موضوع : معاون وزیر آموزش و پرورش با استناد بر سند تحول بنیادین خبر داد: تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی» تعداد نظرات :0
    تاریخ :ﺳﻪشنبه 19 دی 1396
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *