یکشنبه 23 آذر 1393

روز جهانی حقوق بشر

با فرا رسیدن ١٦ آذر هر سال ، خاطره‌ی حماسی شهادت سه تن از دانشجویان مبارز میهن در ذهن زنده می‌شود که عزتمندانه و با پرچم مقاومت جامعه دانشگاهی در برابر سلطه خارجی و خودکامگی داخلی را بر دست گرفتند و در صف اول استقلال طلبان و آزادی خواهان این سرزمین جان آزاد اندیش خود را نثار این مقاومت کردند. این اهوراییان دانش آموخته، تبلوری از درآمیختن اندیشه و اعتقاد به عزت و استقلال میهن هستند .و همین رسالت والای دانشجو یعنی گره زدن شاخه های زیبا و پر بار علم و اندیشه به ریشه های محکم تعهد به ارزشهای والای انسانی است که روح پر شور جوانان دانشجوی این سرزمین را در تمام لحظات حساس و مهم تاریخ پیشاپیش سایرین قرار داده است.

در روایت تپنده و پرنشاط و سرشار از امیدواری از دانشجویان این سرزمین ، افتخارات بی نظیری چون مبارزه با ستم و تباهی ها پیش از انقلاب ، حراست از مرزهای جغرافیایی در هشت سال دفاع مقدس، ارتقاء رتبه های علمی کشور، شکست تحریم و تولید علم و همگامی با صنعت و تجارت سروده شده است. آنها پایه‌گذار حرکت پرشتاب علمی کشور بودند که هنوز نیز ادامه دارد و موجب سربلندی ایران در قله‌های رفیع علم و دانش است. آنها هر روز و هر روز طرحی نو از اراده علمی کشور و تعهد انسانی یک پژوهشگر را درانداخته اند. و از همه مهمتر اینکه یادمان نرود، آنها سربازان سپاه قدرتمند علم و صلحند که اگر به نیکی هدایت شوند، رکن محکم هر تحول اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهند بود.

در این روز که در پاسداشت مقام والای دانشجو برگزار می گردد ضمن توجه و تأکید بر نقش دانشجو در توسعه علم و گسترش صلح در جهان، یادآورمی گردد که تضمین و حمایت از حقوق دانشجویان در عرصه های مختلف تضمین و حمایت توسعه، علم ، رفاه اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی و توسعه حقوق سیاسی همه جامعه خواهد بود. حمایت از آزادی بیان و اندیشه، گسترش زیرساختهای علمی کشور ، تأمین و توسعه امکانات پژوهشی، آموزشی و ...، و چاره اندیشی و اتخاذ راهبردهای مناسب در جهت اشتغال زایی جوانان علم آموخته تنها بخشی از حقوق دانشجویی کشور محسوب می گردد. بر همین اساس است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی از تمامی نهادهای ملی و استانی دعوت می نماید که با حفظ کرامت دانشجو و دانشگاه به  وظیفه مهم خود در قبال دانشگاه و دانشجویان یعنی گسترش فضای امید و نشاط و تلاش در دانشگاه و تضمین حقوق اساسی دانشجویان اهتمام ورزیده و دانشجویان را در دستیابی به قله های اخلاق و علم یاری نمایند.

امید است که دانشجویان کشور نیز ، بر مسیر آزادی خواهی و عدالت طلبی خویش استوار و پاینده بمانند و میهن خویش را بر قله های عزت و افتخار علمی و اخلاقی قرار دهند .