شنبه 31 فروردین 1392

هفته شیراز و برزگداشت مقام سعدی شیرازی

اول اردیبهشت روز سعدی و هفته شیراز را بر فرهیختگان و فرهنگ دوستان بالاخص مردم شیراز تبریک عرض می نماییم .

(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد : "جامعه جهانی باید برای کمک به پناهندگان و آوارگان سوریه ای گام بردارد "

 

هران 27 فروردین 1392(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)--دکتر باباتونده اوسوتیمهین مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد طی بازدید اخیر خود از کمپ های پناهندگان سوری در ترکیه و اردن اظهار داشت : جامعه جهانی باید سریعا در حمایت از پناهندگان و آوارگان سوری اقدام نماید.

دکتر اوسوتیمهین همچنین اظهار داشت : سیاست درهای باز کشورهای همسایه سوریه بسیارامید بخش است.  اما باید توجه داشت که افزایش مداوم تعداد پناهندگان ، اقتصاد کشورهای میزبان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و جامعه جهانی نیاز به اقدام دراین باره دارد. 

درحال حاضر بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر پناهنده در ترکیه، اردن ، لبنان، عراق و مصر ثبت شده اند و بیشتر آنان در خارج از اردوگاه ها  و درمیان مردم زندگی می کنند که منجر به ایجاد اختلال در خدمات اجتماعی می گردد. بیش از 6 میلیون و 500 هزار انسان نیز درداخل سوریه به خدمات بشردوستانه نیازمندند و درمیان آنان 4 میلیون و 300 هزار نفر آواره اند.  صندوق جمعیت ملل متحد درمنطقه و درداخل سوریه خدمات بهداشت باروری را برای نجات جان انسان ها ارائه می نماید.

در کشور اردن ، دکتر اوسوتیمهین از کمپ زعتری که دارای بیش از 120 هزار نفر پناهنده است بازدید نمود.  صندوق جمعیت ملل متحد در این کمپ دو کلینیک بهداشت باروری و سه فضای امن برای زنان و جوانان احداث نموده است. دکتر اسوتیمهین بهمراه ژان لوئی براور مدیر کمیسیون اروپائی آژانس کمک های بشردوستانه (ECHO) کلینیک های صندوق جمعیت ملل متحد و مرکز زنان را افتتاح نمود.

دکتر اوسوتیمهین اظهار داشت : " ترکیب جمعیت حاضر درکمپ از نظر کثرت زنان و کودکان تکان دهنده است و این نکته مسئولیت ما را مشخص می سازد.  کلینیک های صندوق جمعیت ملل متحد خدمات پیش ازبارداری ، زایمان و پس از زایمان و درعین حال تنظیم خانواده را ارائه می نماید.  درحال حاضر تعداد زنان باردار درداخل کمپ حدودا  3 هزار نفر تخمین زده شده اند. همه روزه ، بطور تقریبی  300 زن در جلسات آگاه سازی در فضای امن صندوق جمعیت ملل متحد شرکت نموده و درباره پیشگیری و مقابله با خشونت های مبتنی بر جنسیت بحث می نمایند. مشاوره روانپزشکی دراختیار زنان، جوانان ، نوجوانان و همچنین مردان بطور گروهی و فردی قرار داده می شود.  از آغاز سال 2013تعداد  350 مورد گزارشات شخصی از خشونت های مبتنی برجنسیت در اردوگاه ها و اجتماعات دریافت شده که خدمات موردنیازاز سوی شرکای صندوق جمعیت ملل متحد به آنان ارائه شده است.  پناهندگان جوان نیز با شرکت درکلاس های آموزشی صندوق ، درباره آگاه سازی دیگر جوانان درزمینه موضوعات بهداشت باوری و کمک به پیشگیری از ازدواج کودکان و قاچاق انسانها آموزش دیده اند. 

دکتر اوسوتیمهین و آقای دی باور درباره اهمیت ساختار انعطاف پذیری جوامعی که میزبان پناهندگان هستند نیزبحث و مذاکره نمودند. درحال حاضر بیش از 400 هزار نفر پناهنده در اردن حضوردارند که تخمین زده می شود تا پایان سال 2013 به 1 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یابند.  صندوق دارای 9 کلینیک و 3 تیم واکنش سریع در جوامع محلی و دو سایت دیگر پناهندگان است.

درترکیه ، دکتر اوسوتیمهین با زنان و جوانان حاضر درکمپ نیزیپ  ملاقات نمود که میزبان بیش از  14 هزارپناهنده سوری است و توسط دولت ترکیه کاملا تجهیز شده است.  وی اظهار داشت " از دیدن خدمات لجستیکی و مراقبت های بهداشتی ارائه شده درکمپ بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.  بسیار روشن است که دولت و مردم ترکیه نه تنها ازلحاظ مالی بلکه مراقبت های مورد نیاز را نیز برای پناهندگان فراهم نموده اند.  صندوق جمعیت ملل متحد مراقبین بهداشتی را به منظور پاسخ به نیازهای بهداشت باروری پناهندگان آموزش داده و تعداد 40 هزاراقلام بهداشتی برای زنان فراهم نموده است. علاوه براین 20 هزارعدد از این اقلام نیز بزودی ارسال خواهد شد اما تخمین زده می شود برای 200 هزار پناهنده حاضر درترکیه 400 هزارعدد از این اقلام مورد نیاز باشد.  

دکتر اوسوتیمهین همچنین افزود " درآینده ما نیاز به گسترش خدمات و تجهیز منابع خود برای حمایت از زنان و دختران داریم تا بتوانیم به نیازهای آنان پاسخگو باشیم.  صندوق جمعیت و دیگر آژانس های سازمان ملل نیاز به تامین منابع مالی بیشتردرجهت پاسخگوئی به بحران دارند.  صندوق جمعیت ملل متحد در سال آینده بمنظور ادامه فعالیت های خود در منطقه و سوریه ، به بیش از 30 میلیون دلار کمک مالی نیازدارد.  وی افزود " علیرغم کلیه تمهیدات فراهم شده برای پناهندگان ، مسئله اصلی آنان که هیچ مکانی خانه آنان نخواهد شد همچنان پابرجاست.  ما نیازبه دستیابی به یک راه حل فوری و صلح آمیز برای حل بحران سوریه داریم.

 
(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

ضعف در اجرای برنامه هزاره سازمان ملل متحد

 

 

به قلم بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد
 

سفری هزار فرسنگی با گام نخست آغاز می شود، اما با شروع اين هفته ما می توانيم برای هزار روز به سوی آينده ای جديد گام برداشته و به پيش برويم.

در روز 5 آوريل برابر با 16 فروردين، جهان به لحظه ای حياتی در بزرگ ترين و موفق ترين حرکت در مسير مبارزه با فقر می رسد يعنی هنگامی که هزار روز به تاريخ هدف برای دستيابی به آرمان های توسعه هزاره فرصت باقی است.

اين هشت آرمان مرتبط با يکديگردر سال 2000 پای گرفت، هنگامی که بيشترين تعداد رهبران تا آن زمان در سازمان ملل ملل متحد گردهم آمدند و موافقت کردند فقر و گرسنگی جهانی را به نيم کاهش دهند، با تغييرات آب و هوايی و بيماری مبارزه کنند، مشکل آب ناسالم و دفع بهداشتی فاضلاب را حل کنند، آموزش را گسترش داده و دروازه های فرصت را به روی دختران و زنان بگشايند.

اين نخستين بار نبود که رهبران قول های متعالی می دادند. افراد بدبين انتظار داشتند آرمان های توسعه هزاره به دليل بلند پروازانه بودنشان به وقوع نپيوندند. در حاليکه اين آرمان ها کمک کردند اولويت های جهانی و ملی شکل بگيرند، اقدامات هماهنگ شوند و نتايج قابل توجهی به دست آيد.

در 12 سال گذشته ، 600 ميليون نفر از فقر مطلق رهايی يافته اند و اين يعنی 50 درصد کاهش. عدد رکورد شکنی از بچه ها در مدارس ابتدايی آموزش می بينند و برای نخستين بار تعداد دختران و پسران بين آنان برابر است. مرگ و مير مادران و کودکان کاهش يافته است. سرمايه گذاری های هدف دار در مبارزه با مالاريا، اچ آی وی/ايدز و سل ميليون ها زندگی را نجات داده است. آفريقا مرگ و مير ناشی از ايدز را تنها در شش سال گذشته به يک سوم کاهش داده است.

آرمان ها و اهدافی نيز وجود دارند که نيازمنديم در دستيابی به آنها پيشرفت بيشتری داشته باشيم. هنوز زنان بسياری در هنگام وضع حمل با توجه به اينکه راه های نجات آنان را در اختيار داريم، جان خود را از دست می دهند. هنوز جوامع بسياری از تاسيسات بهداشتی اوليه محرومند و در آنجا آب ناسالم به خطری مرگبار تبديل می شود. در بسياری از مناطق جهان، بی عدالتی چه بين ثروتمندان و چه فقرا رو به افزايش است. هنوز عده بيشماری پشت سر گذاشته می شوند.

هم اکنون جامعه بين المللی برای سرعت بخشيدن به اقدام بايد چهار گام بردارد.

نخست آنکه از راه سرمايه گذاری های استراتژيک و هدفمند که تاثيری تصاعدی دارند و موجب ارتقای نتايج در تمامی حوزه های ديگر می شوند، ميزان موفقيت را افزايش دهند مانند: ارائه خدمت يک ميليون بهورز در آفريقا به مناطق دور از دسترس به منظور پيشگيری از مرگ و مير مادران و کودکانی که به راحتی قابل پيشگيری و درمان است؛ افزايش سرمايه گذاری ها در تاسيسات بهداشتی؛ دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی اوليه، شامل مراقبت های اضطراری مامايی؛ و وسايل کافی برای رويارويی با اچ آی وی و مالاريا.

حصول اطمينان از دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، مراقبت بهداشتی، تغذيه و فرصت های اقتصادی يکی از قدرتمندترين عوامل پيشرفت در تمامی آرمان ها است.

دوم آنکه اجازه دهيد بر فقيرترين و آسيب پذيرترين کشورها که محل زندگی يک ميليارد و نيم انسان است، متمرکز شويم. اين کشورها که معمولا گرفتار خشکسالی، نبرد، حکمرانی ضعيف و ميزان بالای خشونت جنايی سازمان يافته هستند، با وجود بهترين تلاش هايی که به عمل می آورند، دستيابی به پيشرفت را بسيار دشوار می يابند. بسياری از آنها هنوز حتی به يک آرمان توسعه هزاره نرسيده اند. با سرمايه گذاری در مناطقی چون ساحل، شاخ آفريقا، و آسيای مرکزی، می توانيم چرخه ای مطبوع از توسعه اقتصادی، امنيت انسانی و ايجاد صلح را ارتقاء بخشيم.

سوم آنکه بايد به تعهدات مالی وفادار بمانيم. هزينه ها نمی توانند بر دوش فقيرترين و آسيب پذيرترين کشورها گذاشته شوند. از نظر اخلاقی قابل پذيرش نيست و به ياری هيچ کدام از کشورهای کمک دهنده يا دريافت کننده کمک نمی آيد. با وجود دوران رياضت اقتصادی، کشورهای زيادی به گونه ای عبرت آميز به تعهدات خود پايبند بوده اند. کمک دهنده های جديدی نيز در بين اقتصادهای رو به بهبود گام به جلو برداشته اند. ما بايد اين تلاش ها را مورد تقدير قرار داده و جمع بيشری را تشويق نماييم.

چهارم آنکه 1000 روز باقی مانده بايد فراخوانی برای اقدام در مسير بسيجی جهانی از دولت ها گرفته تا مردم عادی باشد که نسبت به موفقيت بسيار ترديد داشتند. ما بايد همچنين تمامی نيروی فن آوری و رسانه های اجتماعی را به کار گيريم يعنی فرصت هايی که در آغاز قرن جديد هنگام تدوين آرمان ها در دسترس نبودند.

آرمان های توسعه هزاره ثابت کردند هدف های توسعه جهانی که مورد تاکيد قرار گرفتند، می توانند تغييری اساسی ايجاد نمايند. می توانند بسيج کنند، متحد سازند و الهام بخش باشند. می توانند جرقه خلاقيت بوده و دنيا را متحول کنند.

موفقيت در 1000 روزی که در پيش است، نه تنها زندگی ميليون ها نفر را بهبود می بخشد، بلکه به شتاب حرکت در مسير برنامه هايمان فرای 2015 و چالش های توسعه پايدار می افزايد.

کارهای ناتمام زيادی باقی می ماند. اما همچنان که به نسل بعدی آرمان های توسعه پايدار می نگريم، می توانيم منبع الهام عميقی بيابيم با دانستن اين نکته که آرمان های توسعه هزاره نشان داده اند با اراده سياسی، خاتمه فقر مطلق قابل دستيابی و در دسترس ما است.

اجازه دهيد از 1000 روزی که در پيش است بيشترين بهره را ببريم و به قول هزاره خود وفادار بمانيم.

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

پیام دبیر کل به مناسبت روز بهداشت

 

 
 

تهران 18 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی سلامت، 7 آوریل 2013 برابر با 18 فروردین 1392 ضمن اعلام اینکه از هر سه  بزرگسال در جهان یک نفر مشکل فشار خون دارد،  بر نیاز به تقویت آگاهی های عمومی نسبت به این مشکل تاکید نمود.

در پیام بان کی مون آمده است امسال روز جهانی سلامت در باره قاتل خاموش در جهان یعنی فشار خون بالا هشدار می دهد. وی افزود فشار خون عامل اصلی مرگ ومیر در کشورهای غنی و فقیراست.

وی گفت رعایت روش زندگی سالم می تواند به عمر افراد بیفزاید. ایشان اظهار داشت شواهد گویا است: کاهش مصرف نمک فرآوری شده، مصرف غذای متوازن، عدم استفاده مضر از الکل، ورزش منظم، عدم استفاده دخانیات همچنین کاهش فشار روحی و روانی (استرس).

بان کی مون می گوید حل معضل فشار خون بالا موجب کاهش امراض قلبی و عروقی یعنی یکی از چهار بیماری مرگ آور غیر واگیر دارمی گردد.

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

جلوگیری از نسل کشی مسئولیتی مشترک

 

تهران 18 فروردین 1392 (مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد)--  دبيرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت يادبود قربانيان نسل کشی در رواندا 7 آوريل2013 برابر با 18 فروردين 1392گفت جلوگیری از نسل کشی مسئولیتی مشترک است و دولت ها باید به تعهداتشان نسبت به جلوگیری از سوء  رفتار  و حمایت از مردم خود تحت حقوق بین الملل پایبند باشند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

در نوزدهمين سالگرد نسل کشی در رواندا،  به ياد بيش از 800 هزار مردم بی گناهی هستيم که جانشان را از دست دادند. ما بازماندگان را که بهبودی شان کماکان مايه الهام است ارج می نهيم؛ و آنانی را که به دفاع از هم نوعان خود آمدند و به گونه ای فاجعه آميز تعدادشان اندک بود، تحسين می کنيم.

رواندا بيرون آمده از خاکسترهای نسل کشی، کوشيده راه جديدی در مسير جامعه ای صلح آميزتر و عادلانه تر در پيش گيرد. اينجانب مردم و دولت رواندا را به تداوم ارتقای روحيه ای فرا گير و گفتمان تشويق می کنم که برای بهبود، آشتی و دوباره سازی ضروری است.

سازمان ملل متحد هر روز می کوشد از رواندا درس بگيرد و مانع بروز دوباره چنان فاجعه ای شود. مشاور ويژه اينجانب در پيشگيری از نسل کشی، جهان را برای نشانه هايی از مشکلات بالقوه زير نظر دارد. "مسئوليت حمايت" جای خود را به عنوان اصل جديد جهانی باز کرده است. ما ظرفيت های خود را برای ميانجيگری، حقيقت يابی، ديپلماسی پيشگيرانه و حل و فصل مسالمت آميزاختلافات،  تقويت کرده ايم. همچنين بر رويه های ويژه و ساير ساز و کارهای حقوق بشری تاکيد داريم که نقشی مهم در هشدار زودهنگام ایفا می کنند. 

ما همچنین گام های مهمی علیه گریز از مجازات برداشته ایم. اينک در سراسر جهان افراد مظنون به نسل کشی  وسایرينی که ممکن است در آينده دست به جنايت بزنند می دانند در برابر دیوان بین المللی کیفری، سایر دادگاه های بین المللی یا دادگاه های محلی باید پاسخگو باشند. دیوان بین المللی کیفری رواندا همچنان اجرای عدالت را با همکاری رواندا و سایر کشورها ادامه می دهد. عدالت کیفری بین المللی گواهی برعزم دسته جمعی ما برای مبارزه با شنیع ترین جنایات است. عصر نوین پاسخگویی واقعی است.

جلوگیری از نسل کشی مسئولیتی مشترک است. دولت ها باید به تعهداتشان نسبت به جلوگیری از سوء  رفتار  و حمایت از مردم خود تحت حقوق بین الملل پایبند باشند. به گونه ای دسته جمعی، باید فراتر از کلمات رفته و به شکلی موثراز مردمی که در معرض خطر هستند حفاظت کنیم. همچنين به گونه ای انفرادی باید شهامت مراقبت  و تصمیم برای اقدام را تقويت کنيم. تنها  با رويارويی با  این چالش ها می توانیم از رنج بازماندگان بکاهيم و به آنانی که نوزده سال پيش جان خود را از دست دادند، به راستی احترام گذاریم.

 
(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

تعهد بان کی مون برای کمک به ایران و پاکستان بعداززمین لرزه قوی

 

تهران 28 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—ضمن ابراز تاسف برای قربانیان زمین لرزه روز سه شنبه در ایران و پاکستان، دبیر کل سازمان ملل متحد قول کمک این سازمان را در صورت نیازهردو کشور داد.

بان کی مون روز سه شنبه در مراسمی به مناسبت بازگشایی تالار شورای امنیت بعد از مرمت درمقرسازمان ملل درشهرنیویورک گفت اینجانب مطلع شدم که خسارت وارده کمتراست از آنچه که برای زلزله ای با چنین قدرت انتظار می رفت. اما هنوز مرگ و میر و خسارت های وحشتناکی رخ داده است. اینجانب تسلیت و تاسف عمیق خود را حضور  خانواده های قربانیان، دولت ها و مردم هر دو کشور تقدیم می نمایم.  

وی افزود هم زمان با جستجوی امداد گران و گروه های نجات در مناطق زلزله زده، اینجانب اخبارمربوطه را از نزدیک دنبال خواهم نمود. ایشان افزود سازمان ملل متحد آماده ارائه کمک  در صورت درخواست است.

براساس گزارش رسانه ها بیش از ده ها انسان در هر دو کشور زمان وقوع  زلزله در منطقه مرزی کشته شده اند و یکی از مقامات مسئول ایرانی گفته است این زمین لرزه بزرگترین در 40 سال اخیردر ایران بوده و انتظار می رود تعداد کشته ها به صد ها تن افزایش یابد.

 
(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

توجه سازمان ملل به افزایش فقر

 

 

اسکاپ: 800 میلیون فقیردرآسیا با وجود کاهش قابل توجه میزان فقر

تهران 29 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه آسیا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام در سال 2012 در نتیجه رکود مضاعف در منطقه یورو و بهبود نه چندان مناسب اقتصاد آمریکا به 6/5 در صد کاهش یافت.

بر اساس گزارش 2013 "بررسی اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام" که امروز در جهان انتشار یافت اگرچه پیش بینی می شود رشد اقتصادی در 2013 به 6در صد برسد، این نسبت هنوز از میانگین 8/7در صد حاصله در 2011-2010 و میانگین 6/8در صد در طول دوره پیش از بحران 2007-2002 کمتر است. نکته مهم تر این است که، میزان مساعدتی که رشد اقتصادی منطقه به تحقق هدف های اصلی و کلیدی توسعه می کند همچنان نا مشخص است.

در گزارش مذکورکه به وسیله کمیسیون اقتصادی - اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) انتشار یافت آمده است با وجود کاهش قابل توجه میزان فقر، این منطقه هنوز بیش از 800 میلیون فقیر دارد که با درآمدی کمتر از 1 دلار و 25 سنت در روز برای بقای خود مبارزه می کنند. این رقم نشاندهنده تقریبا دوسوم فقیران جهان است. در بسیاری از کشورهای این منطقه، ازجمله در پرجمعیت ترین های آن ها، رشد سریع درآمد از دهه 1990 به ویژه با افزایش نابرابری در زمینه درآمدها همراه بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی متکی بر استفاده فراوان از منابع انرژی طبیعی موجب افزایش سریع انتشار گازهای گلخانه ای شده و کشورها را به حدی فزاینده در برابر شوک های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر ساخته، در عین حال موجب افزایش بی رویه مصرف منابع طبیعی کلیدی، مانند پوشش و گیاهان جنگلی، ذخایر ماهیان و آب آشامیدنی، شده است.

اسکاپ می گوید عدم امنیت اقتصادی هم در میان رشد سریع افزایش یافته است. بیش از یک میلیارد کارگر در منطقه از نظر اشتغال آسیب پذیر هستند یعنی دستمزدهای کم می گیرند، مزایای کافی ندارند، از امنیت شغلی برخوردار نیستند و از نظر اشتغال چنان شرایط دشواری دارند که حقوق بنیادی کارگران را تضعیف می کند. بیش از 900 میلیون نفر در منطقه با درآمدی بین 1 دلار و 25 سنت و 2 دلار در روز در آستانه فقر شدید زندگی می کنند و در غیاب چتر حمایتی تامین اجتماعی فراگیر با این خطر مواجه هستند که با یک شوک کوچک یا بدبیاری شخصی در فقر مطلق فرو روند.

عدم امنیت غذایی نیز مساله ای عمده در کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام است به طوری که حدود 563 میلیون نفر دچار سو تغذیه هستند. آسیب پذیری و ناامنی اقتصادی با بلایای طبیعی زیانبار فزاینده، که به باور بسیاری از مردم و کارشناسان به تغییر آب و هوا و آسیب زدن و ویران سازی محیط زیست مربوط است، تشدید می شوند. در طول دوره 2010-1970 به ویژه میانگین تعداد مردمی که سالانه در آسیا در معرض سیل قرار می گیرند بیش از دو برابر شد و از 29 میلیون و 500 هزار نفر به63 میلیون و 800 هزار نفر رسید و در عین حال مردمان ساکن نواحی مستعد توفان و تندباد از 71 میلیون و 800 هزار نفر به 120 میلیون و 700 هزار نفر افزایش یافت.

در این گزارش آمده است در مجموع، با وجود رشد اقتصادی سریع منطقه، صدها میلیون نفر همچنان به شدت آسیب پذیر و دچار نا امنی هستند. توسعه اقتصادی به قدر کافی فراگیر نبوده و موجب افزایش امنیت شغلی و وسایل امرار معاش نشده است. بلکه رشد اقتصادی عمدتا فاقد شغل، یعنی بدون رشد متناسب اشتغال معقول و سازنده در بخش رسمی بوده است. در نتیجه، عدم وجود امنیت در زمینه وسایل امرار معاش و نابرابری های فرصت ها و نتایج، ازجمله درآمد، دارایی ها و ثروت، در حال افزایش هستند و یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند.

باوجود این، این روندها اجتناب ناپذیر نیستند. تجربه تاریخی اقتصادهای موفق در منطقه آسیا-اقیانوس آرام نشان می دهد رشد اقتصادی سریع با قراردادن نامحدود فرصت ها برای پیشرفت در اختیار همه مردم، به گونه ای که در فصل 3 گزارش شرح داده شده، مغایر نیست. افزایش توانایی مردم برای بهبود وضع زندگی خود و همگانی کردن فرایند توسعه امکان دارد و باید از اولویت های دستورکار توسعه در دوره پس از 2015 برای منطقه آسیا-اقیانوس آرام باشد. این شماره بررسی حاکی است سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های مالی، می توانند و باید نقشی موثر در دستیابی به این اولویت ایفا کنند.

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
ﺳﻪشنبه 20 فروردین 1392

زلزله بوشهر

 

در پی زلزله 6.1 ریشتری عصر امروز در حوالی کاکی و خورموج بوشهر، 18 زمین لرزه دیگر به بزرگی بیش از 3 در مقیاس امواج درونی زمین در این منطقه به وقوع پیوسته است.

 

به گزارش سرویس علمی ایسنا، زلزله ای به بزرگی 6.1 در مقیاس امواج درونی زمین ساعت 16 و 22 دقیقه و50 ثانیه امروز سه شنبه 20 فروردین ماه در 90 کیلومتری جنوب شرق بوشهر و 16 کیلومتری کاکی و 25 کیلومتری جنوب غرب خورموج در استان بوشهر به وقوع پیوست.

 

براساس آخرین آمار رسمی این زلزله که در کشورهای امارات متحده عربی، قطر و بحرین در حاشیه خلیج فارس نیز احساس شد، تاکنون حداقل پنج کشته و حدود 500 نفر مجروح در پی داشته است.

 

طی دو ساعت بعد از وقوع زلزله یعنی تا ساعت 18 و 30 دقیقه عصر امروز حدود 18 پس لرزه با بزرگی بیش از 3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین در این منطقه ثبت شده که بزرگی 12 زلزله بیش از 4 درجه در مقیاس امواج درونی زمین بوده است.

 

بزرگترین پس لرزه در ساعت 16 و35 دقیقه و 40 ثانیه با بزرگی 5.3 در حوالی کاکی ثبت شده است.

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 19 فروردین 1392

اخبار استانی فروردین ماه

هلاكت شرور سابقه‌دار در فسا

رئيس پليس استان فارس گفت: فردي كه مدت‌ها در شهرستان فسا اقدام به ايجاد ناامني، شرارت، سرقت و قتل كرده و متواري شده بود، در درگيري با پليس، به هلاكت رسيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، سردارسرتيپ سيروس سجاديان امروز در تشريح اين خبر گفت: چندي پيش محل اختفاي الف- ن، كه در منطقه شش‌ده و قره‌بلاغ شهرستان فسا با رفتار و اعمال خود، مسبب ايجاد شرارت و ناامني شده بود، با انجام اقدامات اطلاعاتي، شناسايي شد.

وي ادامه داد: پس از تاييد اطلاعات، موضوع دستگيري اين فرد در دستور كار ماموران يگان تكاور فرماندهي انتظامي فارس قرار گرفت.

سجاديان خاطرنشان كرد: با توجه به حضور و اختفاي اين فرد شرور در كوه‌هاي اطراف فسا، يگان‌تكاور به اين منطقه اعزام و محل اختفا براي اين شرور ناامن و وي مجبور به ترك موقعيتش شد، نيروهاي پليس نيز ضمن محاصره وي، با هدف دستگيري وارد عمل شد اما با توجه به درگيري‌اش با ماموران، به‌ضرب گلوله به هلاكت رسيد.

رييس پليس استان فارس يادآور شد، اين فرد شرور در زمان اختفا در كوه‌هاي فسا نيز، از محل اخاذي از ساكنان مناطق مسكوني اطراف، امرار معاش مي‌كرد.

سجاديان گفت: شرور مورد نظر، علي‌رغم تلاش پليس براي دستگيري، اقدام به درگيري مسلحانه با ماموران كرده بود.

 

معرفي رئيس هيات‌امناي حرم آستانه(ع) شيراز هفته آينده/
هدف معرفي اسلام ناب است نه ترغيب به مسلماني

مدير كل اوقاف و امور خيريه فارس با بيان اينكه در مديريت حرم امامزادگان موضوع توليت مطرح نيست، گفت: هفته آينده رييس هيات امناي آستان مقدس سيد‌علاالدين حسين(ع) در شيراز، معرفي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، حجت‌الاسلام سيداسماعيل حسيني‌مقدم امروز در جمع خبرنگاران در شيراز افزود: مديريت تمام امامزادگان در سطح استان در قالب هيات‌امنايي انجام مي‌شود و بحث توليت مطرح نيست.

وي با بيان اينكه آيت‌الله زبرجد نيز در زمان حيات، رياست هيات‌امناي حرم مطهر سيد‌علاالدين حسين(ع) را عهده‌دار بود، گفت: هيچ زماني در هيچ يك از بقاع و امام‌زادگان تحت پوشش اوقاف و امور خيريه، موضوع تعيين توليت و عهده‌داري آن مطرح نبوده است.

حجت‌الاسلام حسيني همچنين تاكيد كرد: در هيچ زماني تلاشي براي تغيير مذهب يا دين افراد توسط نظام جمهوري اسلامي ايران، مد نظر نبوده و نيست.

وي تصريح كرد: ما به‌دنبال اين نيستيم كه فردي شيعه شود يا فرد يا افرادي را براي تشرف به اسلام تحريك و ترغيب كنيم.

حجت‌الاسلام حسيني گفت: امروز مبلغين ديني با تسلط به زبان‌هاي مختلف و اشراف كامل به علوم متفاوت، تلاش‌شان مصروف و معطوب به پاسخگويي شبهات است، شبهاتي كه اگر پاسخ صحيح به آنها داده نشود، خداي ناكرده انحراف را در پي خواهد داشت.

وي تصريح كرد: موضوع و هدف اصلي معرفي اسلام است، آن اسلامي كه ناب و واقعي است، معرفي دستورات اسلام و انديشه‌هاي اسلامي است.

وي با اشاره به حضور مبلغان و روحانيون مسلط بر زبان‌هاي خارجي و آشنا با حافظ و مسايل تاريخي ايران و فارس در خيمه‌هاي معرفت برپا شده در شيراز، گفت: امسال در خيمه‌هاي معرفتي كه در تخت‌جمشيد و حافظيه برپا شد، روحانيوني مستقر بودند كه كاملا به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه و آلماني و حافظ‌شناسي و تاريخ تسلط داشته و پاسخگوي همه سئوالات بودند.

مدير كل اوقاف فارس با بيان اينكه طرح خيمه‌هاي معرفت، زمينه ساز پاسخگويي به بسياري از شبهات گردشگران، به‌ويژه گردشگران خارجي بود، ابراز اميدواري كرد كه اين طرح در ساير ايام سال و در تمام نقاط تاريخي و گردشگر پذير فارس، توسعه پيدا كند.

به گزارش ايسنا، مدير روابط عمومي اوقاف و امور خيريه استان فارس نيز گفت: روز 26 فروردين ماه با حضور سرپرست سازمان اوقاف كشور از دست‌اندركاران طرح آرامش بهاري استان، تجليل خواهد شد.

مصطفي زائري گفت: امسال 202 هزار و 655 نفرساعت خدمات مختلف در قالب طرح آرامش بهاري به مردم ارايه شد.

رتبه سوم مسکن مهر کشور به فارس رسيد
بهاروند:
فارس همواره بين كلان‌شهرها رتبه اول و دوم را داشت!

 

مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي فارس گفت: براساس ارزیابی‌های انجام شده، فارس در زمينه وضعیت عملکرد مسکن مهر تا پايان سال 91 در كشور، رتبه سومي شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، ابراهيم بهاروند امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه وزارت راه وشهرسازي اين ارزيابي را انجام داده است، افزود: فارس همواره بین کلان‌شهرهای کشور، رتبه اول و دوم را در اختيار داشت!

بهاروند ابراز اميدواري كرد كه با بهره‌برداري از پروژه‌هاي باقيمانده مسكن مهر در شش ماه اول امسال، رتبه فارس به جايگاه واقعي‌اش برسد!

اين مقام مسئول در عين‌حال گفت: میانگین پيشرفت فيزيكي پروژه‌های در دست اجرای مسکن مهر در سطح فارس بيش از 80 درصد است.

بهاروند همچنين گفت: سهميه استان فارس در طرح مسکن مهر 112 هزار واحد مسكوني بود كه از 49 هزار و 300 واحد سهمیه شهرهای دارای جمعیت بالای 25 هزار نفر، تاکنون 30 هزار و 145 واحد افتتاح شده است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: سهمیه شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، 30 هزار واحد و سهمیه شهر جدید صدرا، 32 هزار واحد مسكن مهر بوده است.

 بهاروند با بيان اينكه 25 هزار و 850 واحد مسکن مهر در سطح فارس آماده افتتاح است، گفت: اين تعداد شامل 9 هزار و 920 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 5 هزار و 400 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 7 هزار و 450 واحد در شهر جدید صدرا قرار دارد.

 اين مقام مسئول اما كيفيت مسكن مهر احداث شده در فارس را به لحاظ رعايت استانداردهاي فني مقررات ملي ساختمان، مطلوب توصيف كرد.

 

حسيني‌مقدم عنوان كرد؛
بهره‌مندي بيش از يك ميليون نفر از طرح آرامش‌بهاري در فارس/
سوگواره ياس‌ نبوي در 200 بقعه فارس برگزار مي‌شود

مدير كل اوقاف استان فارس در اولين كنفرانس خبري خود در سال 92 ضمن موفق خواندن طرح آرامش بهاري اجرا شده در نوروز و بهره‌مندي بيش از يك ميليون گردشگر از آن و دستاوردهاي برپايي خيمه‌هاي معرفت، به تشريح برنامه‌هاي ايام فاطميه(س) در اين استان پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، حجت‌الاسلام سيداسماعيل حسينی‌مقدم ظهر امروز(دوشنبه) در جمع خبرنگاران در شيراز، به كسب مقام اول توسط اوقاف فارس در اجراي طرح آرامش بهاري اشاره و اضافه كرد: اين طرح با همكاری 2 هزار نفر و بهره‌گيری از 357 نفر مبلغ در 440 مكان زيارتي و تاريخي اجرا شد.

وي با بيان اينكه در ايام نوروز 5 ميليون و 613 هزار نفر زائر به زيارت حرم مطهر امامزادگان در استان فارس مشرف شدند، گفت: امسال با رشدي حدود 3 برابري، بالغ بر 22 خيمه معرفت در نقاط تاريخي و مذهبي استان برپا شد كه مورد استقبال همه مردم قرار گرفت.

وي با تصريح اينكه اجراي طرح خيمه معرفت و كسب موفقيت در اين طرح بدون همكاري ساير دستگاه‌ها و  نهادهاي عضو ستاد تسهيلات سفر، امكان‌پذير نبود، خاطرنشان كرد: به‌حتم براي اجراي اين طرح در سال آتي با برنامه‌ريزي منسجم‌تر و گسترده‌تر و توسعه فعاليت‌ها، عمل خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسيني‌مقدم همچنين از اسكان 180 هزار و مسافر در زائرسراهاي تحت‌پوشش و ارايه خدمات فرهنگي به يك ميليون و 245 هزار مسافر، در ايام نوروز در فارس اشاره و اضافه كرد: امسال برپايي خيمه‌هاي معرفت در مجموعه جهاني تخت‌جمشيد و حافظيه، با استقبال مناسب گردشگران داخلي و خارجي مواجه شد.

وي گفت: در قالب اين برنامه به يك هزار و 212 گردشگر خارجی توسط روحانيون كارشناس و مطلع، خدمات مشاوره ارايه و به شبهات مطرح شده از سوي آنان پاسخ داده شد.

اين مقام مسئول با بيان اينكه نوروز امسال، بيش از 101 هزار نفر از 14 مسجد تاريخی در سطح استان فارس بازديد كردند، انجام بالغ بر 990 مورد بازرسي را توسط اوقاف فارس در اين ايام يادآور شد.

به گزارش ايسنا، مديركل اوقاف و امور خيريه فارس ضمن يادآوري اينكه مراسم عزاداری ايام فاطميه(س) در تعطيلات نوروزي در تمام بقاع متبركه‌ای كه مجري طرح ‌آرامش بهاری‌ بودند، برگزار شد، گفت: در ايام فاطميه دوم با حضور يكصد مبلغ اعزامی از قم و همراهي يكصد مبلغ بومی سوگواره ياس نبوي در 200 بقعه متبركه فارس برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسينی‌مقدم خاطر نشان كرد: مراسم اصلي و شاخص سوگواره ياس نبوی همزمان با سراسر كشور و مقارن با روز شهادت حضرت زهرا(س) در بقاع متبركه فارس با حضور هيات‌هاي مذهبي، عزاداري و عزاداران و دلبستگان خاندان عصمت و طهارت، در سراسر فارس برگزار مي‌شود.

 

صادق‌عابدين عنوان كرد:
فارس نوروز نمره 20 گرفت

استان فارس با جذب بيش از 10 ميليون گردشگر در ايام نوروز و افزايش زمان ماندگاري گردشگران در اين ايام، موفق به كسب نمره 20 شد.

به گزارش دريافتي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، اين مطلب را استاندار فارس شب گذشته در جمع دست‌اندركاران ستاد تسهيلات سفر استان در شيراز گفت و با استناد به مطالب عنوان شده از سوي رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور، سطح رضايت‌مندي مسافران نوروزي از خدمات ارايه شده در شيراز و فارس را 90 درصد عنوان كرد.

حسين صادق‌عابدين، لزوم توسعه زيرساخت‌هاي تفريحي، خدماتي و تجاري فارس كه تاثيرگذار بر توسعه گردشگري است را يادآور و با اشاره به جايگاه ايران در دارا بودن جاذبه‌هاي گردشگري تاريخي و طبيعي در سطح جهان، حد مورد انتظار براي جلب گردشگر را 10 درصد كل گردشگران جهان دانست.

استاندار فارس گفت: تعداد گردشگران دنيا در سال گذشته ميلادي، 983 ميليون نفر بوده كه از اين تعداد 51 درصد گردشگران با اهداف تفريحي و گردشي، 27 درصد با مقاصد زيارتي و سلامت، 17 درصد به منظور تجارت و بازرگاني و سايرين با اهداف متفرقه به سفر رفته‌اند و سهم كشور ما از اين بازار پر رونق تنها سه ميليون گردشگر در سال بوده است.

وي با بيان اين كه دو كشور تركيه و اردن با برنامه ريزي گسترده و با تكيه بر درآمد گردشگري و اخذ ماليات توانسته اند اقتصاد ملي خود را اداره كنند، گفت: شعار كشور تركيه در زمينه گردشگري "يك ماه گردشگري در كشوري مسلمان را تجربه كنيد" بوده است و اين نشان مي دهد كه مي توانيم با تكيه بر ارزش هاي ديني و بومي خود گردشگران زيادي را از سراسر جهان به ايران جذب كنيم.

استاندار فارس با اشاره به اين كه بر اساس برنامه چشم انداز توسعه كشور، گردشگري و درآمدهاي حاصل از اين بخش بايد به سرعت در كشور گسترش يابد، اظهار داشت: شيراز در زمينه گردشگري ويژگي هاي خاصي دارد و به لحاظ جاذبه هاي اقليمي و طبيعي، جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي و موقعيت عرفاني و ادبي در كشور منحصر به فرد است.

صادق‌عابدين همچنين لزوم شناساندن شيراز به‌عنوان سومين حرم اهل بيت(ع)، به تمام شيعيان جهان براي جذب گردشگران مذهبي از سراسر كشورهاي مسلمان را مد نظر قرار داد.

 

معاون علوم پزشكي شيراز:
ابتلاي 18 درصد جمعيت فعال فارس به فشارخون بالا/
شايع‌ترين علامت فشارخون بالا بي‌علامتي است!

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: بيش از 18 درصد از جمعيت 15 تا 64 ساله‌هاي ساكن در استان فارس به فشارخون بالا مبتلا هستند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، محسن مقدمي با بيان اينكه بیماری‌های قلبی‌عروقی مهم‌ترین علت مرگ و میر در جوامع پیشرفته و در حال توسعه است، گفت: عامل خطر در مورد حدود 54 درصد سکته‌های مغزی و 47 درصد بیماری‌های ایسکمیک قلب، فشار خون بالا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ضمن يادآوري اينكه فشارخون بالا به معناي قرار گرفتن فشار خون مساوی یا بالاتر از 140 و 90 میلیمتر جیوه در فشار سيستولي و دياستولي است، خاطرنشان كرد: افرادي به فشار خون بالا مبتلا هستند كه در حداقل دو جلسه به فاصله یک هفته و در هر جلسه دو بار فشار خون آنان اندازه‌گیری شده و متوسط آن مساوی یا بیشتر از مقدار فوق باشد.

اين پزشك متخصص ادامه داد: اصولا از فشار خون بالا به عنوان قاتل خاموش یاد می‌شود چرا که بسیاری از بیماران زمانی متوجه فشار خون بالای خود می شوند که منجر به عوارض ناگواری مثل عوارض قلبی عروقی، سکته های مغزی ، عوارض چشمی و کلیوی شده باشند.

مقدمی بیان کرد: شایع ترین علامت فشار خون بالا بی علامتی است به این مفهوم که بیش از نیمی از بیماران علیرغم فشار خون بالا شکایتی ندارند و به طور اتفاقی در یک بررسی متوجه فشار خون بالای خود می شوند، البته بعضی بیماران ازعلایمی مثل سردرد صبحگاهی، سرگیجه،تنگی نفس، احساس سنگینی قفسه سینه و تاری دید شکایت دارند وگاهی نیزبا عوارضی مثل سکته قلبی یا حملات مغزی یا مشکلات کلیوی مراجعه می کنند.

 وی با اشاره به اینکه این بیماری با درمان های دارویی و غیر دارویی(اصلاح شیوه زندگی) کاملا قابل کنترل است، گفت: اصلاح وزن، رژیم غذایی غنی از میوه و سبزی، لبنیات کم چرب، محدودیت مصرف چربی به‌خصوص چربی‌های اشباع شده، کاهش مصرف نمک، فعالیت فیزیکی مناسب و قطع مصرف احتمالي سيگار و الكل از جمله موارد مد نظر در اصلاح شيوه زندگي است.

مقدمي خاطرنشان كرد: ميزان توصيه شده نمك کمتر از 5 گرم در روز معادل 1 قاشق مرباخوری و فعاليت فيزيكي، پياده‌روي با قدم‌هاي تند به ميزان حداقل 30 دقيقه در روز است.

متولیان امر گردشگری به میهمان نوازی مردم فارس نمره عالی دادند

شیراز - دادن نمره 20 کیفیت خدمت رسانی از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به استاندار فارس به نمایندگی از مردم این استان دگر بار بر روح میهمانوازی مردم این خطه صحه گذاشت .

 

 

فراوانی یادمان های زیارتی ،فرهنگی ،ادبی و سیاحتی در جای جای استان پهناور فارس موجب شده تا اغلب بزرگان این عرصه ها فارس را برای زندگی برگزینند.

بی شک پوشیدن ردا و دیبای مقدس سومین حرم اهل بیت (ع) بر مرکز این استان که به وجود نازنینی از شجره طیبه پیشوایان دینی ما مطهر گردیده است خود نشان دیگری از این میهمانوازی و حسن سلوک مردم این دیار را می رساند.

از پایتخت باستانی امپراطوری هخامنشیان در مرکز استان فارس گرفته تا بیشاپور و دارابگرد و دهها نقطه باستانی دیگر به همراه ارگ کریمخانی و شعرای جهانی اش همچون حافظ و سعدی و دهها اسطوره دیگر این استان به خوبی می توان پی برد که این حس مهمانوازی فارس را به شیرازه فرهنگ و تمدن ایران زمین تبدیل کرده است .

آمار 11میلیونی بازدید گردشگران بناهای تاریخی و دینی این خطه از ایران اسلامی ، از سوی متولیان زمانی معنابخش می شود که توام با این امار به لحاظ کیفیت امکانات و به مدد ظرفیت سازی های انجام شده ، نمره عالی زینت بخش صفحات تاریخی آن می شود.

اگر به فرمایش رهبر معظم انقلاب در سفر سال 87 ایشان به استان فارس بنگریم ، مشاهده می کنیم ه از این استان به سبب ظرفیت های فراوان به ویژه در زمینه فرهنگی به عنوان قله یاد کرده اند و کسب این نمره عالی را نیز می توان از مصادیق در قله بودن فارسیان دانست.

اما مدیریت عالی کشور باید برای تقویت این بنیه های قوی فرهنگی ، علمی ،زیارتی ، تاریخی و گردشگری به صورت کلان سهم یادمان های این استان را از عواید سالانه اش بپردازد .

استاندار فارس از سهم عواید گردشگری در نشست اخیر خود در ستاد دائمی گردشگری صحبت به میان آورد و گفت:درآمد حاصل از فروش بلیت اماکن گردشگری استان پهناور فارس باید برای تقویت زیرساخت های گردشگری این استان هزینه شود.

حسین صادق عابدین در این نشست با اشاره به این که فروش بلیت در اماکن گردشگری فارس در طول ایام نوروز 30میلیاردریال بود، خواستار بازگشت این میزان درآمد به فارس شد.

وی بیان کرد: هزینه نگهداری، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و فرهنگی استان بالاست و این درآمد می تواند صرف خود این اماکن شود.

صادق عابدین اضافه کرد: نگاه ویژه به گردشگری در استان فارس یکی از ضرورت هاست.

استاندارفارس ادامه داد:باید به گونه ای برنامه ریزی شود که شیراز در سبد سفرهای زیارتی مردم قرار گیرد اما متاسفانه تاکنون برای شناساندن شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) به مردم داخل کشور و حتی کشورهای همسایه تلاش مطلوبی انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: امروزه گردشگری در دنیا به یک صنعت اقتصادی تبدیل شده است ودر استان فارس و شیراز نیز باید از روش ها و ابزارهای جدید برای جذب گردشگر استفاده شود.

صادق عابدین گفت:نمی توانیم به دنبال جذب گردشگر باشیم اما اماکن گردشگری را با حالت های گذشته و بدون جذابیت به مردم ارائه کنیم لذا اماکن و سایت های گردشگری استان فارس باید به روز شوند تا جذب گردشگر را به دنبال داشته باشیم.

وی بیان کرد: لازم است اداره کل میراث فرهنگی فارس از ابزارهای جدید موجود در دنیا برای جذب گردشگران در سایت ها و اماکن فرهنگی فارس بهره برداری کند.

صادق عابدین اضافه کرد:برای خارج شدن از وابستگی به درآمد نفتی می توانیم از تمام مکان های کشور درآمدزایی داشته باشیم و از این رو نیاز است مردم و مسوولان به فرصت اقتصادی گردشگری توجه کنند و برای تحقق این مهم باید مکانیزم مناسبی تهیه شود.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هم گفت: امسال ارزیابی استان های کشور به لحاظ آماری نخواهد بود و شاخص های مورد نظر در زمینه های مختلفی از جمله کیفیت خدمات و رضایت مندی از خدمات ارائه شده به مخاطبان بررسی می شود.

محمدشریف ملک زاده اضافه کرد: بر این اساس فارس امسال نسبت به سال های گذشته خدمات خود را بسیار مطلوب و مناسب تر به ویژه در حوزه های اسکان، اقامت، خدمات گردشگری و زیبایی شهر به میهمانان نوروزی عرضه کرد.

ملک زاده ادامه داد:کارهای خوبی در ستاد تسهیلات دائمی سفرهای استان فارس در ایام نوروز امسال انجام و از تمام ظرفیت ها استفاده شد و به جرات می توان گفت، فارس امسال موفق ترین استان در حوزه اسکان و اقامت و رضایت مندی بوده است.

وی بیان کرد:توزیع عادلانه سفر در تمام نقاط استان، ظرفیت اسکان مسافران تا 600 هزار نفر شب، اجرای پنج هزار و 400 ساعت جشنواره و برنامه های مناسب در سطح استان فارس از ویژگی دیگر برنامه های ستاد تسهیلات دائمی سفرهای استان فارس است که بیانگر برنامه ریزی مناسب این استان در این حوزه است.

ملک زاده گفت:بر اساس آمار رشد 22 درصدی ورودی، رشد 23 درصدی اقامت و رضایت مندی بالای 90 درصد در استان فارس نسبت به سال گذشته گویای بسیج، انسجام و وحدت همگانی استان فارس است.

ملک زاده بیان کرد: بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد فضای شاد در ایام تعطیل اولویت امسال ستاد تسهیلات دائمی سفرهای کشور زمینه سازی لازم برای شادی و نشاط مردم بود که این مهم درفارس به خوبی اجرا شد و رضایت مندی مردم در سطح عالی را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه فارس را در میان استان های مختلف کشور دارای رتبه برتر است ، ادامه داد:38 درصد رشد ماندگاری گردشگر در فارس و اشغال 100 درصدی واحدهای اقامتی از دستاوردهای نوروز امسال بود.

امید است که در کنار نمره عالی به مردم استان فارس به سبب کیفیت خدمات رسانی و اسکان در حوزه گردشگری ، بخشی از سهم میلیاردی درآمد سالانه ناشی از عواید گردشگری این استان هم برای تقویت و صیانت از یادمان های تاریخی ،فرهنگی و زیارتی نصیب فارس شود.ک/4

667 /679

گزارش : بهنام احمدی

آموزش و پرورش فارس رتبه نخست کشوری را در اسکان مسافر نوروزی بدست آورد

شیراز - معاون رییس جمهوری گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و اطلاعات و آمار موجود آموزش وپرورش فارس در امر اسکان مسافر نوروزی رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.

 

 

به گزارش ایرنا ، دکتر محمد شریف ملک زاده در نشست ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس ضمن تقدیر از دستگاههای خدمت رسان استان در ایام تعطیلات نوروزی گفت: آموزش و پرورش فارس از جمله دستگاه هایی بود که در این ایام توانست به خوبی بهترین سرویس را به میهمانان وگردشگران حاضر در فارس ارایه دهد .

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به اقدامات خوب آموزش و پرورش فارس در امر اسکان میهمانان نوروزی اشاره و گفت: امسال ما در کنار افزایش محل های اسکان فرهنگیان در فارس شاهد نظافت و پاکیزگی این اماکن بودیم که این خود بر افزایش ماندگاری مسافر دراین استان تاثیر زیادی داشته است.

ملک زاده با اشاره به اینکه درفارس از تمام ظرفیت های استان بویژه آموزش وپرورش استفاده شد، گفت: این کارموجب رضایتمندی بیش از 90 درصدی در بین میهمانان نوروزی در استان فارس شده است.

وی افزود: بسیاری از رسانه های بیگانه و دست نشانده های آنان وضعیت اقتصادی مردم را بهانه کرده و از مدت ها قبل از شروع سفرهای نوروزی کاهش این سفرها را القا می کردند ولی در عمل ما امسال شاهد رشد بی سابقه سفر در 30 سال گذشته بودیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به رشد سفر های نوروزی درعید امسال گفت:نکته مهم افزایش سفرهای نوروزی امسال این بود که در کنار این افزایش سفر، رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای متولی نیز افزایش چشمگیری داشت.

معاون رییس جمهوری با اشاره به فرمان رهبر انقلاب مبنی بر برگزاری نوروزی بانشاط و شاداب برای مردم گفت:تمام دستگاهها به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفتند و تمام تلاش خود را کردند تا نوروز بانشاطی برگزار شود.

در این جلسه مدیرکل آموزش وپرورش فارس نیز گزارشی از روند اسکان فرهنگیان در این استان ارائه کرد و گفت: امسال بیش از 18 هزار کلاس درسطح استان در امر اسکان به کار گرفته شد که نسبت به سال گذشته رشد 11 درصدی داشت.

محمدحسین روزیطلب به تجهیز کلاس های محل اسکان به امکانات رفاهی از قبیل فرش، پتو ، یخچال وتلویزیون اشاره کرد و گفت: بیش از پنج هزار و 500 نفر از همکاران فرهنگی به امرخدمت رسانی به میهمانان فرهنگی در استان فارس مشغول هستند.ک/2

 

7374/ 667/681

 

 

 

 

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
پنجشنبه 15 فروردین 1392

مصاحبه با سرکار خانم مرضیه محمدی ثانی از فعالان در حوزه زنان و کودکان

 

سرکار خانم محمدی ثانی:

احترام به حقوق کودکان حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است

بدنبال ازدیاد کودکان کار در شهر شیراز  سرکار خانم مرضیه محمدی ثانی فعال حوزه حقوق زنان و کودکان در یک طرح پژوهشی میدانی  به صورت مصاحبه ای با کودکان کار و خیابانی که مشغول کارهای کاذب چون فروش تنقلات،گل و ...مشغول بودند پرداخته.

  مشکل از آنجاست که کودکانی که می توانند نیرویی مفید و فعال در جامعه ی آینده خود باشند و از شرایطی چون تحصیلات مناسب و زندگی در حد مطلوب برخوردار باشند محروم هستند و این باعث آزرده شدن هر فرد و شخصی می شود و متاسفانه این مشکل جز معضلات جامعه کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.

سرکارخانم محمدی ثانی همچنین در مصاحبه خود با شبکه مدافعین کمیسیون حقوق بشر شیراز چند بحث را عنوان نمودند که عبارتست از:

((پس از آن­که دستاوردهای بین المللی و داخلی، قوانینی را برای حمایت از کودکان در برابر بهره ­کشی تنظیم نموده است، دیگر زمان آن فرا رسیده است  تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم­ های  قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم. قوانینی که در ایران حاکم است برای یک و نیم میلیون کودک کار چاره ­ای بیندیشد؛ و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین شان مشغول فعالیت هستند نمی شود( شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی شود) . یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است ))

یکی دیگر از ابعاد منفی کار کودکان کودک آزاری های جسمی (فیزیکی) و جنسی یا به عبارتی سواستفاده هایی می باشد از کودکان در پی اینگونه فعالیت ها می باشد را نام برد که  بیشتر برای رفع نیازهای مالی خانواده های مستضعف خود می باشند،در واقع با عدم عدالت اجتماعی مناسب در جامعه این اتفاق ها یک امر کاملا بدیهی به نظر می رسد.

در نتیجه باید دولت با اجرای سیاستهای مناسب اجتماعی بتواند وضع رفاه اجتماعی را به حدی برساند که این امر از جامعه به حد نسبی برسد.

  

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
یکشنبه 4 فروردین 1392

پیام نوروزی 92 دبیر کل سازمان ملل

 

 
Back
دبیر کل سازمان ملل:
همه مردم از نوروز برای انعکاس زیبایی طبیعت و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بهره ببرند
 

تهران 29 اسفند 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ) دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی مناسبت روز بین المللی نوروز21 مارس 2013 برابر با 1 فروردین 1392 اظهار امید واری کرد که همه مردم از نوروز برای انعکاس زیبایی طبیعت، وعده بهار و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بهره ببرند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

این ایام ویژه در سال، مردم گوناگونی از سراسر منطقه ای متنوع و غنی را برای عید سالانه نوروز به هم نزدیک می نماید. نوروزجشن نیروهای بسیاری است که ما را متحد می کند. 

نوروز سنتی باستانی در بسیاری از کشورهای آسیای غربی، مرکزی و جنوبی همچنین قفقاز، بالکان و فراتر بوده که گرامی داشتن سال نو هم زمان با نخستین روز بهار است. 

نوروز شامل پهنه گسترده ای از فعالیت های فرهنگی است. مناسک جشن و سرور می توانند به شیوه های گوناگون مانند مسابقه اسب سواری، کشتی سنتی، آوازها به زبان های مختلف، ارائه داستان ها درباره شاه جمشید افسانه ای یا روشن کردن شمع در مقابل منازل باشد. این جلوه های معنویت نوروز حامل همان پیام همبستگی بشری است.

طیف مؤثری از کشورها، بانی ابتکار موفق ارائه نوروز در فهرست منتخب یونسکو در زمینه میراث فرهنگی معنوی بشری بوده اند. تلاش های مشترک جمهوری آذربایجان، هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان به خودی خود ارزش اتحاد در تنوع را ثابت می نماید. 

نوروز فراتر از نزدیک نمودن کشورها به یکدیگر است. نوروز به ما یادآوری می کند تا سیاره که در آن سهیم هستیم را گرامی بداریم. با ارج نهادن به زیبایی طبیعت و تجدید بهار، نوروزمی تواند در عمل الهام بخش پیشوایان و مردم به یکسان برای اداره و حفظ بهترمحیط زیست باشد.  

در این روز بین المللی نوروز، اینجانب بهترین آرزوهایم را به آنانی تقدیم می نمایم که این روز را جشن گرفته و اظهار امید واری می نمایم که همه مردم از این مناسبت برای انعکاس زیبایی طبیعت، وعده بهار و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بهره ببرند.

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2