موضوع :توانمندسازی اقتصادی معلولان وآسیب دیدگان اجتماعی واستفاده ازظرفیت اشتغال قانونی تعداد نظرات :0
    تاریخ :چهارشنبه 16 شهریور 1390
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *