موضوع :هیچ دستگاهي حق اخراج نیروهاي شركتي را ندارد تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 16 بهمن 1390
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *