موضوع :لزوم تعيين دستمزد كارگران بر اساس شرايط آب و هوايي تعداد نظرات :0
    تاریخ :شنبه 14 مرداد 1391
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *