موضوع : بی‌تفاوتی قوای اجرایی و قضایی به شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ دبیر خانه کارگر تهران انتقاد کرد: بی‌تفاوتی قوای اجرایی و قضایی به شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ تعداد نظرات :0
    تاریخ :یکشنبه 6 مرداد 1392
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *