موضوع :سازمان بین المللی کار منتشر کرد: پایان دهی به کار کودکان در حوزه مشاغل خانگی و حمایت از کارگران جوان در برابر شرایط کاری سؤاستفاده آمیز تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 29 ارديبهشت 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *