موضوع :هزار روز مانده به برآورده شدن قولی که در ابتدای هزاره جديد داده شد به قلم بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد تعداد نظرات :0
    تاریخ :دوشنبه 19 فروردین 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *