موضوع : آخرین آمار از پذیرش شدگان اورژانس اجتماعی تشریح شد: 52 درصد کودکان کار روزانه تا 8 ساعت در خیابان کارمی‌کنند/ والدین 70 درصد «بیکار» یا دست فروشند تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 15 مهر 1397
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *