اسلام هراسی و حقوق بشر

نازیسم و نقاشی های دیواری حاکی از اسلام هراسی بر روی مسجد ویلنوت -سور-لوت

شعارهایی با استفاده از ایدئولوژی نژادپرستانه ی نازی ها بر روی دیوارهای مسجدفوق الذکر یافت شد که درب جلوی آن نیز نشانه هایی از آتش سوزی را نشان می داد. به گزارش خبر گزاری فرانسه,تحقیق و تفحص برای "تخریب بنای تاریخی مذهبی و عمومی و اقدام به تخریب بوسیله ی آتش"آغاز شد. دادستان از محل بازدید نمود و اظهار داشت:"دولت از جامعه مسلمانان حمایت می نماید و این گونه اعمال را با قاطعیت هر چه تمام تر محکوم می کند"

برای مشاهده خبر مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 26 فروردین 1391

حیطه فعالیت

مفهوم شناسی پدیده اسلام هراسی، شناخت ریشه ها و عوامل اسلام هراسی، فعالیت های مثبت و منفی در این حوزه ، آثار و پیامد های اسلام هراسی ، ابتکارات قابل توجه برای رفع این پدیده یا مقابله با آن ، آثار مطالعاتی قابل استفاده در این حوزه محور هایی هستند که وبلاگ حاضر سعی خواهد کرد بدانها بپردازد . امید است با مشارکت و همیاری عمومی هرچه سریعتر شاهد رفع این پدیده در سطح جهان باشیم .

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط