موضوع :دولت باید در برنامه و بودجه خود تأمین مالی لازم را برای حمایت از کودکان کار در نظر گیرد تعداد نظرات :0
    تاریخ :شنبه 14 ارديبهشت 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *