سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

نگراني سازمان ملل متحد از بي عدالتي و خشونت عليه ميليون ها زن در جهان


مدير امور اجرايي زنان سازمان ملل متحد در كنفرانس خبري 6 جولاي 2011 در دفتر سازمان ملل متحد اعلام كرد ميليون ها زن در سراسر جهان همچنان بي عدالتي خشونت و نابرابري در خانه هايشان محل كار و زندگي روزانه را تجربه مي كنند ميشل بچل با توجه  به گزارش جديد ملل متحد از دولت ها مي خواهد اقدام فوري براي تضمين برابري واقعي بين زن و مرد اتخاذ نمايند

گزارش ملل متحد در اوايل سال جاري تهيه و تنظيم شده به تلاش هاي جهاني در راستاي برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان پشگام جوامع اشاره مي كند و مي گويد در بسياري از كشور قوانين حاكم هنوز زنان را به رسميت نمي شناسند

نظرات - (0)

وبلاگ سازمانها


بزودی این وبلاگ فعال می شود

 

http://www.ihrc.ir/

نظرات - (0)