موضوع : یك فعال جامعه كار: حداقل دستمزد كارگری 712 هزار و 530 تومان برآورد شده است تعداد نظرات :0
    تاریخ :ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *