موضوع :تهدید شغلی ۲۸۰۰ کارگر «ایران‌ترانسفو» به دلیل بدحسابی وزارت نیروت تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 6 مرداد 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *