موضوع :جهاني شدن فقر را كاهش مي‌دهد يا افزايش؟برندگان و بازندگان جهاني شدن تعداد نظرات :0
    تاریخ :دوشنبه 2 مرداد 1391
نام : *
آدرس ایمیل :  
آدرس سایت :  
متن  پیام : *