سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

کمیته حقوق بشر


کمیته حقوق بشر

هر چند مهمترین روش اجرای اسناد بین­المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها و گنجاندن در قوانین داخلی است. اما در سطح بین­المللی نیز به منظور تضمین اجرای موازین بین­المللی حقوق بشر، سازکارهای نظارتی ویژه­ای تدارک دیده شده است. کمیته حقوق بشر یکی از این سازکارهای نظارتی مبتنی بر معاهدات است که در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[1] مقرر گردیده است. کمیته حقوق بشر نقش حیاتی در نظارت بر اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

نظرات - (0)