موضوع :نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 7 ماده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار اعاده شده از شوراي نگهبان را رفع ابهام كردند. تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 16 بهمن 1390
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *