موضوع : رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور عنوان کرد: 30 درصد مدارس کشور تخریبی هستند/خیرساز بودن بیش از 50 درصد مدارس کشور تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 29 مهر 1397
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *