمال حاکمیت قانون برای ارتقا حقوق بشر لازم است نظام های حقوق داخلی کشورها این واقعیات را به شکل مناسب در قوانین و مقررات خود پاسخ دهند. رابعا ، با استناد به مبانی و مستندات خاص اعتقادی و بومی هر جامعه می توان ضرورت نظارت عمومی و حساسیت همگانی نسبت به نحوه اداره جوامع بشری در سطوح ملی و بین المللی را تقویت نمود و با این پشتوانه های فرهنگی و اعتقادی ، موانع فراروی از جمله انواع توجیحات حکمرانان برای محدود سازی رسانه ها و ابزارهای اطلاع رسانی را با قوت و جامعیت بیشتری مرتفع ساخت . به عنوان نمونه در فرهنگ اسلامی بنا به تصریح قرآن کریم انسانهائی از خسران بدور تلقی شده اند که سوای ایمان درست و عمل شایسته ، دیگران را توصیه به حق و صبر نمایند.** آیا می شود بدون آگاهی و معرفت و رعایت لوازم آن، به ایمان درست نائل آمد؟آیا شایسته ترین عمل ها حفظ کرامت انسانی خود و رعایت حقوق دیگران در عین تسبیح الهی نیست؟آیا می شود دیگران را به حق و صبوری و پایمردی بر حق دعوت کرد بدون آنکه دائما حق و ابعاد تخصصی آن را شناخت و نسبت به ابعاد حق حساس بود؟آیا می شود حق را به صورت موثر و در گستره وسیع به دیگران توصیه کرد بی آنکه ابزارهای اطلاع رسانی و انتقال پیام را در حد اکثر وجه ممکن بکار نگرفت؟آیا توصیه به صبر جز در شرائط توام با هزینه و درد و رنج و ناملایمات متنوع معنا پیدا می کند؟ همانند این گزاره های اعتقادی، در فرهنگ اسلامی موارد متعدی را می توان برشمرد که هر مخاطبی خصوصا مسلمانان را دعوت به نظارت عمومی و مبارزه با ظلم و فساد و یاری رسانی به هر ستمدیده و قربانی نقض حقوق بشرمی نمایند. این مفاهیم اعتقادی را اگر جدی بگیریم ابزارها و طرق عمل به این هنجارها و ارزشها را در هر زمان و مکانی متناسب با اقتضائات خود و با رعایت مشروعیت ابزارهای رسیدن به هدف، بکار خواهیم گرفت و در چنین بستری قطعاً شبکه های اجتماعی و مردمی برای احقاق حق، امری مطلوب و مورد توصیه و ازجمله لوازم اقامه قسط و عدل محسوب خواهند شد.

روز جهانی حقوق بشر امسال را در حالی گرامی می داریم که هنوز برخی ملتهائی که طی یکسال اخیر در مقابل ظلم و ستم قیام کرده اند ، تحت انواع سرکوبها وخشونتها قرار دارند و متاسفانه در مواردی به جهت حفظ منافع برخی قدرتهای بزرگ، واکنش جدی از سوی مجامع بین الدولی نیز دیده نشده است. این روز فرصت مغتنمی است که بیاد این ملتها باشیم و ضمن اعلام همبستگی خود با آنها و ابراز انزجار از ناقضان حقوق بشر، از همه ابزارهای اطلاع رسانی در جهت رسوا و شرمنده سازی ناقضان حقوق بشر و حامیان آنها بهره بجوئیم با این امید که در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر سال آینده همنوا با ملتهای مزبور، پیروزی آنان در برکناری حاکمان ستمگر و اعمال اراده اشان برای تعیین سرنوشت خود را جشن بگیریم همانگونه که سرنوشت زین العابدین بن علی، مبارک، قذافی موجب شادی ملتهایشان و عموم حق خواهان در سراسر جهان گردید.

روز جهانی حقوق بشر امسال همانند سال گذشته همزمانی با ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) پیدا کرده که این تقارن، می تواند فرصت مغتنمی باشد تا شیفتگان آن امام همام از سیره و سلوک امام حسین علیه السلام در مبارزه با ظلم و ایستادگی بر حق نیز الهام بگیرند.

روز جهانی حقوق بشر بر یکایک تلاشگران صدیق و بی ادعا و فداکار کمک و یاری رسانی به تحکیم حق و عدالت در سراسر جهان گرامی باد. این روز بهانه خوبی است تا از آنها در هر موقعیت و جایگاهی که هستند، قدردانی کنیم و خود نیز به جمع این تلاشگران ملحق شویم. به یقین اگر ما انسانها با هم باشیم ساختن آینده بهتر سریع تر و بهتر انجام خواهد پذیرفت. به امید تقویت همبستگی نوع بشر وآینده بهتر برای همه.

(0)نظرات توسط: IHRC2
یکشنبه 20 آذر 1390

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی افراد دارای معلولیت

هم اکنون 30 سال از زمانی سپری شده که سازمان ملل متحد نخستين روز بین المللی افراد معلول را با موضوع "مشارکت کامل و برابر" گرامی داشت. در این مدت، پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش آگاهی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت و تقویت چهار چوب معیارهای بین المللی برای به رسمیت شناختن این حقوق، از برنامه اقدام جهانی در 1982 گرفته تا کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در2006 ، صورت پذیرفته است.

کشورهای بیشتر و بیشتری به حمایت و ترویج حقوق معلولان متعهد می شوند. در عین حال، هنوز بسیاری از چالش ها باقی مانده اند. افراد دارای معلولیت میزان فقر و محرومیت افزون تری را تجربه می کنند، همچنین احتمال عدم دسترسی به  مراقبت های سلامت برای آنان دو برابر است. در برخی کشورها میزان بیکاری افراد معلول تا  یک سوم تمامی جمعیت بيکار را به خود اختصاص می دهد. در کشور های در حال توسعه، شکاف میزان حضور در مدرسه ابتدایی بین کودکان معلول و ديگر کودکان  بین 10 تا 60 درصد متفاوت است.

این محرومیت چند وجهی منعکس کننده هزینه ای زیاد نه تنها برای افراد دارای معلولیت بلکه برای تمامی جامعه است. امسال، روز بین المللی افراد معلول به ما یاد آوری می کند که توسعه تنها هنگامی پایدار است که برای همه برابر، فراگیر و قابل دسترس باشد. بنا براین لازم است افراد دارای معلوليت در تمامی مراحل روند توسعه از آغاز تا نظارت و ارزیابی  شرکت داده شوند.  

از ميان برداشتن نگرش های منفی، فقدان خدمات یا دسترسی آسان به آن خدمات، همچنین حذف سایر موانع آسيب رسان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود تمامی جامعه خواهد بودد.  

اینجانب در این روز بین المللی افراد معلول، دولت ها، جامعه مدنی و جامعه جهانی را  فرا می خوانم تا برای معلولان و درکنار آنان به منظور دستيابی به توسعه فراگیر، پایدار و برابردر تمامی جهان تلاش نمایند.

(0)نظرات توسط: IHRC2
یکشنبه 6 آذر 1390

نشست روز مدارا و دیگرپذیری

در روز بین المللی بردباری و دیگرپذیری ، نشستی با موضوع مدارا و دیگرپذیری در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برگزار گردید در این نشست آقای میثم خسروی و آرمان حسینی روزبهانی از کارشناسان حقوقی همکار دفتر به ارائه مطلب پرداختند در ضمن در این جلسه بروشورهایی با موضوع دیگرپذیری و حقوق اقلیت ها که توسط آقای کامران موحدی از فعالین حوزه حقوق اقلیتها تهیه شده بود بین شرکت کنندگان توزیع گردید. لازم به توضیح است آموزش مزبور براساس پژوهشی بوده است که طی سال گذشته توسط جناب آقای خسروی در این زمینه صورت گرفت. علاقمندان می توانند با ارسال رایانامه پاورپوینت جلسه را دریافت نمایند.

(0)نظرات توسط: IHRC2
یکشنبه 6 آذر 1390

تقدیر از فعالترین همکار کتابخانه

در روز ملی کتاب و کتاب خوانی از جناب آقای میثم خسروی از اعضا فعال شبکه مدافعین حقوق بشر اسلامی به عنوان فعالترین همکار کتابخانه دفتر منطقه ای به جهت اهداء کتاب و استفاده از کتب کتابخانه ای ، با اهدا یکی از کتابهای منتشره توسط دبیرخانه مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تقدیر به عمل آمد.

(0)نظرات توسط: IHRC2