دوشنبه 28 مهر 1393

فراخوان خلع سلاح اتمی بان کی مون برای صلح و امنیت

تهران 3 مهر1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی امحای کامل سلاح های هسته ای 26 سپتامبر 2014 برابر با 4 مهر ماه جاری خواستار احیای خلع سلاح اتمی به عنوان اولویت بین المللی برای صلح و امنیت همه مردم و نسل های آتی شد.

              

در پیام بان کی مون آمده است این روز جهانی صرفا برای فراخوان محدود کردن سلاح های هسته ای، کاهش برد یا جلوگیری از گسترش آن ها و کم کردن نقش این سلاح ها در سیاست های امنیتی نیست، بلکه روزی است که در آن جامعه جهانی منافع زیادی که خلع سلاح  هسته ای ارائه می دهد، از تقویت امنیت گرفته تا حفظ منابع مالی و علمی را به نمایش      می گذارد.

 

ایشان می گوید این روز زمانی است برای تصور پی آمده ها در صورت ناکام ماندن دکترین شکننده و خطر ناک بازدارندگی.

 

دبیر کل اظهار داشت خلح سلاح هسته ای رویایی آرمان گرایانه نیست بلکه نیازی فوری برای تحقق منافع امنیتی ذاتی بشریت است.

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد: میتوانید روی ما حساب کنید

 

تهران- 2 مهر 1393- نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل به همراه جمعی از نمایندگان سازمان بهزیستی و دیگر سازمان های غیر دولتی طی نشستی به بررسی سند راهبردی ملی سالمندی پرداختند. این جلسه به کوشش دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور و جهت ارایه پیشنهادات و بهره گیری از نظرات دیگر سازمان ها برگزار شد

دکتر هولکی اوز در سخنرانی خود به توانمندی ایرانیان اشاره کرد و گفت: "بدون شک ایرانیان قابلیت حل و فصل مشکلات خود را دارند." و در مورد اهمیت سالمندان اضافه کرد : "صندوق جمعیت ملل متحد به هر انسانی به عنوان یک فرصت نگاه میکند نه یک چالش. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست های جدید جمعیتی به آن پرداخته اند، ایران در حال حاضر منبع عظیمی از تجربه در اختیار دارد که نزد سالمندان است. باید از این تجارب استفاده کنیم." در آخر دکتر اوز از همکاری با شورای ملی سالمندی ابراز خرسندی کرد و افزود: "صندوق جمعیت ملل متحد حمایت همه جانبه خود را از فعالیت های مربوط به پروژه سالمندان اعلام میدارد. میتوانید روی تحربیات فنی و امکانات ما حساب کنید 

 

 
 

آقای رستمی، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندی در ابتدا به مدعوین خوش آمد گفته و ضمن اشاره به اهمیت جمعیت سالمند و توجه به آنها از دید مقام معظم رهبری افزود: "ما در برنامه پنجم فقر قانون داشتیم، در برنامه ششم باید مستنداتی داشته باشیم که دستگاه ها را موظف به پیگیری امور سالمندان کند." در حال حاضر 6 میلیون سالمند در کشور داریم که چیزی حدود 8.1% جمعیت ایران را تشکیل می دهند که تنها 

آقای حیدری معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان بهزیستی نیز از همکاری این سازمان با صندوق جمعیت ملل متحد ابراز خرسندی کرد و افزود: "بحث سالمندی مشکل نیست بلکه یک واقعیت است. نوع نگاه ما به این مسیله مهم است. از صندوق جمعیت ملل متحد به خاطر رویکرد حرفه ایی به این امر تشکر ویژه داریم و امیدواریم در آینده همکاری نزدیکمان را با این صندوق ادامه دهیم." 

 
(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد: میتوانید روی ما حساب کنید

 

تهران- 2 مهر 1393- نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل به همراه جمعی از نمایندگان سازمان بهزیستی و دیگر سازمان های غیر دولتی طی نشستی به بررسی سند راهبردی ملی سالمندی پرداختند. این جلسه به کوشش دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور و جهت ارایه پیشنهادات و بهره گیری از نظرات دیگر سازمان ها برگزار شد

دکتر هولکی اوز در سخنرانی خود به توانمندی ایرانیان اشاره کرد و گفت: "بدون شک ایرانیان قابلیت حل و فصل مشکلات خود را دارند." و در مورد اهمیت سالمندان اضافه کرد : "صندوق جمعیت ملل متحد به هر انسانی به عنوان یک فرصت نگاه میکند نه یک چالش. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست های جدید جمعیتی به آن پرداخته اند، ایران در حال حاضر منبع عظیمی از تجربه در اختیار دارد که نزد سالمندان است. باید از این تجارب استفاده کنیم." در آخر دکتر اوز از همکاری با شورای ملی سالمندی ابراز خرسندی کرد و افزود: "صندوق جمعیت ملل متحد حمایت همه جانبه خود را از فعالیت های مربوط به پروژه سالمندان اعلام میدارد. میتوانید روی تحربیات فنی و امکانات ما حساب کنید 

 

 
 

آقای رستمی، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندی در ابتدا به مدعوین خوش آمد گفته و ضمن اشاره به اهمیت جمعیت سالمند و توجه به آنها از دید مقام معظم رهبری افزود: "ما در برنامه پنجم فقر قانون داشتیم، در برنامه ششم باید مستنداتی داشته باشیم که دستگاه ها را موظف به پیگیری امور سالمندان کند." در حال حاضر 6 میلیون سالمند در کشور داریم که چیزی حدود 8.1% جمعیت ایران را تشکیل می دهند که تنها 

آقای حیدری معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان بهزیستی نیز از همکاری این سازمان با صندوق جمعیت ملل متحد ابراز خرسندی کرد و افزود: "بحث سالمندی مشکل نیست بلکه یک واقعیت است. نوع نگاه ما به این مسیله مهم است. از صندوق جمعیت ملل متحد به خاطر رویکرد حرفه ایی به این امر تشکر ویژه داریم و امیدواریم در آینده همکاری نزدیکمان را با این صندوق ادامه دهیم." 

 
(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

دو برابر شدن جمعیت سالمندان جهان تا 2050

تهران 8 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—انتظار می رود تعداد سالمندان جهان دوبرابرشود و از 841 میلیون  در 2013 به 2 میلیارد نفرتا سال 2050 برسد. 

 

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمندان، 1 اکتبر 2014 برابر با 9 مهرماه جاری اعلام نمود تا 2050 از هر10 نفرسالمند جهان، 8 نفر در کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی خواهند کرد.

 

بان کی مون در پیام خود دولت ها و مردم را در هر جا ترغیب نمود مشارکت کامل سالمندان در جامعه را تضمین کنند و در همان حال از حقوق و منزلت ایشان حمایت شود.

 

ایشان معتقد است سالمندان کمک های گسترده ای به توسعه اقتصادی و اجتماعی می کنند. در عین حال اصرار بر تبعیض و محرومیت اجتماعی نسبت به آنان وجود دارد. وی می گوید ما باید با این انحراف به منظور تضمین جمعیت سالمند سالم، استوارهمچنین فعال از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی غلبه نماییم.

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

صندوق جمعیت ملل متحد با شرکای دولتی خود تجدید پیمان کرد

تهران- در تاریخ ششم مهر 1393 جلسه کمیته راهبردی پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد به ریاست وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شد. جناب آقای پیمان سعادت، مدیر کل اداره محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه و دکتر هولکی اوز، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران کرسی های ریاست را در این جلسه در اختیار داشتند

جلسه کمیته راهبردی برای صندوق جمعیت ملل متحد و شرکای آن فرصتی است تا در مورد دستاوردهای سالی که رو به اتمام است (سال میلادی) و اولویت های مورد نظر در زمان باقی مانده وهمچنین برنامه نوین راهبردی صندوق جمعیت ملل متحد به بحث و تبادل نظر بپردازند

به گفته دکتر هولکی اوز: "صندوق جمعیت ملل متحد بیش از پیش به نتیجه اهمیت می دهد و ازاین پس دستاوردهای خود را در چهارچوب این برنامه نوین راهبردی ارزیابی خواهد کرد." جناب آقای سعادت از بازدهی رضایت بخش اکثر فعالیت ها خبر داد و خطاب به شرکای اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد بر لزوم مسیولیت پذیری بیش از پیش در جهت تحقق اهداف سالانه تأکید کرد. 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

فراخوان بان کی مون برای همبستگی انسانی

تهران 9 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی عدم خشونت 2 اکتبر 2014 برابر با 10 مهر ما جاری از تمامی مردم خواست تا با نفوذ نابردباری مبارزه و بر اساس فلسفه عدم خشونت ماهاتما  گاندی همبستگی انسانی پدید آورند.

 

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

 

در این روز جهانی عدم خشونت، فلسفه مرحوم ماهاتما گاندی را گرامی می داریم که سرمشق ایشان ثابت کرد اعتراض های صلح آمیز می تواند بیشتر از تجاوزات نظامی دستاورد داشته باشد.

 

اصول نهفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1948 تصویب گردید یعنی همان سال درگذشت گاندی، بسیار مرهون اعتقادات ایشان است.

 

در این زمان که خشونت فرقه ای افزایش یافته و تخریب بی جهت مکان ها و میراث فرهنگی ادامه دارد، موقع مناسبی برای یادآوری فراخوان گاندی برای صلح و آشتی و هشدار وی است مبنی بر اینکه "چشم در برابر چشم موجب ایجاد جهانی پر از نابینا        می شود".

 

ما باید فرهنگ صلح را پرورش دهیم، بر گفتگو و تفاهم تکیه نماییم، فرهنگ عدم خشونت را ترویج دهیم و صلحی پایدار ایجاد نماییم. از راه آموزش، می توانیم راه های نوین همزیستی با یکدیگردر سیاره زمین را ایجاد کنیم. آموزش همچنین می تواند بنیادی برای توسعه الگوی جدید شهروند جهانی و همبستگی ارائه دهد که برای جهان امروز بسیاراساسی است.

 

در این روز، اینجانب از تمامی مردم می خواهم تا با نفوذ نابردباری مبارزه و شهروندی جهانی را به پیش برده همچنین بر اساس فلسفه عدم خشونت ماهاتما  گاندی همبستگی انسانی پدید آورند.

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

قطعنامه "جهان در برابر خشونت و افراطی گری" بهترین گزینه برای مبارزه با داعش-مقام وزارت امور خارجه

جناب آقای ناصر کنعانی ریاست محترم ستاد عراق در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی به مناسبت روز جهانی صلح 21 سپتامبر 2014 برابر با 31 شهریورماه 1393 گفت پیشنهاد رییس جمهور ایران جناب آقای روحانی با عنوان "جهان در برابر خشونت و افراطی گری" پاسخی مناسب برای خنثی کردن افراطی گری سیاسی داعش در منطقه است.

ایشان خطاب به همایشی با عنوان "تروریسم تکفیری داعش و تهدیدات علیه صلح" که به همت انجمن ایرانی مطالعات بین الملل و همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در محل سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل در تهران برگزار شد گفت جمهوری اسلامی ایران رویکرد درستی در برابر افراطی گری داعش اتخاذ کرده است.  

 

 

آقای ناصر کنعانی (چپ) آقای گری لوئیس (راست)

وی افزود به همین دلیل است که سال گذشته رییس جمهور ایران جناب آقای دکتر روحانی بحث تهدید تروریسم را در این منطقه در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و در عین حال از جهانیان خواست با تروریسم مبارزه کنند. به همین مناسبت ایشان پیشنهاد قطعنامه "جهان در برابر خشونت و افراطی گری" را مطرح نمود، که در مجمع به تصویب به تصویب رسید

آقای گری لوئیس هماهنگ کنند ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران بعد از قرائت پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی صلح گفت اگر می خواهیم مانع درگیری های آتی شویم باید فرهنگ صلح را اشاعه دهیم.  

ایشان ضمن اشاره به "حق صلح" که در پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به آن اشاره شده بود، گفت این حق نشان می دهد تمامی حقوق، تعهدات دوجانبه به همراه دارند. وی گفت تعدادی از موضوعات هستند که باید به عنوان تعهدات دولت ها و اشخاص برای کاهش خطر درگیری در نظر گرفته شوند. مقام سازمان ملل افزود اگر ما به عنوان آدمیزادگان انتظار داریم از حق به صلح بهره مند گردیم، باید متعهد شویم که این صلح به وقوع می پیوندد. 

 

لوئیس در میان این تعهدات به مواردی مانند تعهد به کاهش فقر، کاهش بی عدالتی، حمایت و حفاظت از محیط زیست، بهبود پاسخ گویی و ارتقای فرهنگ صلح اشاره نمود. لوییس افزود مفهوم "امنیت انسانی" باید به عنوان مقیاسی موثربرای امنیت همه مردم ارتقا یابد

 
 

 

 
 
(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

فقر عامل مهم خشونت

تهران-خانم دکتر منیره آرزومندی گفت فقر عامل مهم خشونت در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در جهان است که می توان با ارائه خدمات و حمایت های اجتماعی جلوی آن را گرفت.

ایشان در کارگاه آموزشی که به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت و به مناسبت روز جهانی عدم خشونت در 9 مهر ماه 1393 در محل این سازمان برگزارشد گفت روزانه 800 نفر در جهان به دلیل اقدامات خشونت آمیزجان خود را ازدست می دهند که 80 درصد این اقدامات قتل و خودکشی است.

شرکت کنندگان درکارگاه آموزشی روز جهانی عدم خشونت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس پانزدهم ژوئن 2007 خود با تصویب قطعنامه ای روز 2 اکتبر هر سال که مصادف با سالروز تولد ماهاتما گاندی رهبر فقید استقلال هند است را به عنوان روز جهانی عدم خشونت نام نهاد. این قطعنامه بر اصل عدم خشونت و میل به حفظ فرهنگ صلح، بردباری، تفاهم و عدم خشونت تا کید دارد. در این روز کشورهای عضو ملل متحد موظف هستند پیام عدم خشونت را از راه آموزش و آگاهی های عمومی اشاعه دهند.

دکتر آرزومندی اظهار داشت می توان جلوی خشونت را در سطوح محلی، ملی و جهانی گرفت. 

وی که استاد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی است افزود با ارائه خدمات اجتماعی، آموزش، اشاعه فرهنگ صلح و توسعه "ارتباطات بدون خشونت" اقدامات خشونت آمیز را در تمامی جوامع جهان می توان به حداقل رساند.

شایان ذکر است محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران پیام بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی عدم خشونت را برای 15 نفر از شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی قرائت کرد. شرکت کنندگان عمدتا مدد کار اجتماعی و اعضای سازمان های غیر دولتی بودند.

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

به زاغه نشین ها اجازه اظهارنظر و به آنچه می گویند گوش دهید- بان کی مون

تهران 13 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر،6 اکتبر 2014 برابر با 14 مهر ماه جاری تمامی دولت ها، بخش تجاری، موسسات علمی و سازمان های غیر دولتی را ترغیب کرد تا به زاغه نشین ها اجازه اظهار نظر و به آنچه می گویند گوش فرا دهند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

 

طی دهه گذشته، تلاش ها در راستای آرمان های توسعه هزاره موجب گردیده نسبت مردمی که در زاغه ها به سر می برند به نصف کاهش یابد. در عین حال طی همین دوره، گسترش سریع شهرنشینی، به ویژه در جهان در حال توسعه، شاهد افزایش جمعیت زاغه نشین شده است. در برخی نواحی منطقه جنوب صحرای آفریقا نزدیک به 70 درصد از ساکنان شهری در زاغه ها و مناطق مسکونی غیر رسمی زندگی می کنند.  

حلبی آبادها غالبا در نامرغوبترین و نامناسب ترین زمین ها مانند دشت های مستعد سیل همچنین دامنه تپه های شیب دار قرار دارند و عمدتا به شکل ذاتی نسبت به رخداد های آب و هوایی شدید فزاینده ای آسیب پذیر هستند که عامل آن ها تغییرات اقلیمی است. بسیاری از مردم که در زاغه ها زندگی می کنند مجبور به مهاجرت به دلیل نبود فرصت ها در مناطق روستایی یا کشور مبدا خود شده اند. آنان به گونه ای منظم از خدمات آب، سرویس های بهداشتی، برق و روشنایی خیابان ها بهره نمی برند. جرم، غالبا فراگیراست به ویژه زنان و دختران در معرض خطر هستند. بیکاری، مشاغل پاره وقت و هزینه حمل و نقل به مکان های دور برای کار به سختی های زندگی در زاغه ها می افزاید.

برای دستیابی به توسعه پایدار و زندگی شرافتمندانه برای همه، باید این مسائل حل شوند. امسال روز جهانی اسکانبشر به زاغه نشین ها اختصاص یافته است. غالبا مردم حاشیه نشین درغربت گمنامی به سر می برند یعنی هیچ آدرس یا آماری ندارند، همچنین نمی دانند  چه وقت اوضاع زندگی آنان بهبود خواهد یافت. با یادگیری از تجربیات زاغه نشین ها، طراحان و سیاست گذاران شهری می توانند رفاه بخش عظیمی از خانواده بشری را بهبود بخشند. اجازه دهید به ندای مردمی که در زاغه ها زندگی می کنند گوش فرا دهیم تا دریابیم   چه اقداماتی برای آنان موثر و چه کارهایی موثر نبوده و چه اقدامی نیازبه انجام است.

اینجانب در این روز جهانی اسکان بشر، دولت ها، بخش تجاری، موسسات علمی و سازمان های غیر دولتی را ترغیب می نمایم به زاغه نشین ها اجازه اظهار نظر داده و به آنچه     می گویند گوش فرا دهند. ما فن آوری و دانش برای ایجاد شهرهای پایدار از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را بر اساس راه حل های محلی داریم. تضمین اینکه شهرهای بزرگ و کوچک ما با طراحی و مدیریت خوب گسترش یابند، نه تنها برای رفع نیازهای مسکن جمعیت رو به رشد شهری ضروری است، بلکه برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، حفاظت از محیط زیست و حمایت توسعه پایدار نیز حیاتی است. اجازه دهید بر دستور کار شهری تمرکز نماییم که هیچ کس را پشت سر نگذارد.

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

توجه صندوق جمعیت ملل متحد به پویایی جمعیت در کشورهای اسلامی

تهران 15 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- جمهوری اسلامی ایران در    سال های اخیر دست خوش تغییرات محسوس اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بوده است. این پیام محوری همایش بین المللی دو روزۀ "پویایی جمعیت در کشورهای اسلامی" است که توسط موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد، دانشگاه تهران، سفارت سوییس و موسسه جهانی جمعیت و سالخوردگی در تاریخ 14 و 15 مهر در تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش گرد هم آوردن اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی جهت نقد و بررسی گوناگونی تغییرات جمعیت و تعبیر آن در کشورهای مسلمان بود.

این سمینار به تلاش پروفسور محمد جلال عباسی، مدیر موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار شد و مهمانان سرشناسی از جمله پروفسور سید علیرضا مرندی رییس انجمن علوم پزشکی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، انجمن جمعیت ایران و مرکز آمار  در این همایش حضور بهم رساندند.

به گفته پروفسور مرندی: "یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران همواره ارتقا خدمات بهداشتی برای گروه های آسیب پذیر و محروم بوده است. همانطور که از نام این سمینار بر می آید مسایل جمعیتی به سرعت در حال تغییرند بنابراین برای پاسخ به نیازهای جمعیتی به سیاست های جامع و انعطاف پذیر نیازمندیم."

خانم سودابه احمدزاده معاون نماینده صندوق جمعیت ملل متحد، خطاب به حاضران گفت: "بسیاری از کشورهای مسلمان مشغول بازبینی سیاست های جمعیتی بر اساس نیازهای خود هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز، با توجه به تودۀ جمعیت جوانی که دارد، از این قاعده مستثنی نیست. خوشبختانه ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری مسیر را برای وضع سیاست هایمستدل هموار کرده است." وی ضمن تاکید بر سیاست های جمعیتی ابلاغی توسط ایشان، به لزوم توجه به "حفظ رفاه اجتماعی، دسترسی به امکانات بهداشتی وتحصیلی، اشتغال زایی، برابری و مشارکت فعال زنان و مردان در جامعه" اشاره کرد.

در ادامه این همایش عده ای از محققان سرشناس کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ترکیه مطالبی را حول محور جمعیت در کشورهای مسلمان ارایه دادند و دکتر هنس گروث و سفیر سوییس کریستین بلیکنستورفر به نمایندگی از موسسه جهانی جمعیت و سالخوردگی از کتاب "پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان: جور کردن تکه های معما" رونمایی کردند. همچنین پروفسور بانو ارگوچمن از ترکیه و دکتر زیبا ستاراز پاکستان مسایل مربوط به پویایی جمعیت در این دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

 

***

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

هرگونه خشونت علیه دختران را خاتمه دهید

تهران 18 مهر ماه 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر بچه ها 11 اکتبر 2014 برابر با 19 مهر ماه جاری از تمامی دولت ها خواست برای خاتمه هرگونه خشونت علیه دختران در تمامی مناطق جهان اقدام نمایند.

 

در پیام بان کی مون آمده است با همکاری هم باید جهانی بسازیم که در آن خشونت علیه زنان و دختران هرگز تحمل نگردد و دختران همواره برای رسیدن به توان کامل بالقوه خود توانمند باشند.

 

ایشان می گوید برای خاتمه دادن به چرخه خشونت علیه دختران بالغ باید فراتر از آگاهی رسانی رفته و جهت تجهیز دختران به دانش، مهارت ها، منابع و توانمندی اراده آنان برای یافتن راه زندگی خویش اقدام نماییم.

 

دبیر کل می گوید باید برای دختران حمل و نقل ایمن ودسترسی به منابع انرژی و آب، همچنین خدمات بهداشتی با کیفیت ومحیطی حمایتی که به آنان اجازه پیشرفت دهد را مهیا کنیم .

 

***

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

فراخوان بان کی مون برای رفع نیازهای سالمندان در برنامه ریزی های کاهش بلایا

تهران 20 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی کاهش بلایا 13 اکتبر 2014 برابر با 21 مهر ماه جاری خواستار برنامه ریزی های کاهش بلایا شد که در آن ها نیازهای سالمندان در نظر گرفته شده باشند.

 

در پیام بان کی مون آمده است برنامه ریزی های کاهش بلایا باید کم تحرکی که توسط بسیاری از سالمندان تجربه می شود را در نظر گیرند.

 

ایشان می گوید ما باید سالمندان را قادر سازیم تا برای رویارویی با بلایای بالقوه آماده باشند، به ایمنی دسترسی پیدا کنند و از خود حفاظت نمایند.

 

دبیر کل می گوید نیازهای افراد سالمند باید در نظام های هشدار دهند اولیه، سازو کارهای حمایت اجتماعی، طرح های پاسخ اضطراری و تخلیه همچنین اقدامات آگاهی رسانی عمومی در نظر گرفته شوند

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

پیام مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف به مناسبت روز و هفته ملی کودک

باز هم شانزدهم مهر ماه ، روز کودک فرا رسید. امسال هم یک هفته کامل به نام کودکان نامگذاری شده و جشن گرفته می شود، یک هفته برای شادی کودکان و توجه بیشتر ما بزرگترها به حقوق کودکان. مایلم این مناسبت شاد را به همه کودکان و نوجوانان این سرزمین زیبا تبریک بگویم.

چه تقارن خوبی که امسال هفته کودک با بیست و پنجمین سالگرد تصویب پیمان نامه حقوق کودک مصادف شده است. امسال این سند جهانی حقوق کودک بیست و پنج ساله می شود، سندی که کشور ما جمهوری اسلامی ایران آن را در همان آغازین روزهای تدوینش پذیرفت و لازم الاجرا کرد . و از آن زمان تا به امروز با تلاشهای دولت و مردم، گامهای مثبت زیادی در زمینه بهبود وضعیت زندگی کودکان برداشته شده است. مثلا آمار مرگ و میر کودکان زیر پنج سال کاهش قابل توجهی داشته است. آنطور که آخرین گزارش آماری یونیسف، با عنوان "وضعیت کودکان جهان در سال 2014"، نشان می دهد این آمار از 56 مرگ درهر 1000 تولد در سال 1369 به 18 مورد در 1000 تولد در سال 1391 کاهش یافت. و این یعنی موفقیتی بزرگ در تحقق یکی از حقوق اصلی کودکان، حق بقا و زندگی.

یکی دیگر از موفقیت های ایران در زمینه بهبود وضعیت آموزش کودکان بوده است. دسترسی به آموزش و میزان باسوادی نسبت به بیست پنج سال قبل بسیار گسترده تر و بیشتر شده است. البته با اینکه امروزه دسترسی به آموزش برای بسیاری از کودکان حتی کودکان پناهنده دارای کارت اقامت فراهم است، اما برخی کودکان مثل کودکان مهاجر فاقد کارت اقامت و یا کودکان کار و خیابان با مشکلات زیادی در این زمینه مواجهند.

البته دستاوردهای دیگری هم در این سالها برای کودکان داشته ایم که شاید در این پیام کوتاه نگنجند: مثلا پوشش تقریبا صد در صدی ایمن سازی کودکان در برابر بیماریهای کشنده قابل واگیر، تشکیل نهادی مستقل برای رسیدگی به حقوق کودک به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و برنامه ریزی برای تدوین سندی به نام سند ملی کودکان. با این حال هنوز هم چالشهایی در این زمینه وجود دارند.

یکی از این چالشها که ذهن من را به خود مشغول می کند آسیب مستقیم و غیر مستقیم کودکان و نوجوانان از حوادث و سوانح ترافیکی و رانندگی است. وقتی رییس پلیس کشور گفت در سال گذشته 19000 نفر در اثر این حوادث جان خود را از دست دادند، به این فکر کردم که چه بسیارکودکانی که در میان این کشته ها بودند و یا کودکانی که در اثر این سوانح دچار نقص عضو دائم شدند و چه بسیار کودکانی که سرپرست و خانوادشان را دراین حوادث از دست دادند. به نظر من جلوگیری از این فاجعه سخت نیست و لازمه آن کمی و فقط کمی پایبندی به اصول اخلاقی در رانندگی و رفتارهای اجتماعی است.

یکی دیگر از دغدغه های من افزایش مصرف مواد محرک آمفتامینی میان نوجوان و جوانان است که می تواند منجر به بروز رفتارهای پرخطر و در پی آن افزایش انتقال اچ آی وی/ایدز شود. امیدوارم با آموزش به موقع شیوه زندگی سالم به نوجوانان و جوانان و مهارتهای زندگی مثل مهارت"نه" گفتن به آنچه زندگیشان را به خطر می اندازد، آنها را به موقع از این خطر آگاه کنیم.

بار دیگر روز کودک و بیست و پنجمین سالگرد تصویب پیمان نامه حقوق کودک را به همه کودکان و نوجوانان و افراد زیر 18 سال و همینطور همه کسانی که به نوعی با کودکان سر و کار دارند از جمله والدین، مربیان و معلمان، برنامه سازان کودک ، هنرمندان ، مسوولین و سیاست گزاران حوزه کودک تبریک می گویم. امیدوارم امسال در بدست آوردن موفقیت های بیشتر برای بهبود وضعیت کودکان و از بین بردن چالشهای پیش رو رکورد سالهای قبل را بشکنیم. دور از دسترس نیست، اگر همه ما، دست به دست هم دهیم و استوار برای کودکان سرزمینمان قدم برداریم.

مهتاب کرامتی
سفیر حسن نیت یونیسف در ایران

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

زنان روستایی، نیروی محرک پیشرفت جهان

تهران 22 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی، 15 اکتبر 2014 برابر با 23 مهر ماه جاری گفت  زنان روستایی به گونه ای دسته جمعی نیروی محرک پیشرفت دنیا هستند.   

 

در پیام بان کی مون آمده است باید ازاین توان برای دستیابی به سه هدف به هم تنیده در سال آینده مشتمل برشتاب بخشیدن تلاش هایمان به سوی آرمان های توسعه هزاره، ارائه تصویر نوینی برای توسعه پایدار و به ثمر رساندن توافق جهانی آب و هوایی معنی داراستفاده نماییم.

 

وی می گوید اکثریت زنان روستایی برای معاش خود وابسته به منابع طبیعی هستند. ایشان می افزاید آنان 40 درصد نیروی کار بخش کشاورزی را در کشورهای درحال توسعه تشکیل می دهند.

 

دبیرکل تاکید کرد هنگامی که ما به زنان روستایی امکان دسترسی به منابع مولد کشاورزی و طبیعی را بدهیم، آنان را توانمند ساخته ایم. ایشان افزود در عوض زنان روستایی می توانند بیشتر به کاهش گرسنگی و تقویت توان جوامع خود برا ی رویارویی با اثرات تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک و مهاجرت کمک کنند که این امور به نفع همه است. 

***

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

عدم دسترسی 800 میلیون نفر به غذای سالم و مغذی

تهران 23 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی  به مناسبت روز جهانی غذا 16 اکتبر 2014 برابر با 24 مهر ماه جاری گفت با وجود اینکه 63 کشور نسبت جمعیت دارای سوء تغذیه خود را به نصف کاهش داده اند هنوز 800 میلیون نفر در جهان دسترسی به غذای مغذی و سالم برای زندگی فعال ندارند.

 

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

 

ما امروز و هر روز سپاس خود را به خانواده های کشاورز تقدیم می نماییم. آنان بخش وسیعی از مزارع جهان را اداره می کنند. منابع طبیعی و تنوع زیستی کشاورزی را حفظ می کنند واساس نظام غذایی و کشاورزی پایدار هستند.

این تقارن بسیار مناسبی است که در"سال جهانی کشاورزی خانوادگی" 100 میلیون گرسنه کمترنسبت به 10 سال قبل وجود دارد. شصت و سه کشور نسبت جمعیت دارای سوء تغذیه خود را به نصف کاهش داده اند. تصور به صفر رساندن گرسنگی در دسترس است.

اما کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است. بیش از 800 میلیون نفر دسترسی به غذای مغذی و سالم برای زندگی فعال ندارند. از هر سه کودک، یکی دچار سوء تغذیه است.

خانواده های کشاورزکلیدی برای بازکردن قفل پیشرفت جهان هستند. اما هنگامیکه نیاز به دسترسی به فن آوری، خدمات و بازار دارند در موقعیت نامساعد هستند. همچنین خانواده های کشاورز به گونه ای بحرانی در معرض آب و هوای نامساعد، تغییرات اقلیمی و فرسایش محیط زیست قرار دارند. 

تضمین دسترسی برابر به منابع مولد به ویژه برای زنان، برای توامندسازی 500 میلیون کشاورز خرده پای جهان به منظور کمک به امحای فقر و حفظ محیط زیست ضروری است.

در اجلاس آب و هوایی نیویورک در ماه گذشته، بیش از یک صد سازمان و دولت تعهد نمودند تا با کشاورزان، ماهی گیران و دامپروران برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه همکاری نزدیک نمایند، در حالیکه تغییرات آب و هوایی را نیز مورد توجه قرار دهند. "چالش گرسنگی صفر وافزایش تغذیه"  مشارکت با دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی را تسهیل می نماید. "کمیته جهانی امنیت غذایی" در زمینه سرمایه گذاری بر کشاورزی، حل مشکل نابودی و اتلاف مواد غذایی، همچنین اقدام برای بهبود ماهی گیری پایدار و پرورش آبزیان، پیشرفت های قابل تحسینی داشته است. 

در 2015 ما برای معکوس کردن اوضاع با دستیابی به آرمان های توسعه هزاره و شکل دهی به دستور کار برای توسعه پایدار همچنین تدوین توافق جهانی آب و هوایی معنی دار، فرصتی خواهیم داشت.  جهانی عاری از فقر و گرسنگی جایی که تمامی مردم حق خود را به غذای کافی به رسمیت شناخته اند، در مرکز ثقل آینده ای که همه ما می خواهیم قرار دارد.

در این روز جهانی غذا، اجازه دهید معضل گرسنگی را در دوره عمرخود حل نماییم. 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

سرج ناکوزی، نماینده فائو در ایران به مناسبت روز جهانی غذا در تهران اعلام کرد: حمایت از خانواده‌های کشاورز کلید تحقق امنیت غذایی در ایران است

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران طی مراسمی که امروز به مناسبت روز جهانی غذا در تهران برگزار شد، به معرفی راهکار توجه به خانواده های کشاورز در تامین امنیت غذایی کشور و ضرورت تغییر الگوی کشاورزی پرداخت. 

سرج ناکوزی در این خصوص با اشاره به مراحل تدوین برنامه ششم توسعه پنج ساله ملی توسط دولت گفت: "با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در ایجاد امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت منابع طبیعی و اقتصاد محلی، شاید در این برهه از زمان پرداختن به مقوله نقش خانواده های کشاورز در زنجیره ارزشی تولیدات کشاورزی در پیش بینی و تدوین سیاست ها و برنامه های مشخص و استراتژی های موثر از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد."

این مقام سازمان ملل در توضیح نیاز به تغیر الگوی تولید محصولات کشاورزی در جهان گفت: "ما دیگر نمی توانیم به مدل نهاده محور با هدف افزایش تولید محصولات غذایی تکیه کنیم. ما نیازمند تغییر جهت به سمت سیستم های سالمتر و پایدارتر غذایی هستیم."

وی خاطر نشان ساخت: "ما نیازمند بهره گیری از نهاده های کمتر در کشاورزی به ویژه آب و مواد شیمیایی هستیم، به گونه ای که کشاورزی، جنگلداری و شیلات را در مسیر بلند مدت پایدار و بهره‌ور قرار دهیم."

ناکوزی تصریح کرد، چنانچه در پی پیروزی در جنگ علیه گرسنگی و نا امنی غذایی باشیم، این تغییر در رویکرد امری کاملا حیاتی است. با این وجود موفقیت روند یاد شده همچنین تا حد زیادی بستگی به توان ما در دنبال کردن رویکرد جامعی دارد که از مشارکت اجتماعی و نقش ارزشمند خانواده های کشاورز در این روند حمایت کند.

برای خواندن متن کامل سخنرانی سرج ناکوزی، نماینده فائو در ایران اینجا کلیک کنید.
 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

زندگی یک میلیارد و 220 میلیون نفربا درآمدی کمتر ازیک دلار و 25 سنت در روز

 

تهران 24 مهر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی امحای فقر، 17 اکتبر 2014 برابر با 25 مهر ماه جاری گفت با وجود موفقیت بزرگ درنجات 700 میلیون انسان از فقر مطلق بین سال های 1990 تا 2010، هنوز از هر پنج نفر مردم کشورهای در حال توسعه، یک نفر یا به عبارت دیگر یک میلیارد و 220 میلیون نفر با درآمدی کمتر از یک دلار و 25 سنت و دو میلیارد و 400 میلیون نفربا درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند.

 

در پیام بان کی مون آمده است از زمان آغاز بحران اقتصادی در جهان نا برابری حتی بیشتر از قبل نمایان شده است. ایشان می گوید تبعیض علیه زنان و دختران، بی عدالتی آشکاری است که تمامی بنگاه های توسعه ای را از یکی از عوامل پیشرفت محروم نموده است.

 

بان کی مون می گوید همان گونه که برای دستور کار توسعه پایدار برای پس 2015 و حل تهدید تغییرات آب و هوایی آماده می شویم، نباید دیدگاه خود را نسبت به اساسی ترین تعهد خود یعنی امحای فقر در تمامی گونه های آن، فراموش کنیم. وی می افزاید ما باید به حاشیه راندن افراد فقیر را خاتمه دهیم.

 

دبیرکل تمامی دولت های عضو ملل متحد و شرکا را فراخواند با اقدام راسخ فقررا نابود و آینده ای برابر، مرفه، صلح آمیز و پایدار برای همه مردم به وجود آورند. ایشان در خاتمه گفت هدف ما باید رفاه برای همه و نه تنها  برای تعدادی اندک باشد.

 
(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

جوانان هدایت گران مردم سالاری در جهان

تهران 23 شهریور 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مردم سالاری، 15 سپتامبر 2014 برابر با 24 شهریور ماه جاری، از تمامی جوانان در هر مکان خواست تا هدایت حرکت اصلی به سوی مردم سالاری فراگیردر جهان را بعهده گیرند.

 

در پیام بان کی مون آمده است امسال، هم زمان با گرامی داشت روز جهانی مردم سالاری،  به نظر می رسد جهان آشفته تراز همیشه شده است.

 

وی می گوید در بسیاری از منطقه ها و به روش های گوناگون، ارزش های سازمان ملل متحد شامل بعضی از اساسی ترین حقوق و آزادی های نهفته در منشور ملل متحد، مورد آزمون و چالش قرار گرفته اند.

 

دبیرکل از آنچه که وی آن را بزرگترین نسل جوان در تاریخ بشریت نام نهاد، خواست تا با این چالش ها مبارزه نموده و در نظر داشته باشند برای حل آن ها چه اقدامی می توانند انجام دهند. ایشان خطاب به جوانان گفت می توانید سرنوشت خود را به دست گیرید و آرزوی های خود را تبدیل به آینده ای بهتر نمایید، برای ایجاد جوامع قوی تر و دموکراتیک تر کمک نمایید، با همکاری یکدیگر و استفاده از خلاقیت های خود تبدیل به معمارهایی برای  آینده شوید که در آن هیچ فردی عقب نمی ماند و برای هدایت  جهان  در مسیری به سوی آینده ای بهتر کمک نمایید.

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 28 مهر 1393

مذاکرات هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل با مقامات ایرانی در باره وضعیت لبنان

تهران 23 شهریور 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—آقای درک پلاملی، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای لبنان از تاریخ 13 لغایت 14 سپتامبر برابر با 22 لغایت 23 شهریور ماه جاری به تهران سفر کرد که در این مدت با جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری و جناب اقای امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزرات امور خارجه دیدار و گفتگو نمود.

 

این دیدارها بروضعیت لبنان و چالش های روبه رشد امنیتی، سیاسی و انساندوستانه متمرکزبود که آن کشور به دلیل جنگ در سوریه و بحران در منطقه گسترده تری با آن ها روبه رو است. هماهنگ کننده ویژه از آقایان ولایتی و امیرعبداللهیان برای فرصت تبادل نظر در باره مسائل مورد علاقه دو طرف مربوط به لبنان تشکر نمود.

 

پس از ملاقات با دکتر ولایتی، در پاسخ به سئوال یکی از مطبوعات ایرانی در باره بن بست سیاسی در لبنان آقای پلاملی، هماهنگ کننده ویژه گفت مسئله ریاست جمهوری مربوط به لبنانی ها است تا آن را حل کنند. اما ایشان تاکید کرد فوریت این مسئله و ملاحظات بین المللی ایجاب می کند مردم لبنان بدون هیچ درنگی اقدام نمایند. 

***

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 21 مهر 1393

برگزاري همايش روز جهانی كودك توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشور در كانون وكلاي دادگستري فارس

 

 

برگزاري همايش روز جهانی كودك توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشور در كانون وكلاي دادگستري فارس

برگزاري همايش روز جهانی  كودك توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشور  در كانون وكلاي دادگستري فارس

 

 

به مناسبت پاسداشت روز جهانی کودک کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2کشور به همکاری کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا مراسمی د رتاریخ 16مهرماه ساعت 16.30 الی 19 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری برگزار کردند که سخنرانان اصلی سرکار خانم ساناز چراغی(روانشناس) مباحث و مفاهیم کلیدی کودکی و کودک آزاری را مطرح کردند و جناب آقای فرهاد دادفر(وکیل پایه یک دادگستری) مباحث مربوط به حقوق کودک را مطرح کردند  که موضوع سخنرانی آقای فرهاد دادفر( كنوانسيون حقوق کودک و شيوه پيوستن ايران به این کنوانسیون) بود  و در همين راستا فيلم هاي نیزكوتاهي نمايش داده شد.

در نهایت هم که مراسم اجرای موسیقی کودکان آهسته گام اجرا شد. مهمانان این همایش اعضای کانون وکلای دادگستری و سازمان بهزیستی استان فارس و همچنین اعضای سازمان آموزش و پرورش فارس بودند

(0)نظرات توسط: IHRC2
ﺳﻪشنبه 15 مهر 1393

پوستر برنامه یروز جهانی کودک سال 93

(0)نظرات توسط: IHRC2
ﺳﻪشنبه 15 مهر 1393

جلسه سوم دوره آموزشی حقوق و روانشناسی

گزارش جلسه سوم

با توجه به شروع دوره آموزشی خانواده از منظر روانشناسی و حقوق، جلسه سوم به مناسبت روز تزدواج با هم اندیشی و بررسی مسائل پیرامون ازدواج(شریط و ملاکهای انتخاب همسر) در تاریخ پنجشنبه 4 مهر ماه 1393 ساعت 8الی 12 در پارک خلدبرین با مدیریت سرکار خانم ساناز چراغی تشکیل گردید

(0)نظرات توسط: IHRC2