موضوع :کارگران جلسات پیش نویس اصلاحیه قانون کار را تحریم کردند تعداد نظرات :0
    تاریخ :چهارشنبه 30 شهریور 1390
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *