موضوع :در همایش «کودکان بی‌سرپرست، جامعه، حمایت و توانمندسازی» عنوان شد؛ وظیفه اصلی حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برعهده دولت است/ توانمندسازی کودکان؛ رویکرد اصلی سازمان بهزیستی تعداد نظرات :0
    تاریخ :چهارشنبه 27 آذر 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *