آگهی شماره 2- توصیه به بهره مندی از آثار هنری

چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

نظر به اینکه در برخی وبلاگ های تخصصی بیشتر اطلاعات متنی از سوی کاربران محترم ارائه می شود بی آنکه عکسها یا آثار هنری تاثیر گذار مرتبط با موضوع منعکس شوند ،بدینوسیله از یکایک کاربران گرامی استدعا می شود حتی المقدور در اخبار یا گزارشات منتشره در هر وبلاگ  عکسهای اصلی موجود در خبر یا گزارش یا عکسهای متناسب مرتبط را مورد بهره برداری قرار دهند.ضمنا در انعکاس آثار هنری، ضوابط فنی لازم را مراعات نمائید تا مخاطبان در ملاحظه آثار دچار مشکل نشوند.

                                                           واحد هماهنگ کننده سامانه وبلاگ های تخصصی حقوق بشر 

                                                                                   چهاردهم مرداد 1390