موضوع :در صورت عفو اشد مجازات یک محکوم دارای چند مجازات، مجازات بعدی اجرا نخواهد شد تعداد نظرات :0
    تاریخ :شنبه 5 ارديبهشت 1394
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *