اسلام هراسی و حقوق بشر

گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در مورد مبارزه با توهین به ادیان

دبیرکل سازمان که برابر روال سنوات قبل که موظف بود گزارشی را در خصوص توهین به ادیان به مجمع عمومی ارائه نماید امسال نیز چنین کرد.

علاقمندان به مطالعه گزارش مزبور اینجا را کلیک نمایند

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390

حیطه فعالیت

مفهوم شناسی پدیده اسلام هراسی، شناخت ریشه ها و عوامل اسلام هراسی، فعالیت های مثبت و منفی در این حوزه ، آثار و پیامد های اسلام هراسی ، ابتکارات قابل توجه برای رفع این پدیده یا مقابله با آن ، آثار مطالعاتی قابل استفاده در این حوزه محور هایی هستند که وبلاگ حاضر سعی خواهد کرد بدانها بپردازد . امید است با مشارکت و همیاری عمومی هرچه سریعتر شاهد رفع این پدیده در سطح جهان باشیم .

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط