زندان و حقوق بشر

اصول اخلاق پزشکی در حمایت از زندانیان


اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش پرسنل بهداشتی ،بویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی رحمانه یا غیر انسانی یا تحقیر آمیز ، مصوب مجمع عمومی در قطعنامه 37/194 مورخ 18 دسامبر

مشاهده سند

نظرات - (0)

مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان


قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
حوزه مجموعه اصول اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.

مشاهده سند

نظرات - (0)

اعلاميه اصول اساسي رفتار با زندانيان Basic Principles for the Treatment of Prisoners


زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن‌ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آن‌ها وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام رفتار‌های غیر انسانی، تحقیر آمیز، ظالمانه و حتی گاهی شکنجه قرار می‌گیرند. از این رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر تر از آنها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌نمود. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص به مسأله زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی آن‌ها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیه «اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره نمود. که در چهاردهم دسامبر 1990 طی قطع نامه شماره 111 / 45 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

مشاهده سند

نظرات - (0)

آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان


آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شوراى عالى قضائى می باشد .

مشاهده آیین نامه

نظرات - (0)

آیین نامه ستاد دیه


ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند بمنظور كمك به زندانيان نيازمند دربند و خانواده هاي آنان در جهت پرداخت ديه و محكوميتهاي مالي و ضرر و زيان ناشي از جرم ، در سال ۱۳۶۹ پايه ريزي شد و در سال ۱۳۷۸ بطور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود .

مشاهده آیین نامه

نظرات - (0)

آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی


در اجراي بندهاي (ب) و (ج) ماده قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٦/١١/١٣ ٦٤ مجلس شوراي اسلامي و با اختيار حاصل از ماده ٩ قانون مذكور ، آيين نامه اجرايي مددكاري اجتماعي سازمان مذكور به شرح ذيل تصويب شد.

مشاهده آیین نامه

نظرات - (0)

آیین نامه سازمان زندان ها


آيين نامه اجرايي سازان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1384/9/20

مشاهده آیین نامه

نظرات - (0)

بسته آموزشی ایدز در مکان های بازداشت


در دسامبر 2008 دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر بسته آموزشی تهیه کرد که حاوی دستور العمل هایی با هدف آموزش سیاست گذاران و مدیران زندان ها و متخصصان بهداشت زندان است که پیش نویس آن توسط مرکز بین المللی مطالعات زندان تهیه شده است.

متن بسته آموزشی به زبان انگلیسی

نظرات - (0)